Vlajka Rakúsko EÚ. PHOTO: ©European Union 2020 - Source: EP

Rada Európy vyzvala Rakúsko na zlepšenie vzdelávania v češtine a slovenčine

Rakúsko zaznamenalo pozitívny vývoj pri ochrane regionálnych alebo menšinových jazykov, ale existuje priestor na zlepšenie. Uviedla v utorok Rada Európy (RE), informuje spravodajca TASR.

Správa výboru expertov na monitorovanie dodržiavania Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov Rady Európy, potvrdila, že Rakúsko pokročilo v implementácii charty, ktorá v tejto krajine vstúpila do platnosti v roku 2001. V Rakúsku sa vzťahuje na burgenlandskú chorvátčinu, češtinu, maďarčinu, rómčinu, slovenčinu a slovinčinu.

Výbor expertov RE navštívil Rakúsko vlani v októbri. Uvádza, že financovanie etnických skupín na federálnej úrovni sa od roku 2021 „výrazne zvýšilo“, vrátane osobitného pridelenia rozpočtu na jednu publikáciu pre každú etnickú skupinu. Podpora menšinových jazykov je súčasťou novej dohody o predškolskom vzdelávaní medzi federálnou vládou a jednotlivými spolkovými krajinami. Nové učebné osnovy už obsahujú aj kapitoly z histórie a kultúry etnických skupín.

Federálne orgány financujú dvojjazyčné webové stránky a aplikácie samospráv a preklady formulárov alebo publikácií a zameriavajú sa na online používanie menšinových jazykov v širšom kontexte digitalizácie. Menšinové jazyky sa používajú najmä pri kultúrnych aktivitách. Problémy, ktoré pretrvávajú sú spojené s kontinuitou vzdelávania, nedostatkom učiteľov najmä v predškolskom a stredoškolskom vzdelávaní, a niektoré menšiny majú nedostatok učebníc.

Správa RE kritizuje „chýbajúce“ používanie menšinových jazykov pred súdmi a v administratíve. Slovinčina je jediným menšinovým jazykom používaným v súdnictve a so silnejším zastúpením v administratíve. Burgenlandská chorvátčina a maďarčina sa pred súdmi nepoužíva a v administratíve len zriedka. Zatiaľ čo v správe je načrtnutý pozitívny vývoj používania menšinových jazykov v médiách, niektoré menšinové jazyky vo vysielaní zostávajú príliš obmedzené.

Viac..  Vestagerová dočasne opúšťa eurokomisiu, chce šéfovať Európskej investičnej banke

Odporúčania „okamžitých opatrení“ pre Rakúsko sa týkajú posilnenia používania burgenlandskej chorvátčiny a maďarčiny vo vzdelávaní a výučby rómčiny. Malo by sa posilniť používanie burgenlandskej chorvátčiny a slovinčiny v administratíve, vrátane zverejňovania dokumentov. Rada Európy žiada tiež zabezpečiť financovanie Školy Komenského vo Viedni, ktorá je hlavnou možnosťou vzdelávania v českom a slovenskom jazyku. Zvýšiť treba aj frekvenciu a trvanie televíznych programov v maďarčine a zabezpečiť finančnú podporu pre hlavné noviny v maďarskom jazyku. RE žiada budovať povedomie o burgenlandskej chorvátčine, češtine, maďarčine, rómčine, slovenčine a slovinčine a kultúre týchto menšín ako integrálnej súčasti kultúrneho dedičstva Rakúska v bežnom vzdelávaní a v médiách.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

peniaze

EP: Rakúsko nepotrebuje ústavnú ochranu práva na hotovosť

Podpredseda Európskeho parlamentu (EP) a vplyvný predstaviteľ Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Othmar Karas sa pripojil …

Consent choices