Kyberbezpečnosť, počítač, online, internet. PHOTO: © European Union 2020

Komisia navrhla akt o kybernetickej solidarite

Európska komisia (EK) v utorok v rámci posilňovania kapacít kybernetickej bezpečnosti prijala návrh aktu o kybernetickej solidarite v Európskej únii (EÚ). Cieľom návrhu je podporovať odhaľovanie kybernetických hrozieb a incidentov a zvyšovať povedomie o nich, zlepšiť pripravenosť kritických subjektov a posilniť solidaritu, spoločné krízové riadenie a schopnosť reagovať vo všetkých členských štátoch. Komisia o tom informuje na svojej webstránke.

Akt stanovuje, aké schopnosti EÚ potrebuje, aby bola odolnejšia voči kybernetickým hrozbám a vedela na ne lepšie reagovať, a posilňuje existujúci mechanizmus spolupráce. Tiež pomôže pri zaistení bezpečného a zabezpečeného digitálneho priestoru pre občanov a podniky i k ochrane kritických subjektov a základných služieb.

V rámci Európskeho roku zručností 2023 EK tiež predstavila Akadémiu kybernetických zručností, ktorej úlohou je zaručiť koordinovanejšiu koncepciu, ako vykryť nedostatok talentov v kybernetickej oblasti. Akadémia spojí rôzne existujúce iniciatívy zamerané na podporu kybernetických zručností, pričom ich sprístupní na online platforme, ktorá im zaručí väčšiu viditeľnosť. Cieľom je zvýšiť počet kvalifikovaných odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Únii.

Komisia v utorok napokon navrhla aj cielenú zmenu aktu o kybernetickej bezpečnosti, aby umožnila prijatie európskych systémov certifikácie pre spravované bezpečnostné služby v budúcnosti. Tieto vysoko kritické a citlivé služby zabezpečujú poskytovatelia služieb kybernetickej bezpečnosti a sú to napríklad reakcie na incidenty, penetračné testovanie, bezpečnostné audity a poradenstvo pre spoločnosti a iné organizácie ako predchádzať kybernetickým incidentom, odhaľovať ich, reagovať na ne a zaručiť obnovu po nich. Certifikácia má zásadný význam a môže zohrať dôležitú úlohu v súvislosti s rezervou EÚ na účely kybernetickej bezpečnosti a v súvislosti so smernicou o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii, čo uľahčí aj cezhraničné poskytovanie týchto služieb, uvádza eurokomisia.

Viac..  Raňajkové jedlá: EP prijal pravidlá pre lepšiu informovanosť spotrebiteľov

Návrh aktu o kybernetickej solidarite aj cielenú zmenu aktu o kybernetickej bezpečnosti teraz preskúmajú Európsky parlament a Rada EÚ.

(SITA)

O mam

Consent choices