moldavsko
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci schválili ďalšiu pomoc Moldavsku vo výške 145 miliónov EUR

Europarlament v utorok hlasoval o zvýšení makrofinančnej pomoci pre Moldavsko až o 145 miliónov EUR s cieľom pomôcť krajine pokryť časť jej potrieb financovania v roku 2023.

Poslanci schválili návrh Komisie poskytnúť moldavskej vláde podporu na stabilizáciu hospodárskej situácie krajiny 561 hlasmi za, pričom 43 bolo proti a 20 sa zdržalo hlasovania.

Podpora v celkovej výške 45 miliónov EUR vo forme grantov a do výšky 100 miliónov EUR vo forme úverov by sa vyplácala v dvoch splátkach plánovaných na tretí a štvrtý štvrťrok 2023 za predpokladu, že Moldavsko splní určité politické podmienky. Patria medzi ne reformy justičného systému, zabezpečenie fungovania právneho štátu a boja proti korupcii a dobrý pokrok pri vykonávaní makroekonomického programu Medzinárodného menového fondu (MMF).

V dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu sa moldavská ekonomika zmenšila a neistá hospodárska situácia negatívne ovplyvnila investície a obchod v krajine. Energetická kríza a pokles spotreby domácností a investícií vyvolali ďalší tlak na verejné financie Moldavska. Okrem toho prudký nárast cien energií zvyšuje inflačné tlaky

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Markéta Gregorová (Zelení/ESA, CZ) uviedla: „Ruská agresia na Ukrajine neušetrila nikoho a určite nie Moldavsko. Nešťastná kombinácia vojny, energetickej krízy, obrovskej inflácie a poklesu spotreby domácností a investícií stláča verejné financie a poškodzuje živobytie moldavských občanov. Okrem toho, rastúci vplyv Ruska v tomto regióne vytvára ďalší tlak na moldavskú ekonomiku. V týchto ťažkých časoch hospodárskej a politickej zraniteľnosti musíme Moldavsku pomôcť a podporiť ho.“

Súvislosti

Vzťahy EÚ s Moldavskou republikou sú založené na dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom vrátane jej prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu, ktorá zabezpečuje silnejšie politické pridruženie a hospodársku integráciu medzi EÚ a Moldavskom. Európska rada 23. júna 2022 udelila Moldavsku štatút kandidátskej krajiny.

Moldavsko využíva prebiehajúcu operáciu makrofinančnej pomoci, ktorá nadobudla účinnosť 18. júla 2022.

Ďalší postup

Keď Rada EÚ schváli podporu, uverejní sa v Úradnom vestníku EÚ a začne sa uplatňovať dňom nasledujúcim po jej uverejnení.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Považujem za zásadné, aby Európska únia pomáhala Moldavsku. Je to kandidátska krajina EÚ, ktorú ruská agresia na Ukrajine uvrhla do stavu bezprostredného ohrozenia. Ak sa Vladimír Putin rozhodne pre ďalšiu inváziu, vysoko pravdepodobne napadne práve Moldavsko. Aj z pohľadu bezpečnosti Slovenska je dôležité, aby sme podporovali a posilňovali malé krajiny, ktoré nemajú šancu samy sa ubrániť silnému agresorovi.“

Viac..  M. Lexmann k medzištátnej sťažnosti SR v prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Rusko už desaťročia zasahuje do vnútornej politiky Moldavska podporou pre separatistické Podnestersko. Moldavčania nemali to šťastie ako Slovensko, a aj vďaka tomuto diverznému vplyvu Ruska sú ešte mimo Európskej Únie. Krajina medzi Ukrajinou a Rumunskom obzvlášť ťažko pocítila dopady Ruskej zločinnej agresie voči Ukrajine. Naša pomoc Moldavsku sa nám vráti v podobe prevencie utečeneckej krízy z Moldavska.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Podporujem pomoc krajinám, ktoré dosahujú pokrok v približovaní sa k EÚ (ako vyplýva z návrhu Komisie). Vítam, že je táto pomoc podmienená vykonávaním štrukturálnych reforiem, ktoré sú zamerané na zlepšenie právneho štátu, boja proti korupcii, spravovania verejných financií či podnikateľského prostredia. Podobnú pomoc dostalo pred vstupom do EÚ aj Slovensko.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Moldavsko ako kandidátska krajina je na ceste do EÚ. I za touto makrofinančnou pomocou je treba vidieť spoločný cieľ, čím silnejšie Moldavsko, tým silnejšia a prosperujúca EÚ.“

Katarína Roth Neveďalová (S&D, SK) uviedla: „Cieľom tejto finančnej pomoci je podporiť energetický trh Moldavska a minimalizovať negatívne dopady zvyšovania cien plynu a energií na najzraniteľnejšie obyvateľstvo. Ide o navýšenie už schválenej makrofinančnej pomoci krajine, ktoré má byť poskytnuté vo forme pôžičiek. Za dôležité považujem to, že financie budú vyplatené len v prípade, že Moldavsko splní určité podmienky, čo je potrebné pozorne sledovať.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Viac ako dve tretiny tejto finančnej pomoci budú Moldavsku poskytnuté len ako úver a aj to len v prípade plnenia podmienok boja proti korupcii, reformy súdneho systému a podobne. Moldavsko ekonomicky trpí ruskou agresiou na Ukrajine. Práve teraz potrebujeme posilniť jeho prozápadnú orientáciu, a to dokonca ešte viac, ako je tomu pri štátoch západného Balkánu.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: Stále trvám na tom, aby sa EÚ snažila o mierové rokovania pre Ukrajinu

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices