Europoslanci, hlasovanie, parlament. PHOTO © European Union 2022 - Source : EP

Europoslanci podporili pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru

Europoslanci hlasovali za pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o predchádzaní násiliu páchanému na ženách a boji proti nemu, čím uzavreli účasť Parlamentu na tomto procese.

Šesť rokov po tom, ako EÚ podpísala Istanbulský dohovor – prvý právne záväzný medzinárodný nástroj na predchádzanie násiliu páchanému na ženách a dievčatách a boj proti nemu – ho stále neratifikovala z dôvodu odmietnutia niekoľkými členskými štátmi a napriek viacerým výzvam ParlamentuStanovisko Súdneho dvora EÚ zo 6. októbra 2021 však potvrdilo, že Európska únia môže ratifikovať Istanbulský dohovor aj bez súhlasu všetkých členských štátov.

Podľa súdu je vhodným právnym základom pre pristúpenie EÚ je azyl, justičná spolupráca v trestných veciach a povinnosti inštitúcií EÚ a verejnej správy. V súlade s tým poslanci v stredu hlasovali za udelenie súhlasu v dvoch samostatných hlasovania:

·  o inštitúciách a verejnej správe Únie, pričom za hlasovalo 472 poslancov, 62 bolo proti a 73 sa zdržalo hlasovania,

·  o záležitostach týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach, azylu a zákazu vyhostenia alebo vrátenia, pričom v tomto hlasovaní bolo 464 poslancov za, 81 proti a 45 sa zdržalo hlasovania.

Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru neoslobodzuje členské štáty od toho, aby dohovor samy ratifikovali, preto poslanci opakovane vyzvali zvyšných šesť krajín – Bulharsko, Česko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu a Slovensko – aby dohovor bezodkladne ratifikovali, aby tak mohli chrániť ženy v plnom rozsahu zamýšľanej pôsobnosti dohovoru.

Vyhlásenie spravodajcov

Łukasz Kohut (S&D, Poľsko), spravodajca za Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci uviedol: „Rodové násilie je najväčším nevyriešeným každodenným problémom v Európe. Každá tretia žena v EÚ zažila fyzické a/alebo sexuálne násilie – približne 62 miliónov žien. Už stačilo. Istanbulský dohovor sa považuje za najúčinnejší nástroj boja proti rodovo motivovanému násiliu, pretože ukladá konkrétne povinnosti. Európsky právny rámec proti násiliu ochráni ženy a dievčatá v Európe prostredníctvom pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru!“

Arba Kokalari (EPP, Švédsko), spravodajkyňe za Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť povedala: „Je čas, aby EÚ ratifikovala Istanbulský dohovor. EÚ musí začať konať a prejsť od slov k činom, aby zastavila rodovo motivované násilie, chránila obete a trestala páchateľov. Som veľmi rada, že EÚ konečne podniká kroky potrebné na zaistenie bezpečnosti a základných slobôd pre ženy v Európe. Po takmer desiatich rokoch tlaku zo strany Európskeho parlamentu ratifikácia Istanbulského dohovoru konečne posilní prevenciu a boj proti rodovo motivovanému násiliu.“

Ďalší postup

Rada teraz môže pristúpiť k uzavretiu pristúpenia EÚ k dohovoru.

Súvislosti

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (Istanbulský dohovor) je prvým medzinárodným textom, ktorý právne vymedzuje násilie páchané na ženách a stanovuje komplexný rámec právnych a politických opatrení na predchádzanie takémuto násiliu, podporu obetí a trestanie páchateľov.

V októbri 2015 Komisia prijala plán, v ktorom dospela k záveru, že pristúpením EÚ k dohovoru by sa vytvoril súdržný rámec na úrovni EÚ pre boj proti násiliu páchanému na ženách, zlepšila by sa prevencia pre všetky ženy a poskytla by sa lepšia ochrana a podpora ženám a deťom, ktoré sú obeťami násilia, a konkrétnym skupinám žien.

Viac..  Europoslanci aktualizovali pravidlá o vodičských preukazoch na zvýšenie bezpečnosti

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Európska únia svojím pristúpením k Istanbulskému dohovoru dáva jasný signál nulovej tolerancie k násiliu páchanému na ženách. Je to nástroj, ktorý jednotlivým členským krajinám vrátane Slovenska pomáha nastaviť konkrétne politiky v krajine, aby ženy boli lepšie chránené proti domácemu násiliu. Osobne ma mrzí, že na Slovensku Istanbulský dohovor náš parlament dodnes neratifikoval. Žiaľ, bol zneužitý na dezinformačnú kampaň, pričom sa pozornosť odklonila od toho, čo je v ňom skutočne napísané. No vďaka hlasovaniam na úrovni EÚ bude konečne platiť pre všetky Európanky vrátane Sloveniek.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Mrzí ma, že Dohovor, ktorý poskytuje konkrétne kroky v boji za ochranu žien pred rodovo podmieneným násilím, sa kvôli nedorozumeniam stal na Slovensku symbolom kultúrnych vojen a populistických predvolebných kampaní. Bezpečie žien doma či na pracovisku musíme chrániť, a je mi ľúto, že nám to tak dlho trvá. Preto som rád, že konečne ako EÚ ratifikujeme Dohovor o násilí páchanom na ženách. A budem robiť všetko preto, aby sme ho ratifikovali a hlavne uviedli do života aj na Slovensku. Pretože žiadna žena sa nemá báť o svoje bezpečie, len preto, že je žena.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Podporujem pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu. Násilie na ženách je spoločnosťou a inštitúciami často tolerované, a tak považujem za potrebné prijímať opatrenia, ktoré to zmenia.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Na tému ratifikácie Istanbulského dohovoru som sa už v minulosti vyjadroval. Môj názor ostáva nemenný, akékoľvek násilie, fyzické či sexuálne páchané na ženách ostro odsudzujem. Samotný dohovor a celá diskusia okolo neho mi však príde účelová, a to môže byť dôvod, prečo sa míňa účinku.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Násilie páchané na ženách je jedným z najväčších problémov, ktorým ako demokratická a moderná spoločnosť čelíme. Nedokážeme dostatočne chrániť ženy pred fyzickým a psychickým násilím a na Slovensku nie sme schopní ani ratifikovať dokument, ktorého cieľom je zabezpečiť ženám, dievčatám a ďalším skupinám ohrozených násilím užívanie rovnakej úrovne ochrany v celej Európe. Je to výsmech všetkým obetiam domáceho násilia. Ratifikáciu tohto dohovoru preto plne podporujem.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Obchodná vojna medzi EÚ a Čínou, môžu za to solárne panely

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices