Edutajner. PHOTO: Zastúpenie EK na Slovensku

EdUtajner: Európa hrou do základných a stredných škôl

Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku aktuálne spustilo nový koncept EdUtajner: Európa hroukeď hry doslova privezie do základných i stredných škôl. EdUtajner – bielomodrý kontajner so symbolmi Európskeho roka zručností 2023, postupne zaparkuje pred viacerými školami naprieč Slovenskom. Práve v ňom sa bude odohrávať zábavná vyučovacia hodina. 

Počas nej si môžu mladí Európania overiť svoje vedomosti o Európskej únii. Aktivity v EdUtajneri pripravili profesionáli v spolupráci s partnermi projektu: IT Fitness Test, za ktorým stoja IT Asociácia Slovenska i Digitálna koalícia a Gamifactory, ktorého tvorcom je spoločnosť Impact Games. EdUtajner ponúka hry a aktivity, ktoré žiakom interaktívnym a zábavným spôsobom priblížia Európu. 

Hráči, nielen žiaci a študenti, ale určite aj učitelia, budú v EdUtajneri na medzinárodnej – európskej pôde. Riešenia úloh a body si budú zapisovať do tzv. Pasu Európana, čím postupne odhalia tajničku ukrytú v krížovke. Hranie a súťaženie sú úplne dobrovoľné s cieľom vzbudiť u mladých ľudí záujem a pozitívne nastavenie. Viac informácií o EdUtajneri nájdete v priloženej tlačovej správe a na webovej stránke Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Viac..  EÚ zintenzívnila boj proti rakovine, ktorej sa dá predchádzať očkovaním

O mam

Consent choices