Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK adresovala Slovensku sedem odporúčaní v oblasti právneho štátu

Európska komisia zverejnila v stredu štvrtú výročnú správu o právnom štáte, v ktorej mapuje stav v tejto oblasti v každej členskej krajine EÚ. Pre Slovensko vydala sedem odporúčaní. Až na to posledné nadväzujú na jej vlaňajšie odporúčania, ktoré SR realizovala buď len čiastočne, alebo vôbec, informuje TASR.

Prvým z odporúčaní je zabezpečiť, aby sa na členov Súdnej rady vzťahovali dostatočné záruky nezávislosti, pokiaľ ide o ich odvolanie, berúc do úvahy európske normy nezávislosti súdnych rád. Podľa EK Slovensko v zmysle jej minuloročných odporúčaní nedosiahlo v tomto smere nijaký pokrok. Komisia taktiež žiada, aby Slovensko zabezpečilo zavedenie a riadne dodržiavanie dostatočných záruk pre prípady, keď sudcovia musia niesť trestnoprávnu zodpovednosť za trestný čin „ohýbania práva“ v súvislosti so svojimi súdnymi rozhodnutiami. V tejto oblasti sa taktiež nepodarilo dosiahnuť pokrok.

Eurokomisia ďalej Slovensku odporúča predložiť legislatívne návrhy na reguláciu lobingu a posilnenie právnych predpisov o konfliktoch záujmov a majetkových priznaniach. V tomto smere Slovensko dosiahlo od roku 2022 čiastočný pokrok. Exekutíva EÚ žiada slovenskú stranu aj o zlepšenie koordinácie medzi jednotlivými orgánmi presadzovania práva, kde nedošlo k pokroku, a o zabezpečenie objektivity rozhodnutí prokuratúry, kde nastal čiastočný pokrok. Objektivita sa má zaistiť pokračovaním v presadzovaní legislatívnych zmien, ktorými sa obmedzí právomoc generálneho prokurátora rušiť rozhodnutia prokuratúry. Cieľom je podporiť dosiahnutie presvedčivých výsledkov v prípadoch korupcie na vysokých miestach.

Ďalšie odporúčanie sa týka pokroku v procese vytvárania legislatívnych a iných záruk v záujme zlepšenia fyzickej bezpečnosti a pracovného prostredia novinárov vrátane reformy zákona o ohováraní. Zohľadniť je pritom potrebné európske normy na ochranu novinárov. V tomto smere Slovensko čiastočne pokročilo. EK odporúča tiež pokračovať v posilňovaní pravidiel a mechanizmov na podporu nezávislého riadenia a redakčnej nezávislosti verejnoprávnych médií s prihliadnutím na európske normy pre tieo médiá. Aj v tejto oblasti došlo od vlaňajška k určitému pokroku. Posledným a zároveň úplne novým odporúčaním EK je zabezpečiť účinné verejné konzultácie a zapojenie zainteresovaných strán do procesu tvorby právnych predpisov. Komisia okrem toho pripomenula Slovensku záväzky, ktoré prijalo v rámci národného plánu obnovy.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska cesta je aj našou cestou

Výročná správa EK zahŕňa oznámenie, v ktorom mapuje situáciu v EÚ ako celku. Zároveň obsahuje 27 kapitol o jednotlivých krajinách, zameraných na dôležitý vývoj od júla 2022. Posudzuje plnenie vlaňajších odporúčaní a členským štátom opäť poskytuje konkrétne odporúčania. Správa sa zaoberá štyrmi piliermi právneho štátu – vnútroštátnou justíciou, protikorupčným rámcom, pluralitou médií a inými inštitucionálnymi systémami bŕzd a protiváh. Konštatuje, že z minuloročných odporúčaní bolo v celej EÚ úplne alebo čiastočne splnených 65 percent.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Vstup do EÚ priniesol Slovensku výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach, bez neho by sa mohlo …

Consent choices