Marek Gábriš, analytik Československej obchodnej banky, a.s. PHOTO: archív ČSOB.

Analytik ČSOB Gábriš: Miera nezamestnanosti v marci mierne klesá

Miera evidovanej nezamestnanosti sa podľa údajov ÚPSVaR znížila z 5,8% vo februári 2023 na 5,6% v marci 2023. Ide o pokles na najnižšiu úroveň od marca 2020 (5,2%), teda za posledné 3 roky. Vtedy začala miera nezamestnanosti postupne rásť kvôli nástupu „covidovej krízy“. O takomto čase pred rokom (v marci 2022) bola miera nezamestnanosti na úrovni 6,7%.

Trh práce je stále pomerne silný. Miera nezamestnanosti je momentálne 5,9 percentuálneho bodu pod svojím dlhodobým priemerom (1994-2023) a súčasne iba 0,9 percentuálneho bodu nad svojím historickým minimom. Pre porovnanie: najnižšia úroveň nezamestnanosti bola zaknihovaná v máji 2019 (4,9%).

Počet umiestnených uchádzačov rastie, čo je pozitívnou správou. Na druhej strane počet voľných pracovných miest postupne mierne klesá. Stále ich je však k dispozícii niekoľko desiatok tisíc. Veľká väčšina z nich (cca 70%) je najmä v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji (teda na západnom Slovensku). Tieto pracovné miesta by dokázali zamestnať ešte takmer raz toľko zahraničných pracovníkov ako u nás pracovalo v marci 2023, ktorých bolo niečo cez 90 tisíc.

Zhruba pätinu z cudzincov predstavujú pracujúci so štatútom dočasného útočiska, teda utečenci pred vojnou. Podľa krajiny pôvodu je celkovo najviac pracujúcich cudzincov z Ukrajiny, Srbska a Rumunska pričom vo všeobecnosti platí, že obsadzujú najmä voľné manuálne práce. Cudzinci teda obsadzujú najmä pracovné pozície, ktoré domáci nechcú a voľných pracovných miest je k dispozícii stále pomerne dosť (takmer 80 tisíc).

Viac..  EÚ zavedie nové pravidlá, ktoré počítajú s reformami aj silnou konsolidáciou

V najbližších mesiacoch môže miera nezamestnanosti ešte mierne klesnúť kvôli rozbehu sezónnych prác v poľnohospodárstve a stavebníctve. Produkcia v priemysle ako indikátor dopytu po zamestnancoch je rôznorodá s tým že viac sa relatívne darí (pre nás dôležitému) automobilovému priemyslu. Stavebníctvo zažíva oživenie, v ktorom aktuálne až 40 percent podnikov hlási nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.

Miera nezamestnanosti je hlboko pod dlhodobým priemerom a zároveň klesla na 3-ročné minimum:

I

Zdroj: ÚPSVaR, Bloomberg

O mam

Odporúčame pozrieť

zamestnanie, rodova rovnost

Nezamestnanosť v eurozóne aj v EÚ dosiahla v novembri rekordne nízku úroveň

Miera nezamestnanosti v eurozóne v novembri 2023 klesla na najnižšiu úroveň v histórii týchto štatistík …

Consent choices