Kyberbezpečnosť, počítač, online, internet. PHOTO: © European Union 2020

EÚ zverejnila ďalšiu výzvu na posilnenie odolnosti voči kybernetickým hrozbám

Európska komisia (EK) vo štvrtok vyzvala podniky, orgány verejnej správy a ďalšie organizácie, aby predložili návrhy na posilnenie odolnosti EÚ voči kybernetickým hrozbám. Informuje o tom spravodajca TASR.

EK a Európske centrum kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ECCC) zverejnili novú výzvu v celkovej hodnote 71 miliónov eur v rámci pracovného programu Digitálna Európa na roky 2023 – 2024. Cieľom je zvýšiť kybernetickú bezpečnosť a posilniť operačnú spoluprácu a spoločné spôsobilostí s členskými štátmi na úrovni celej EÚ. Z uvedenej sumy bude 35 miliónov eur vyčlenených na vytvorenie pohotovostného mechanizmu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vzájomnej pomoci v prípade kybernetických útokov.

Na posilnenie kybernetickej bezpečnosti pre priemysel, mladé začínajúce podniky a malé a stredné podniky v celej EÚ sa vyčlení 30 miliónov eur. Dodatočné podporné akcie v hodnote šesť miliónov eur podporia koordináciu medzi civilnou a obrannou sférou kybernetickej bezpečnosti.

Výzva EK je otvorená do 26. septembra 2023 pre subjekty z členských štátov EÚ a krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Predchádzajúca výzva bola znovu otvorená do 6. júla 2023, aby sa vytvorili ďalšie možnosti pre zostávajúci celkový rozpočet vo výške 36,5 milióna eur. Zahŕňa témy ako odolnosť, koordinácia a kybernetické rozsahy(3,4 milióna eur), budovanie kapacít pre bezpečnostné operačné centrá (26,3 milióna eur) a modernizácia inovatívnych riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti (6,8 milióna eur).

Viac..  Ivan Štefanec: Zlepšujme kybernetickú bezpečnosť EÚ v spolupráci s tými najlepšími

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

plyn

Výzva: prvá verejná súťaž EÚ na spoločný nákup plynu v objeme 11,6 mld. m³

Európska komisia dnes vyhlásila vôbec prvú medzinárodnú verejnú súťaž na spoločný nákup dodávok plynu do EÚ, čím …

Consent choices