Európske vlajky. PHOTO: © European Union 2017 - Source : EP

Členské štáty EÚ v roku 2021 vynaložili na štátnu pomoc celkovo zhruba 335 miliárd eur

Európska komisia (EK) v utorok zverejnila hodnotiacu tabuľku štátnej pomoci, ktorá sa zaoberá výdavkami na štátnu pomoc v roku 2021. Tabuľka ukazuje významný príspevok politiky štátnej pomoci pri umožnení členským štátom Európskej únie podporovať firmy v ťažkom ekonomickom prostredí v dôsledku pandémie koronavírusu. EK o tom informovala na svojej internetovej stránke.

V roku 2021 členovia EÚ na všetky opatrenia štátnej pomoci, okrem pomoci železniciam a službám všeobecného ekonomického záujmu, vynaložili zhruba 335 miliárd eur, čiže približne 2,3 percenta celkového hrubého domáceho produktu Únie. Zhruba 57 percent tejto pomoci čiže približne 191 miliárd eur bolo určených pre firmy, ktoré vážne zasiahla pandémia koronavírusu. Na iné opatrenia štátnej pomoci, ktoré nesúviseli s pandémiou, členské krajiny EÚ minuli 143,9 miliardy eur.

Oproti roku 2020 výdavky na štátnu pomoc v štátoch EÚ v roku 2021 klesli o 1,9 percenta. Výdavky na štátnu pomoc v súvislosti s pandémiou COVID-19 v roku 2021 stúpli o 4,7 percenta a výdavky na inú štátnu pomoc klesli o 1,7 percenta. Pokiaľ ide o štátnu pomoc, ktorá nesúvisela s koronakrízou, výrazne najviac výdavkov členských štátov Únie v roku 2021 smerovalo na podporu cieľov v ochrane životného prostredia a úsporách energií (69 miliárd eur). Na druhom mieste boli výdavky na štátnu pomoc v oblasti výskumu, vývoja a inovácií (18,77 miliardy eur).

Viac..  Ceny plynu v Európe vzrástli pre neplánované výpadky dodávok z Nórska

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

komisia

Podpora projektov Platformy strategických technológií: EK zmenila usmernenia o regionálnej štátnej pomoci

Európska komisia prijala zmenu usmernení o regionálnej štátnej pomoci (ďalej len „usmernenia regionálnej pomoci“), aby členským štátom umožnila …

Consent choices