sud, pravo, justicia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia navrhuje pravidlá v rámci justičnej spolupráce medzi členskými štátmi Únie

Európska komisia v stredu prijala návrh nariadenia o odovzdávaní trestného konania medzi členskými štátmi. Ako referuje oficiálny web Komisie, nárast cezhraničnej trestnej činnosti viedol k čoraz väčšiemu počtu prípadov, v ktorých má niekoľko členských štátov právomoc viesť trestné stíhanie v tej istej veci.

„Súbežné alebo viacnásobné trestné stíhanie môže byť neúčinné a neefektívne, ale môže aj poškodiť práva dotknutých osôb, keďže osobu nemožno stíhať alebo potrestať za ten istý trestný čin dvakrát,“ konštatuje výkonný orgán Európskej únie.

Tento návrh preto pomôže predchádzať duplicite konaní a zabrániť prípadom beztrestnosti, keď sa odmietne odovzdanie na základe európskeho zatykača. Okrem toho pomôže zabezpečiť, aby sa trestné konanie viedlo v členskom štáte, ktorý je v najlepšej pozícii, napríklad v štáte, v ktorom došlo k veľkej časti trestného činu. Navrhované nariadenie nadobudne účinnosť až po jeho prerokovaní a schválení Európskym parlamentom a Radou.

Viac..  EK schválila Slovensku 20 miliónov eur na podporu podnikov v súvislosti s vojnou na Ukrajine

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Realizácia plánu obnovy sa začína tromi reformami v zdravotníctve, vzdelávaní a justícii

Realizácia Plánu obnovy a odolnosti SR sa naplno rozbieha, a to reformami v troch kľúčových …

Consent choices