auta
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia predĺžila platnosť nariadenia o blokovej výnimke pre motorové vozidlá

Európska komisia (EK) o päť rokov predĺžila platnosť nariadenia o blokovej výnimke pre motorové vozidlá. Nariadenie tak bude platné do 31. mája 2028. Predĺženie umožní EK včasne reagovať na potenciálne zmeny na trhu, ktoré vyplývajú napríklad z digitalizácie vozidiel, elektrifikácie či nových foriem mobility. Komisia o tom informuje na svojej webstránke.

Eurokomisia zároveň aktualizovala doplnkové pokyny pre dané odvetvie. Tie pomôžu firmám v automobilovom priemysle posúdiť zlučiteľnosť ich vertikálnych dohôd s pravidlami Európskej únie (EÚ) v oblasti hospodárskej súťaže. Tiež to zabezpečí, aby hospodárske subjekty na popredajnom trhu mali naďalej prístup k údajom vytvoreným vozidlami potrebnými pre opravy a údržbu.

Aktualizované doplnkové pokyny podľa EK objasnia, že údaje generované senzormi vozidla môžu byť zásadným vstupom pre poskytovanie služieb opráv a údržby. Pre zaistenie súladu s článkom 101 Zmluvy o fungovaní EÚ by teda autorizované a nezávislé opravovne mali mať k týmto údajom rovnaký prístup. Pokyny tiež spresňujú, že dodávatelia vozidiel musia uplatňovať zásadu proporcionality, keď zvažujú, či odoprieť vstupy, ako sú údaje generované vozidlom, na základe možných obáv o kybernetickú bezpečnosť. Zároveň varujú, že ak dodávateľ jednostranne odoprie samostatným prevádzkovateľom potrebné vstupy, ako sú údaje generované vozidlom, je možné uplatniť článok 102 spomenutej zmluvy o zneužívaní dominantného postavenia na vnútornom trhu.

Viac..  Čína hrozí clami na benzínové autá z EÚ a USA

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Čína hrozí clami na benzínové autá z EÚ a USA

Čínska vláda pohrozila odvetnými clami na dovoz vozidiel vyrobených v Európskej únii (EÚ) a v …

Consent choices