europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Týždeň v EP: Zodpovednosť podnikov, pomoc Ukrajine, obrana, emisie a dezinformácie

Europoslanci budú hlasovať o ďalšom pozastavení dovozných ciel na ukrajinský tovar, podpore spoločných nákupov v oblasti obrany a náležitej starostlivosti podnikov zameranej na udržateľnosť.

Zákonodarcovia sa na pôde výborov budú venovať aj prvému legislatívnemu návrhu na obmedzenie emisií metánu v energetickom sektore a navrhnú opatrenia zamerané proti šíreniu dezinformácií a zahraničnému zasahovaniu do demokratických procesov v EÚ.

Europoslanci budú hlasovať aj o návrhoch opatrení zameraných na boj proti sexuálnemu obťažovaniu. Vyzvú tiež na prijatie legislatívy, ktorá by zaistila, že textil predávaný v EÚ bude vyrábaný v súlade s minimálnymi štandardmi v oblasti ochrany životného prostredia a ľudských práv.

Výbory tiež tento týždeň spoluorganizujú viacero podujatí, nad inými prevzali záštitu. Jedným z nich je aj odovzdanie repliky ochrannej listiny pre Rómov v oblasti Spiša, ktorú vydal pred 600 rokmi cisár Žigmund Luxemburský, Domu európskej histórie.

 Zodpovednosť podnikov v oblasti udržateľnosti 

Výbor EP pre právne veci (JURI) bude v utorok hlasovať o návrhu, ktorý sa týka takzvanej náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti. Cieľom predloženého textu je minimalizovať negatívne vplyvy činnosti podnikov na planétu a ľudí, a to najmä v oblasti detskej práce, vykorisťovania pracovníkov, znečistenia životného prostredia a straty biodiverzity. Podniky by na základe navrhnutých pravidiel mali najskôr identifikovať a následne ukončiť alebo aspoň zmierniť negatívny dosah svojej činnosti na ľudské práva a životné prostredie. 

Obnovenie obchodných koncesií pre Ukrajinu

Poslanci Výboru EP pre medzinárodný obchod (INTA) budú v stredu hlasovať o návrhu na predĺženie obdobia, počas ktorého sú dovozné clá EÚ na výrobky z Ukrajiny pozastavené. Pozastavenie dovozných ciel by sa malo uplatňovať po dobu jedného roka od 6. júna 2023, keď uplynie platnosť aktuálnych opatrení.

Zákonodarcovia tiež v pondelok na pôde Výboru EP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) privítajú námestníka ministra poľnohospodárskej politiky a potravinárstva Ukrajiny Markiana Dmytrasevyča.

Spoločné nákupy v oblasti obrany

Výbory EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) a pre zahraničné veci (AFET) budú v utorok hlasovať o novom nástroji EÚ, ktorý by mal stimulovať spoločná nákupy produktov obranného priemyslu členskými štátmi. Návrh sa snaží reagovať na potreby EÚ v oblasti obranných produktov, a to najmä v súvislosti s nedostatkami, ktoré boli odhalené v súvislosti s ruskou agresiou voči Ukrajine. V utorok o 15.00 hod. sa k danej téme uskutoční aj tlačová konferencia spravodajcov EP (naživo ju môžete sledovať tu).

Fit for 55: Emisie metánu v sektore energetiky

Výbory EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) a pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) zaujmú v stredu prostredníctvom hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch svoj postoj k prvej legislatíve na úrovni EÚ, ktorá sa zaoberá redukciou emisií metánu v sektore energetiky. Predložený návrh by sa mal týkať emisií metánu z odvetví ropy, fosílneho plynu a uhlia a z biometánu po jeho vtlačení do plynárenskej siete.

Viac..  Čína hrozí clami na benzínové autá z EÚ a USA

Európske voľby 2024: boj proti dezinformáciám a zahraničnému zasahovaniu

Osobitný výbor EP pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií (ING2) bude v stredu hlasovať o svojom návrhu odporúčaní zameraných na boj proti manipuláciám s informáciami, ktoré za účelom zasahovania do demokratických procesov v EÚ využívajú niektorí zahraniční aktéri – napríklad Rusko a Čína. Poslanci očakávajú, že miera zahraničného zasahovania a šírenia dezinformácií sa bude s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024 zvyšovať.

Boj proti sexuálnemu obťažovaniu

Zhodnotenie doterajších krokov zameraných na boj proti sexuálnemu obťažovaniu, ktoré inštitúcie EÚ a orgány členských štátov prijali od vzniku hnutia „Me Too“, a návrhy konkrétnych odporúčaní do budúcnosti prinesie uznesenie, o ktorého texte bude Výbor EP pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) hlasovať v utorok.

Stratégia EÚ pre textil: prísnejšie pravidlá pre predaj výrobkov v Únii

Výbor EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) vo štvrtok pravdepodobne vyzve na predloženie legislatívneho návrhu, ktorý by na úrovni EÚ garantoval, že do Únie bude možné doviezť a v rámci EÚ predávať iba textílie vyrobené spôsobom rešpektujúcim minimálne štandardy v oblasti životného prostredia a ľudských práv. Takáto legislatíva by mala zabrániť predaju textilných produktov vyrobených za cenu negatívneho vplyvu na životné prostredie či životy ľudí.

Spišská ochranná listina pre Rómov z roku 1423 v Dome európskej histórie

V stredu sa pod záštitou Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie (CULT) uskutoční formálne odovzdanie repliky ochrannej listiny cisára Žigmunda Luxemburského pre Rómov Domu európskej histórie. Ochranná listina bola vydaná v roku 1423 a garantovala Rómom slobodu pohybu a možnosť usadiť sa na Spiši.

 

O mam

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Týždeň v EP: Sloboda médií, umelá inteligencia, Euro 7 či bezpečnosť hračiek a sankcie

Umelá inteligencia: Parlament prijme prelomový zákon Poslanci budú hlasovať o nových pravidlách, ktoré zabezpečia, aby …

Consent choices