Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: redakcia/red.

Eugen Jurzyca o automobilových batériách: Sme na križovatke akou cestou sa vyberieme

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Zabezpečenie udržateľnejších, odolnejších a výkonnejších batérií

• Prísnejšie ciele pre zber odpadu, recyklačnú efektívnosť a materiálové zhodnocovanie
• Prísnejšie požiadavky na udržateľnosť, výkonnosť a označovanie
• Politika náležitej starostlivosti na riešenie sociálnych a environmentálnych rizík
• Prenosné batérie v spotrebičoch budú ľahšie vymeniteľné

Parlament schválil nové pravidlá týkajúce sa navrhovania, výroby a nakladania s odpadom všetkých typov batérií predávaných v EÚ. Poslanci 587 hlasmi za, pričom 9 bolo proti a 20 sa zdržalo hlasovania schválili dohodu dosiahnutú s Radou o revízii pravidiel EÚ o batériách a použitých batériách. Nový zákon zohľadňuje technologický vývoj a budúce výzvy v tomto odvetví a bude sa vzťahovať na celý životný cyklus batérií od návrhu až po koniec životnosti.

Kľúčové opatrenia stanovené v nariadení:

– Povinné vyhlásenie o uhlíkovej stope a štítok pre batérie pre elektrické vozidlá (EV), batérie pre ľahké dopravné prostriedky (LMT) (ako sú elektrické skútre alebo bicykle) a dobíjateľné priemyselné batérie s kapacitou nad 2 kWh;

– Navrhovanie prenosných batérií v spotrebičoch tak, aby ich spotrebitelia mohli ľahko odstrániť a vymeniť;

– Digitálny pas pre batérie LMT, priemyselné batérie s kapacitou nad 2 kWh a batérie EV;

– Politika náležitej starostlivosti pre všetky hospodárske subjekty s výnimkou malých a stredných podnikov;

– Prísnejšie ciele zberu odpadu: v prípade prenosných batérií – 45 % do roku 2023, 63 % do roku 2027 a 73 % do roku 2030; v prípade batérií LMT – 51 % do roku 2028 a 61 % do roku 2031;

– Minimálne úrovne materiálov zhodnotených z použitých batérií: lítium – 50 % do roku 2027 a 80 % do roku 2031; kobalt, meď, olovo a nikel – 90 % do roku 2027 a 95 % do roku 2031;

– Minimálne úrovne recyklovaného obsahu z výroby a spotrebiteľského odpadu na použitie v nových batériách: osem rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia – 16 % pre kobalt, 85 % pre olovo, 6 % pre lítium a 6 % pre nikel; 13 rokov po nadobudnutí účinnosti: 26 % v prípade kobaltu, 85 % v prípade olova, 12 % v prípade lítia a 15 % v prípade niklu.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Právo veta si nepustíme. VIDEO

Spravodajca Achille Variati (S&D, IT): „Po prvýkrát máme právne predpisy o obehovom hospodárstve, ktoré sa vzťahujú na celý životný cyklus výrobku – prístup, ktorý je dobrý pre životné prostredie aj hospodárstvo. Dohodli sme sa na opatreniach, ktoré sú pre spotrebiteľov veľkým prínosom: batérie budú dobre funkčné, bezpečnejšie a ľahšie sa odstraňujú. Naším celkovým cieľom je vybudovať silnejší recyklačný priemysel EÚ, najmä pre lítium, a konkurencieschopný priemyselný sektor ako celok, ktorý je v nadchádzajúcich desaťročiach kľúčový pre energetickú transformáciu a strategickú autonómiu nášho kontinentu. Tieto opatrenia by sa mohli stať referenčnou hodnotou pre celý globálny trh s batériami.“

Po záverečnom hlasovaní v pléne bude musieť Rada znenie formálne schváliť pred jeho nadobudnutím účinnosti uverejnením v Úradnom vestníku EÚ krátko.

V decembri 2020 Komisia predložila návrh nariadenia o batériách a použitých batériách. Cieľom návrhu je posilniť fungovanie vnútorného trhu, podporiť obehové hospodárstvo a znížiť environmentálny a sociálny vplyv vo všetkých fázach životného cyklu batérií. Iniciatíva je úzko prepojená s Európskou zelenou dohodou, Akčným plánom pre obehové hospodárstvo a Novou priemyselnou stratégiou.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Najjednoduchšie sa mobilizujú voliči strašením. Veľa politikov to preto aj robí. VIDEO

Najjednoduchšie sa mobilizujú voliči strašením. Veľa politikov to preto aj robí. Najnovšie sa podľa Branislava …

Consent choices