Vlajky Ukrajina - EÚ. PHOTO: PHOTO: © European Union 2022 - EP

Ukrajina bližšie k jednotnému trhu EÚ vďaka Nástroju na prepájanie Európy

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová a podpredseda vlády pre obnovu Ukrajiny a minister pre rozvoj miestnych komunít a infraštruktúry Oleksandr Kubrakov v Ľvove podpísali dohodu o pridružení Ukrajiny k programu Nástroja na prepájanie Európy (NPE).

Vďaka nej budú môcť záujemcovia z Ukrajiny predkladať projekty spoločného záujmu v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych technológií a uchádzať sa o financovanie z EÚ, čím sa ešte viac zlepší prepojenosť Ukrajiny s jej susedmi v EÚ. Dohoda takisto podporí začlenenie Ukrajiny do jednotného trhu EÚ a podnieti rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť.

Ukrajina statočne bojuje proti nevyprovokovanej a neodôvodnenej ruskej agresii a podpora a solidarita EÚ zostávajú neochvejné. Dnešná dohoda priblíži Ukrajinu k EÚ, keďže jej zaistí pevné miesto v prepojených transeurópskych sieťach.

Prístup k financovaniu EÚ v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych služieb

V oblasti dopravy sa ukrajinské orgány a podniky budú môcť uchádzať o financovanie na základe budúcich výziev na prekladanie návrhov zverejnených v rámci Nástroja na prepájanie Európy v súčasnom programovom období (2021 – 2027). Ďalšia výzva bude vyhlásená v septembri 2023. Kritériá oprávnenosti pre tretie krajiny sa budú uplatňovať tak, ako sa uvádza v nariadení o transeurópskej doprave (TEN-T) – v tejto súvislosti sa uprednostnia opatrenia, ktoré posilňujú prepojenosť medzi základnou sieťou členských štátov a sieťou v tretích krajinách.

Pokiaľ ide o energetiku, ukrajinské infraštruktúrne projekty prepojené s členskými štátmi EÚ už majú podľa revidovaných pravidiel EÚ pre energetickú infraštruktúru možnosť požiadať o štatút projektov vo vzájomnom záujme. Projekty vo vzájomnom záujme sú novou koncepciou, ktorá sa zaviedla revidovaným nariadením o transeurópskych energetických sieťach (TEN-E), aby infraštruktúrne projekty spájajúce tretie krajiny s EÚ mohli využívať zjednodušené povoľovacie postupy a lepší prístup k financovaniu. Realizátori projektov môžu využívať financovanie z Nástroja na prepájanie Európy v oblasti energetiky (NPE – Energetika), až keď ich projekt získa tento štatút. Vďaka dnešnej dohode budú mať tieto projekty na Ukrajine k dispozícii nové možnosti financovania. V novembri 2023 uverejní Komisia nasledujúci únijný zoznam projektov spoločného záujmu a po prvýkrát aj zoznam projektov vo vzájomnom záujme s tretími krajinami. Ukrajina môže okrem toho získať podporu z NPE – Energetika, na cezhraničné projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

Z Nástroja na prepájanie Európy v oblasti digitalizácie (NPE – Digitalizácia) možno podporiť projekty spoločného záujmu v oblasti pripojiteľnosti. Ide najmä o projekty zamerané na chrbticové siete spájajúce EÚ s tretími krajinami v súlade so stratégiou Global Gateway a zároveň na rozvoj bezpečnej, zabezpečenej a udržateľnej vysokovýkonnej infraštruktúry vrátane gigabitových sietí a mobilných sietí piatej generácie (5G). Po vyhlásení výziev v rámci NPE – Digitalizácia sa budú môcť subjekty z Ukrajiny uchádzať o spolufinancovanie pre projekty zamerané na zvýšenie kapacity, bezpečnosti a odolnosti digitálnych pripojení medzi Ukrajinou a jej susedmi v EÚ.

Viac..  Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Súvislosti

Nástroj na prepájanie Európy (NPE) prispieva k plneniu cieľov Európskej zelenej dohody a cieľov Digitálneho desaťročia do roku 2030 týkajúcich sa podpory ekologickejších a udržateľnejších transeurópskych dopravných a energetických sietí, ako aj digitalizácie. Na tento účel sa v rámci Nástroja na prepájanie Európy na roky 2021 – 2027 plánujú rôzne finančné príspevky, ktoré sa poskytujú predovšetkým vo forme grantov a majú rôznu mieru spolufinancovania v závislosti od typu projektu. V rámci NPE – Doprava je na granty z rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 k dispozícii 25,8 miliardy eur, ktoré poputujú na spolufinancovanie dopravných projektov v členských štátoch EÚ. Z NPE – Energetika je k dispozícii 5,8 miliardy eur na spolufinancovanie projektov spoločného záujmu podľa nariadenia o transeurópskych energetických sieťach, ako aj cezhraničných projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. V rámci NPE – Digitalizácia sa investujú 2 miliardy eur do európskych infraštruktúr v oblasti pripojiteľnosti a podporí sa zavádzanie a využívanie piatej generácie mobilných sietí (5G) v miestnych komunitách.

O mam

Odporúčame pozrieť

Michel pripomenul Orbánovi, že EÚ už má asociačnú dohodu s Ukrajinou

Predseda Európskej rady Charles Michel nenechal bez reakcie piatkové vyhlásenie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, …

Consent choices