Vlajky Slovenska a EÚ pred NR SR. PHOTO: © European Union 2008

REPowerEU: Slovensko pridáva do plánu obnovy nové zelené opatrenia v hodnote 403 miliónov

Slovenská vláda dnes schválila aktualizáciu plánu obnovy spolu s novou zelenou kapitolou s názvom REPowerEU. Slovensko tak využilo možnosť Európskej komisie zahrnúť túto kapitolu do plánu obnovy a získať navyše prostriedky na nové zelené opatrenia. Cieľom REPowerEU je znížiť závislosť na ruských fosílnych palivách a bojovať s klimatickou krízou. Slovensko je tretia krajina v Európskej únii, ktorá posiela novú zelenú kapitolu na schválenie Európskej komisii.

Nová kapitola zahŕňa šesť reforiem a osem investícií v hodnote 403 miliónov eur v štyroch kľúčových oblastiach: energetika a povoľovacie procesy, obnova a spravovanie budov, udržateľná doprava, rozvoj zelených zručností. Cieľom opatrení je usporiť energie, podporiť rýchlejšie zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a diverzifikáciu dodávok energie. Celková alokácia REPowerEU pre Slovensko je zložená z nenávratnej finančnej podpory (grantu) vo výške 366 miliónov eur a finančného príspevku z pobrexitovej adaptačnej rezervy v sume 36 miliónov eur.

„Slovensko si vďaka plánu obnovy a doterajšiemu plneniu míľnikov a cieľov vybudovalo dobrú reputáciu medzi členskými krajinami EÚ, sme lídrom v realizácii. Aby sme mohli pokračovať v dobre nastavenom tempe, je potrebné, aby plán reagoval na výzvy, s ktorými sa pri jeho príprave nedalo počítať. Dnes preto predstavujeme nový, zelenší a realistický plán obnovy,“ uviedol predseda vlády SR Eduard Heger.

V rámci energetiky ráta REPowerEU s alokáciou so výške 150 miliónov eur. Medzi nové opatrenia patrí zjednodušenie environmentálnych povoľovacích procesov, podpora udržateľnej energetiky, vytvorenie dvoch pilotných zón na rozvoj veternej energie na Slovensku, lepšie využívanie geotermálnej energie a spracovanie bioodpadov či modernizácia prenosových vedení a investície do regionálnych distribučných sústav.

Časť obnova a spravovanie budov je v REPowerEU dimenzovaná na 149 miliónov eur. Je v nej zahrnutá reforma spravovania budov štátnej správy, vznik databázy o energetickej hospodárnosti budov, posilnenie obnovy rodinných domov špecificky zameranej na domácnosti trpiace energetickou chudobou. Táto časť taktiež navyšuje existujúcu podporu obnovy verejných a pamiatkovo chránených budov v pláne obnovy.

V rámci udržateľnej dopravy v hodnote 85 miliónov eur sa plánuje nákup 5 súprav elektrických vlakov pre východné Slovensko, zrealizovať dva nové úseky trolejbusových tratí a nakúpiť 10 nových električiek v Bratislave. Nová kapitola ráta aj s rozvojom zelených zručností, ktoré sa podporia výškou 15 miliónov eur. Vďaka nej sa upravia vzdelávacie programy na stredných odborných školách tak, aby reflektovali potreby trhu práce a budúcnosti – OZE, cirkulárnu ekonomiku či elektromobilitu. Vytvoria sa vzdelávacie programy pre pedagógov v týchto oblastiach.

Viac..  Michal Wiezik: Vedeli ste, že existuje lipa jedovatá pre čmeliaky a včely?

Plán obnovy zároveň prechádza dlhodobo plánovanou aktualizáciou z niekoľkých dôvodov. Európska komisia minulý rok prepočítala každej členskej krajine 30 % celkovej alokácie plánu obnovy tak, že sa zohľadnil rast HDP za roky 2020 a 2021. Tento kľúč stojí na princípe solidarity, to znamená, že čím viac bola ekonomika v danej krajine postihnutá oproti ostatným krajinám, tým vyšší podiel z tejto časti môže získať. Inak povedané, ak sa ekonomika konkrétnej krajiny zotavovala rýchlejšie ako ostatné krajiny, 30 % časť alokácie sa zníži. Dobrou správou je, že hospodársky rast na Slovensku bol vyšší, ako sa podľa odhadov očakávalo. Podľa prepočtu alokácie na základe reálnych ekonomických dát sa pre Slovensko finančná obálka znížila o 323 mil. eur. Navyše, kvôli výraznej inflácii narástli ceny energií a stavebné materiály, čo bol dôvod pre navýšenie jednotkových cien a zároveň zníženie cieľov.

„Prax ukázala, že na to, aby plán ostal realizovateľný, sú potrebné mierne úpravy a posuny termínov. Vzniká tak väčšia flexibilita pri zachovaní maximálnej možnej ambicióznosti opatrení. Navrhovaná aktualizácia je predrokovaná s Európskou komisiou, to však neznamená, že tento nový plán obnovy vstupuje do platnosti. Slovensko dnes návrh formálne zasiela Európskej komisii. Následne sa začne dvojmesačný proces hodnotenia,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.

Aktualizácia plánu obnovy sa musela riadiť prísnymi kritériami, bolo potrebné ponechať 20 % výdavkov na digitálne opatrenia a 37 % na zelené opatrenia a reagovať na špecifické odporúčania Rady. Zároveň žiadne opatrenie plánu obnovy nesmie výrazne narušiť životné prostredie. Taktiež nebolo možné zásadne meniť reformy ani posúvať významnú časť cieľov na koniec plánu obnovy. Okrem časti REPowerEU nebolo možné pridávať nové opatrenia.

O mam

Odporúčame pozrieť

EK prijala kladné predbežné posúdenie štvrtej žiadosti Slovenska o vyplatenie 799 miliónov eur

Európska komisia prijala kladné predbežné posúdenie štvrtej žiadosti Slovenska o vyplatenie 799 miliónov eur (bez …

Consent choices