doprava
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Šesť dopravných projektov zo Slovenska získa peniaze z európskeho nástroja CEF

Európska únia v najbližších rokoch investuje do rozvoja dopravy na Slovensku ďalšie desiatky miliónov eur. Ide o peniaze z Nástroja na prepájanie Európy (CEF), ktoré na úspešné projekty prideľuje priamo Európska komisia. Predstavujú investíciu navyše k už prideleným „klasickým“ eurofondom a smerujú najmä do udržateľných módov dopravy.

„Som rád, že slovenské žiadosti boli v Bruseli úspešné. Ukázali sme, že vieme zabojovať o peniaze na dopravu a výsledkom je šesť nových projektov za viac ako 27 miliónov eur. Už teraz pripravujeme projekty aj do ďalších výziev v rámci Nástroja na prepájanie Európy, za ktoré sa pôjdem do Bruselu osobne prihovoriť,“ povedal minister dopravy Pavol Lančarič.  Výzva CEF Transport 2022 bola vyhlásená v septembri 2022 a žiadatelia mali možnosť predkladať svoje projektové návrhy do 18. januára 2023.

Prehľad schválených projektov:

Komplexná rekonštrukcia a elektrifikácia trate Devínska Nová Ves – štátna hranica (Marchegg). Tento projekt pripravili Železnice Slovenskej republiky a z európskych zdrojov bola pridelená suma 12 129 630 eur. Pôjde o elektrifikáciu a komplexnú rekonštrukciu existujúcej železničnej trate medzi železničnou stanicou Devínska Nová Ves a štátnou hranicou SK/AT.

Modernizácia Terminálu kombinovanej dopravy Dobrá – I. etapa

Žiadateľ, štátna firma ZSSK Cargo, získal grant 2 193 753 eur. Peniaze pôjdu na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, projektových štúdií a povolení, ktoré v ďalšom kroku umožnia rozsiahlu modernizáciu terminálu Dobrá ako súčasti prekladiskovej a logistickej zóny Východoslovenské prekladiská (Čierna nad Tisou/Dobrá). Logistická zóna je dôležitou vstupnou bránou do EÚ pre tovar z východných krajín a výstup aj opačným smerom. V rámci projektu sa plánuje aj nákup čistého prekládkového zariadenia pre intermodálne jednotky.

Implementácia vozidlovej časti ERTMS / ETCS na rušne ZSSK CARGO radu 131 a 363

ZSSK Cargo dostane aj ďalší príspevok v hodnote 4 900 000 eur. Projekt zahŕňa obstaranie, inštaláciu a schválenie vozidiel ETCS úrovne 2 pre dve elektrické lokomotívy radu 131 a desať elektrických lokomotív radu 363.

FAIRway Danube II – ďalší krok k dobrému stavu plavby na Dunaji

Ide o projekt šiestich dunajských krajín združených v konzorciu VIA DONAU, v ktorom je Slovensko zastúpené Ministerstvom dopravy SR. Z celkovej schválenej sumy dostane Slovensko 1 604 719 eur. Cieľom je zabezpečiť minimálne požiadavky na zachovanie dobrého stavu plavby po Dunaji, najmä čo sa týka hĺbky rieky.  Zaobstarajú sa pevné a mobilné senzory na meranie kľúčových parametrov vodnej cesty. Okrem toho sa plánuje modernizácia národných systémov riadenia vodných ciest a nadnárodného systému monitorovania vodnej cesty.

Viac..  Ukrajina rokuje o dodávkach plynu z Azerbajdžanu do EÚ

EÚ – Ukrajina – optimalizácia a modernizácia prepravných tokov z hľadiska kapacity infraštruktúry, interoperability a efektívnosti služieb hraničných priechodov na spoločnej HU/SK/UA železničnej BCP (Border control point)

Projekt troch susedných krajín slúži na zlepšenie, optimalizáciu a modernizáciu prepravných tokov v lokalite hraničného prepojenia medzi Maďarskom, Slovenskom a Ukrajinou (Čop– Záhony – Čierna nad Tisou – Batovo – Eperjeske). Opatrenia povedú k zlepšeniu organizácie dopravy na širších hraničných priechodoch, vyššej interoperabilite medzi ukrajinským a európskym železničným systémom, zrýchleniu postupov pri železničných hraničných priechodoch a harmonizovanému rozvoju projektov v spoločnom hraničnom priechode a oblasti prekládky. Finančná správa SR získa v rámci projektu 5 000 000 eur na zaobstaranie moderného skeneru.

River Information Services Corridor Management Execution 2

RIS COMEX 2 je opäť projektom konzorcia dunajských krajín. Slovensko zastúpené ministerstvom dopravy získalo 1 417 025 eur na zlepšenie manažmentu informačných služieb medzi plavidlami na Dunaji a štátnymi orgánmi. Výsledkom projektu digitalizácie dunajskej vodnej cesty bude zvýšenie bezpečnosti plavby.

Ministerstvo dopravy SR plní úlohu členského štátu podľa článku 22 Nariadenia o CEF, a zároveň figuruje aj ako prijímateľ vybraných projektov CEF a to hlavne v prípade projektov implementovaných rozpočtovými organizáciami ministerstva.

Nástroj CEF predstavuje jedinečnú príležitosť na získanie významných finančných prostriedkov pre SR. V rámci dopravy má Slovensko možnosť získať až 497 miliónov eur z tzv. kohéznej obálky, ďalšie zdroje môžu kvalitné projekty získať zo všeobecnej obálky, z ktorej čerpajú najmä nadnárodné projekty.

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Čerpanie eurofondov zo starého obdobia je na úrovni vyše 105 %

Z desiatich operačných programov (OP) programového obdobia 2014 – 2020 boli schválené prostriedky vo výške …

Consent choices