Michal Wiezik, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: European Union 2023.

Michal Wiezik: Je našou povinnosťou bojovať proti zahraničnému zasahovaniu

Zahraničné zasahovanie: Parlament volá po ochrane európskych volieb v roku 2024

• Parlament očakáva intenzívnejšie zasahovanie a manipuláciu s informáciami
• Dezinformácie na objednávku ako prostriedok útoku na volebné procesy
• Obavy zo zasahovania zo strany Ruska a Číny
• Poslanci odporúčajú zakázať TikTok na všetkých úrovniach verejnej správy a v inštitúciách EÚ

Parlament vyzýva na koordinovanú stratégiu proti zahraničnému zasahovaniu a manipulácii s informáciami s cieľom chrániť európske voľby v roku 2024 a zvýšiť odolnosť EÚ. „Cieľom týchto aktérov je oslabiť dôveru v inštitúcie, zničiť verejnú diskusiu a v konečnom dôsledku oslabiť demokracie. Každý si je vedomý hrozieb ako sú dezinformácie, kampane na manipuláciu informácií, či kybernetické útoky. Je našou povinnosťou nielen vnímať ale aj bojovať s týmito rastúcimi hrozbami a zabezpečiť adekvátne financovanie potrebné na boj proti nim a na podporu demokratických procesov,“ hovorí slovenský europoslanec Michal Wiezik /PS, RE/.

Poslanci upozorňujú, že zahraničné zasahovanie, dezinformácie a útoky na demokraciu budú pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v júni 2024, čoraz intenzívnejšie a sofistikovanejšie. Toto varovanie obsahuje aj správa Osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií, ktorú plénum schválilo 469 hlasmi za, pričom 71 bolo proti a 75 sa zdržalo hlasovania.

Poslanci sa v texte zaoberajú otázkami, ako je zasahovanie v rámci online platforiem, ochrana kritickej infraštruktúry a strategických sektorov, zasahovanie do volebných procesov, skryté financovanie politických činností zo strany zahraničných aktérov a odolnosť voči kybernetickým útokom. Návrh správy sa zameriava najmä na ruské a čínske aktivity v EÚ, v krajinách, ktoré žiadajú o vstup do EÚ vrátane západného Balkánu, ako aj na globálnom Juhu.

Zasahovanie do volebných procesov

Parlament odsudzuje nebezpečný fenomén tzv. dezinformácií na objednávku, v rámci ktorého poskytovatelia ponúkajú dezinformačné služby vládnym a mimovládnym subjektom, napríklad prostredníctvom temného webu, a napádajú tak volebné procesy.

V záujme boja proti zakázaným finančným transakciám z krajín mimo EÚ, ktoré vstupujú do politického systému EÚ, poslanci naliehavo žiadajú Komisiu, aby uľahčila sledovanie darov. Vyzývajú takisto členské štáty, aby sa urýchlene začali zaoberať otázkou darov z tretích krajín pre vnútroštátne politické strany.

Viac..  Europol: Viac než 70 % kokaínu prichádza do Európy cez Antverpy a Rotterdam

Kritická infraštruktúra

Poslanci tiež upozorňujú na riziko ekonomickej závislosti, špionáže a sabotáže v prípade, keď zahraničné spoločnosti získajú moc nad kritickou infraštruktúrou EÚ. Dodávajú, že čínske lodné spoločnosti už získali väčšinové alebo významné podiely vo viac ako 20 európskych prístavoch. Poslanci tiež odporúčajú zakázať TikTok na všetkých úrovniach verejnej správy a v inštitúciách EÚ. Vyzývajú Radu a Komisiu, aby zakázali používanie zariadení a softvéru od výrobcov z rizikových krajín, najmä z Číny a Ruska, ako sú ByteDance Huawei, ZTE, Kaspersky, NtechLab alebo Nuctech.

Koordinovaná stratégia EÚ

Parlament požaduje koordinovanú stratégiu EÚ, ktorá by zahŕňala nové iniciatívy a lepšie presadzovanie existujúcich ustanovení. Žiada tiež primerané financovanie s cieľom bojovať proti dezinformáciám a podporiť demokratické procesy. Europoslanci vyzývajú Komisiu, aby zaviedla účinný balík opatrení v oblasti obrany demokracie a vypracovala právne predpisy na boj proti hybridným hrozbám v EÚ. Mala by pritom zohľadniť návrhy z Konferencie o budúcnosti Európy. V neposlednom rade chcú poslanci zriadiť stály orgán Európskeho parlamentu na monitorovanie a boj proti zahraničnému zasahovaniu.

Správa nadväzuje na vykonávanie uznesenia o zahraničnom zasahovaní prijatého v marci 2022. Pri príprave novej správy sa poslanci stretli s národnými, európskymi a medzinárodnými tvorcami politík, so spravodajskými službami členských štátov EÚ, ako aj s NATO StratCom v Rige, Hybrid CoE v Helsinkách, s austrálskou vládou a inštitúciami a kompetentnými orgánmi OSN v New Yorku, ako aj s príslušnými partnermi a orgánmi v Kyjeve na Ukrajine.

O red

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Ťažba dreva do národných parkov nepatrí, poškodzuje prírodu a nefunguje. VIDEO

Ťažba dreva do národných parkov nepatrí, poškodzuje prírodu a nefunguje. Ide len o biznis pre …

Consent choices