Poľsko, znak. PHOTO: © European Union 2020 - Source : EP

Nové volebné pravidlá a „Lex Tusk“: Najnovšie hrozby v Poľsku pre hodnoty EÚ

Europarlament vyjadril obavy z nedávnej reformy volieb v Poľsku a dôrazne kritizoval „Štátnu komisiu na preskúmanie ruského zasahovania“. V uznesení, ktoré prijalo plénum v utorok, sa hodnotí najnovší vývoj v krajine, ktorý podľa poslancov Európskeho parlamentu poukazuje na ďalšie zhoršenie stavu európskych hodnôt po rozprave, ktorá sa uskutočnila 14. júna.

Volebná reforma

Poslanci dospeli k záveru, že zmeny poľského volebného zákona prijaté pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami v krajine na jeseň 2023 a pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2024 sú hlboko znepokojujúce. Zmeny môžu diskriminovať tých, ktorí hlasujú zo zahraničia, zdôraznili poslanci. Pripomínajú tiež, že komora poľského najvyššieho súdu poverená volebnými spormi „nemôže byť považovaná za nezávislý a nestranný súd“. Uznesenie naliehavo vyzýva poľské orgány, aby zosúladili priebeh volieb s odporúčaniami Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a ďalšími medzinárodnými demokratickými záväzkami a normami. Parlament vyzýva na celoplošnú volebnú pozorovateľskú misiu pre nadchádzajúce parlamentné voľby, zatiaľ čo prebieha hodnotenie pravidiel zo strany EÚ.

„Lex Tusk“

Pokiaľ ide o „Štátnu komisiu na preskúmanie ruského zasahovania do vnútornej bezpečnosti Poľska“ od roku 2007 do roku 2022 (administratívny orgán s právomocou vylúčiť jednotlivcov z verejnej funkcie), Parlament naliehavo vyzýva poľské orgány, aby zrušili príslušný akt, ktorý sa podľa kritikov zameriava na predstaviteľov opozície vrátane bývalého predsedu vlády Donalda Tuska, alebo aspoň na pozastavili jeho účinok, kým Benátska komisia nevydá naliehavé stanovisko a právne predpisy sa zodpovedajúcim spôsobom zmenia. Ak akt zostane v platnosti, Komisia by mala čo najskôr začať zrýchlený postup v prípade nesplnenia povinnosti a požiadať Súdny dvor EÚ o predbežné opatrenie, tvrdia poslanci.

Viac..  H. Herkenhoff: Európsku prosperitu nemožno považovať za samozrejmosť

Ďalšie otázky

Poslanci opätovne potvrdili, že právny štát sa v Poľsku v dôsledku systematických krokov vlády niekoľko rokov zhoršuje, a to aj prostredníctvom nelegitímneho ústavného súdu a Národnej súdnej rady (NJC). Vyjadrujú tiež obavy, že navrhované reformy by poskytli Najvyššiemu správnemu súdu nový mandát na riešenie disciplinárnych prípadov týkajúcich sa sudcov bez toho, aby sa rozlišovalo medzi sudcami vymenovanými zákonom a sudcami vymenovanými nelegitímnou Národnou súdnou radou.

Parlament schválil uznesenie 472 hlasmi za, 136 hlasmi proti a 16 sa zdržalo hlasovania.

O mam

Odporúčame pozrieť

ECB varuje pred hrozbami pre finančnú stabilitu

Geopolitické napätie a množstvo volieb po celom svete zvyšujú riziko, že investormi otrasú negatívne prekvapenia, …

Consent choices