letenky, lietadlo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

Komisia víta politickú dohodu Európskeho parlamentu a Rady, ktorú včera dosiahli o návrhu iniciatívy ReFuelEU Aviation. Podľa nových pravidiel sa bude od dodávateľov palív požadovať, aby od roku 2025 v čoraz väčšej miere zmiešavali udržateľné letecké palivá s kerozínom, čím sa bude letecká doprava postupne dekarbonizovať.

Očakáva sa, že toto opatrenie do roku 2050 zníži ročné letecké emisie CO2 v porovnaní s nezmeneným postupom o približne dve tretiny a obmedzí aj ostatné emisie, čo sa prejaví na lepšom stave klímy a kvality vzduchu. Táto dohoda je posledná v sérii dohôd o návrhoch balíka Fit for 55 pre dopravu. Pred ňou sa dospelo k dohodám o aktualizovaní pravidiel obchodovania s emisiami v leteckej doprave a námornom odvetví, o podpore udržateľných palív v lodnej doprave, ako aj o urýchlenom zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. 

Vyšší podiel udržateľných leteckých palív

Podľa nových pravidiel sa bude požadovať:

1) aby dodávatelia leteckého paliva dodávali na letiská EÚ aspoň minimálny podiel udržateľných leteckých palív. Najprv do roku 2025 pôjde o 2 % celkového objemu dodaného paliva, no tento podiel sa má do roku 2050 zvýšiť na 70 %. Nová zmes tryskového paliva v EÚ bude musieť obsahovať aj minimálny podiel najmodernejších a najekologickejších syntetických palív, ktorý sa bude časom zvyšovať;

2) aby prevádzkovatelia lietadiel, ktorí odlietajú z letísk EÚ, dotankovali len palivo potrebné na let a tak predišli nadbytočným emisiám spojeným s nadmernou záťažou či únikom uhlíka spôsobeného „tankeringom“ (keď sa zámerne natankuje viac paliva, ako treba, aby sa vyhlo tankovaniu udržateľných palív);

3) aby letiská poskytovali prístup k palivovej infraštruktúre vhodnej na distribúciu udržateľných leteckých palív.

Povinnosť zmiešavania sa vzťahuje na biopalivá, fosílne palivá vyrobené z odpadu a syntetické letecké palivá (e-palivá) uvedené v smernici o obnoviteľných zdrojoch energie, na podporu udržateľnosti sú z nej však vyňaté potravinárske a krmovinárske plodiny. Nová povinnosť bude platiť v celej EÚ, takže na vnútornom trhu zabezpečí rovnaké podmienky, výrobcom palív poskytne právnu istotu a pomôže po celej Európe naštartovať veľkokapacitnú výrobu. Zároveň sa zníži naša závislosť na energetických produktoch tretích krajín, čím sa zvýši energetická bezpečnosť EÚ a v odvetví energetiky vzniknú tisíce nových pracovných miest. Letecké spoločnosti EÚ budú mať v celej EÚ prístup k čoraz väčšiemu objemu udržateľného leteckého paliva.

Viac..  Z 2,967 miliardy eur na projekty čistejšej energie SR získa 35 miliónov

Ďalšie kroky

Včerajšiu predbežnú dohodu teraz musí formálne prijať Európsky parlament a Rada. Po dokončení tohto postupu sa nový právny predpis uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a s okamžitou platnosťou nadobudne účinnosť.

Súvislosti

Touto dohodou sa podarilo významne pokročiť v plnení ustanovení balíka Fit for 55 a do budúcna pomôže EÚ dosiahnuť jej klimatické ciele v zmysle Európskej zelenej dohody.

Emisie z leteckej dopravy v Európe v rokoch 2013 až 2019 medziročne vzrástli v priemere o 5 %. Hoci počas pandémie dramaticky klesli, predpokladá sa, že tieto emisie budú ďalej rásť. Vyššie klimatické ciele leteckej dopravy zásadne zlepšia vyhliadky EÚ na dosiahnutie jej klimatických cieľov podľa Parížskej dohody a umožnia premeniť Európsku zelenú dohodu na skutočnosť.

Na dosiahnutie klimatickej neutrality musí EÚ do roku 2050 znížiť emisie z dopravy o 90 % (v porovnaní s úrovňami z roku 1990). Leteckej doprave pomôže splniť tento cieľ iniciatíva RefuelEU Aviation spolu s revidovanými pravidlami systému EÚ na obchodovanie s emisiami v leteckej doprave.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Uľahčenie života cestujúcich v leteckej doprave

Poslanci Európskeho parlamentu chcú zaviesť jednotný štandard pravidiel pre batožiny leteckých spoločností, ktoré prevádzkujú vnútroúnijné …

Consent choices