oblecenie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Kvalitnejšie odevy: europoslanci navrhujú prísnejšie pravidlá v oblasti textilnej výroby

Europoslanci vo výbore Európskeho parlamentu (EP) pre životné prostredie odobrili svoje odporúčania pre opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa textil vyrábal obehovým, udržateľným a sociálne spravodlivým spôsobom. Textilné výrobky predávané v Európskej únii (EÚ) by mali byť odolnejšie, jednoduchšie na opätovné použitie, opravu a recykláciu, vyrobené z veľkej časti z recyklovaných vlákien a bez nebezpečných látok, prízvukujú europoslanci a zdôrazňujú, že výroba textilu by mala rešpektovať ľudské, sociálne a pracovné práva, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat v celom dodávateľskom reťazci. Parlament o tom informuje prostredníctvom tlačovej správy.

Výbor vyzýva Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby prijali opatrenia na ukončenie takzvanej rýchlej módy počnúc jasnou definíciou termínu založeného na „veľkých objemoch odevov nižšej kvality za nízke ceny“. Spotrebitelia by mali byť lepšie informovaní, aby im to pomohlo robiť zodpovedné a udržateľné rozhodnutia. K tomu by malo prispieť aj zavedenie „digitálneho produktového pasu“ v rámci nadchádzajúcej revízie nariadenia o ekodizajne.

Poslanci požadujú ambiciózne ciele založené na vede pre zníženie emisií skleníkových plynov v textilnom sektore. Komisia a krajiny EÚ by mali zabezpečiť, aby boli výrobné procesy menej intenzívne, čo sa spotreby energie a vody týka, aby nevyužívali a nevypúšťali škodlivé látky a aby zanechali menej materiálnych a spotrebných stôp. Prioritou by mali byť požiadavky ekodizajnu pre všetky textilné a obuvnícke výrobky. Okrem toho chcú aj zahrnutie osobitných samostatných cieľov pre predchádzanie vzniku textilného odpadu, jeho zber, opätovné použitie a recykláciu i postupné ukončenie skládkovania textilu do revízie rámcovej smernice o odpade.

Viac..  Ivan Štefanec: Pýtajme sa našich detí, s kým trávia čas v online priestore a ako sa tam cítia

Ďalej europoslanci odporúčajú zahrnutie výslovného zákazu likvidácie nepredaného a vráteného textilného tovaru do pravidiel EÚ o ekodizajne, jasné pravidlá pre ukončenie praktík takzvaného greenwashingu, zabezpečenie spravodlivých a etických obchodných praktík prostredníctvom presadzovania obchodných dohôd EÚ a okamžité spustenie iniciatívy eurokomisie na zabránenie a minimalizáciu vypúšťania mikroplastov a mikrovlákien do životného prostredia.

Správu výboru by mal EP prijať počas plenárneho zasadnutia ešte pred letom.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

odpad

Europoslanci žiadajú prísnejšie pravidlá EÚ na zníženie odpadu z textilu a potravín

Európsky parlament v stredu prijal svoje návrhy na zlepšenie prevencie a zníženie odpadu z potravín …

Consent choices