Značký archívu: jednotný trh

Ivan Štefanec: EÚ dokáže reagovať na krízy, potrebujeme však dokončiť jednotný trh

V pléne Európskeho parlamentu prebehla debata o stave Únie nadväzujúca na každoročné vystúpenie šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyen. Medzi rečníkmi nechýbal europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH), ktorý vyzdvihol rýchlu reakciu Európskej únie na viaceré posledné krízy. Taktiež sa venoval otázke sankcií …

Viac ... »

Ukrajina bližšie k jednotnému trhu EÚ vďaka Nástroju na prepájanie Európy

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová a podpredseda vlády pre obnovu Ukrajiny a minister pre rozvoj miestnych komunít a infraštruktúry Oleksandr Kubrakov v Ľvove podpísali dohodu o pridružení Ukrajiny k programu Nástroja na prepájanie Európy (NPE). Vďaka nej budú môcť záujemcovia z Ukrajiny predkladať projekty spoločného záujmu v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych technológií a uchádzať …

Viac ... »

EK prijíma opatrenia, aby zabezpečila dobre fungujúci jednotný trh so službami

restauracia

Európska komisia (EK) začala 24 konaní proti viacerým členským štátom za rôzne porušenia právnych predpisov v oblasti služieb. Tieto rozhodnutia prijali, aby sa zabezpečilo správne vykonávanie pravidiel zameraných na dobré fungovanie jednotného trhu so službami. EK o tom informuje prostredníctvom svojej oficiálnej webstránky. Komisia v tejto súvislosti pripomína, že služby …

Viac ... »

Eugen Jurzyca: Jednotný trh nám priniesol aj viac demokracie, slobody a právneho štátu

jurzyca

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Viac ... »

M. Beňová: Jednotný trh zohráva kľúčovú úlohu aj pri riešení krízových situácií

Jednotný trh Európskej únie je priestorom s voľným pohybom tovarov, služieb, osôb a kapitálu. Ide o tzv. štyri základné slobody. Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude venovaný aj 30. výročiu fungovania jednotného trhu. „Impulzom pre zriadenie spoločného trhu bola snaha o odstraňovanie obchodných prekážok, podporu zvyšovania hospodárskej produkcie, konkurencieschopnosti, či tlak …

Viac ... »

30 rokov jednotného trhu: pre Slovákov jedna z najoceňovanejších výhod členstva v EÚ

energeticka unia

EÚ tento rok oslavuje 30. výročie vzniku jednotného trhu. Jednotný trh patrí medzi najväčšie úspechy európskej integrácie a jednu z kľúčových hnacích síl tohto procesu. Európsky vnútorný trh vznikol 1. januára 1993. Umožňuje voľný pohyb tovaru, služieb, ľudí a kapitálu v rámci EÚ, uľahčuje život ľuďom a otvára nové príležitosti pre podniky. …

Viac ... »

Európska únia si pripomína 30. výročie jednotného trhu

Európska únia (EÚ) si tento rok pripomína 30. výročie svojho jednotného trhu. Na svojej webstránke o tom informuje Európska komisia (EK) s tým, že jednotný trh je „jedným z najväčších úspechov európskej integrácie a jednou z jej hlavných hybných síl“. Európsky jednotný trh vznikol 1. januára 1993 a umožňuje voľný …

Viac ... »

Europarlament schválil nástroj pre spravodlivú hospodársku súťaž na jednotnom trhu

europsky parlament

Európsky parlament dal vo štvrtok zelenú novému zákonu EÚ, ktorý zaisťuje, že zahraničné dotácie poskytované krajinami spoza hraníc EÚ nenarušia vnútorný trh Únie. Nové nariadenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 598 (za): 5 (proti): 9 (zdržalo sa hlasovania), umožňuje Európskej komisii skúmať dotácie, ktoré verejné orgány mimo EÚ poskytujú spoločnostiam …

Viac ... »

Európska únia pripravuje kroky na zachovanie jednotného trhu i v čase kríz

energeticka unia

Európska komisia v pondelok predstavila nový nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh (SMEI). Ako výkonný orgán Európskej únie uviedol prostredníctvom svojho oficiálneho webu, tento rámec krízového riadenia má v prospech občanov a podnikov v celej EÚ zachovať voľný pohyb tovaru, služieb a osôb, ako aj dostupnosť základného tovaru a služieb …

Viac ... »

Ivan Štefanec: Dokončenie jednotného trhu je pre úspech malých a stredných podnikov kľúčové

stefanec

Portál Euractiv v utorok organizoval online konferenciu s názvom „Ako môžu malé a stredné podniky prosperovať v post pandemickom a digitalizovanom svete?“ Okrem europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri európskej ľudovej strane Ivana Štefanca ( KDH) sa na nej zúčastnili aj Brigit Weidel z Európskej komisie, europoslankyňa Arba Kokalari, Jan …

Viac ... »

Komisia navrhuje zakročiť proti zahraničným subvenciám narúšajúcim jednotný trh

komisia

Európska komisia v stredu navrhla nový nástroj na riešenie potenciálnych rušivých vplyvov zahraničných subvencií na jednotnom trhu. Legislatívny návrh nadväzuje na prijatie bielej knihy z júna 2020 a na rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami. Jeho cieľom je odstrániť regulačnú medzeru na jednotnom trhu, keďže subvencie poskytované vládami krajín mimo EÚ sa v …

Viac ... »

Aktualizácia priemyselnej stratégie z roku 2020: Obnova Európy vďaka silnejšiemu jednotnému trhu

jednotny europsky trh

Komisia aktualizovala priemyselnú stratégiu EÚ tak, aby jej ambície v tejto oblasti plne odzrkadľovali novú realitu po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 a boli hnacím motorom pri prechode na udržateľnejšie, digitálne, odolné a globálne konkurencieschopné hospodárstvo. V aktualizovanej stratégii sa opätovne potvrdzujú priority stanovené v oznámení z marca 2020, ktoré bolo uverejnené …

Viac ... »

M. Klus: Jednotný trh a cezhraničný pohyb tovarov v EÚ je v čase koronakrízy chrbticou ekonomiky

„Prijímanie neprimeraných opatrení a vytváranie prekážok v ťažkých časoch pandémie ochorenia COVID-19, ktorú tak či tak sprevádza množstvo obmedzení, je len ďalšou hrozbou pre dodávateľské reťazce. Práve za účelom zaručenia nepretržitého fungovania jednotného vnútorného trhu sme zaviedli tzv. green lanes (alebo zelené jazdné pruhy), s tým, že od vodičov nákladnej …

Viac ... »

Dnes začalo mimoriadne zasadnutie Európskej rady! Pozrite si čo je na programe

BRUSEL/ Zajtra (1. október) začína v Bruseli mimoriadne zasadnutie Európskej rady. Trvať bude 2 dni, a to štvrtok a piatok. Rokovať budú najmä o zahraničných záležitostiach, najmä o vzťahoch s Tureckom a o situácii vo východnom Stredozemí. Predstavitelia EÚ budú rozoberať aj vzťahy s Čínou, situáciu v Bielorusku a otravu …

Viac ... »

Martin Klus: Koronavírus nám dal veľkú lekciu, keď poukázal na slabiny EÚ. Musíme sa z toho poučiť

„Pandémia ochorenia COVID-19 odhalila zraniteľnosť nášho jednotného trhu. Diskusia o jeho posilnení je aktuálnejšia než kedykoľvek predtým. Návrat do čias pred koronakrízou nestačí. Aby sme udržali konkurencieschopnosť Európskej únie, musíme spoločný trh nielen zoceliť odstránením pretrvávajúcich bariér, ale ho aj posilniť. A to najmä v digitálnej a klimatickej oblasti. Iba …

Viac ... »

Komisia odporúča neposkytovať finančnú podporu podnikom, ktoré majú väzby s daňovými rajmi

Vestager, Gentiloni

Európska komisia odporučila, aby členské štáty neposkytovali finančnú podporu podnikom s väzbami na krajiny, ktoré sú na zozname EÚ obsahujúcom nespolupracujúce daňové jurisdikcie. Obmedzenia by sa mali vzťahovať aj na podniky, ktoré boli usvedčené zo závažných hospodárskych trestných činov – ako sú napríklad finančné podvody, korupcia či neplatenie daní a …

Viac ... »

Ivan Štefanec: Európska únia by mala viac podporovať slobodné profesie

stefanec

V stredu sa na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli uskutočnilo podujatie na tému slobodných povolaní a ich podpory v rámci jednotného trhu Európskej únie. Vystúpil na ňom aj europoslanec a a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH). Zdôraznil, že slobodné povolania tvoria čoraz väčšiu a dôležitejšiu …

Viac ... »

Komisia chce, aby sa pravidlá EÚ náležite uplatňovali a presadzovali

sudnictvo

Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ poskytuje prehľad o tom, ako Komisia monitorovala a presadzovala právo EÚ v roku 2018. V prehľade výsledkov jednotného trhu, ktorý bol takisto uverejnený na internete, sa hodnotia výsledky krajín EÚ/EHP na jednotnom trhu EÚ a identifikujú sa nedostatky, v súvislosti s ktorými by …

Viac ... »

Komisia chce pre odborníkov zabezpečiť úplné výhody jednotného trhu

lekar

Komisia podnikla ďalšie kroky v postupe v prípade nesplnenia povinnosti proti 26 členským štátom, aby zabezpečila, že budú v plnej miere vykonávať pravidlá EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií. Jedine dobre fungujúci jednotný trh môže totiž plne slúžiť občanom a podnikom v celej Európe. V súlade s oznámením o jednotnom trhu z 22. …

Viac ... »

Európska komisia sa usiluje o zefektívnenie normalizácie na jednotnom trhu

Bienkowska

Európska komisia predkladá akčný plán na zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a právnej istoty pri vývoji harmonizovaných noriem pre plne funkčný jednotný trh. Normy, ktoré sú z veľkej časti dobrovoľné a iniciované priemyselným odvetvím, – od veľkosti papiera A4 cez airbagy až po technológiu 5G – znižujú náklady, podporujú inovácie, zabezpečujú interoperabilitu …

Viac ... »
Consent choices