pollak
Peter Pollák, europoslanec /OĽaNO,EPP/. PHOTO: FB PP.

Peter Pollák: Pre Slovensko majú polovodiče kľúčový význam

Polovodiče: Poslanci EP prijali legislatívu na posilnenie priemyslu čipov v EÚ

• Akt EÚ o čipoch posilní strategickú autonómiu a bezpečnosť Európy
• Mechanizmus reakcie na krízové situácie v prípade nedostatku čipov
• 3,3 miliardy eur na výskum a inovácie súvisiace s čipmi

„Pre Slovensko majú polovodiče kľúčový význam pre automobilový priemysel, ktorý je jedným z dominantných odvetví nášho hospodárstva. Preto presun ich výroby bližšie do Európy, vzhľadom i na mnohé otrasy spôsobené v dodávateľských reťazcoch z posledného obdobia, Slovensko len uvíta,“ hovorí slovenský europoslanec Peter Pollák /OĽaNO, EPP/.

Parlament prijal plány na zabezpečenie dodávok čipov do EÚ posilnením výroby a inovácií a zavedením núdzových opatrení pre prípady nedostatku čipov. Cieľom nového zákona, na ktorom sa už dohodli Parlament a Rada, je vytvoriť priaznivé prostredie pre investície do čipov v Európe urýchlením povoľovacích postupov a uznaním rozhodujúceho významu čipov prostredníctvom tzv. štatútu najvyššieho národného významu. Aj malé a stredné podniky budú mať prospech zo zvýšenej podpory, najmä v oblasti navrhovania čipov, s cieľom podporiť inovácie.

Právne predpisy budú podporovať projekty, ktoré zvyšujú bezpečnosť dodávok v EÚ prilákaním investícií a budovaním výrobných kapacít. Poslanci počas rokovaní so zástupcami Rady zabezpečili 3,3 miliardy eur na výskum a inovácie súvisiace s čipmi. Vytvorí sa sieť kompetenčných centier s cieľom riešiť nedostatok zručností v EÚ a prilákať nové talenty pre výskum, dizajn a výrobu.

Mechanizmus reakcie na krízové situácie a riešenie problémov s dodávkami

Vytvorí sa mechanizmus reakcie na krízové situácie, prostredníctvom ktorého Komisia posúdi riziká pre dodávky polovodičov do EÚ. Ukazovatele včasného varovania v členských štátoch sa použijú na spustenie celoeurópskeho varovania o nedostatku.

Tento mechanizmus umožní Komisii vykonávať núdzové opatrenia, ako je uprednostňovanie dodávok výrobkov, ktoré sú obzvlášť postihnuté nedostatkom, alebo vykonávanie spoločného nákupu pre členské štáty. Poslanci tento systém zlepšili zavedením mapovacieho nástroja, ktorý pomôže identifikovať možné nedostatky v dodávkach. Tieto opatrenia budú poslednou možnosťou v prípade krízy v odvetví polovodičov.

Parlament tiež podporil ustanovenia na posilnenie medzinárodnej spolupráce so strategickými partnermi a v oblasti práv duševného vlastníctva s cieľom zaručiť konkurenčné výhody a ochranu pre odvetvie EÚ.

Spravodajca Dan Nica (S&D, RO) uviedol: „Cieľom európskeho aktu o čipoch je posilniť postavenie EÚ v globálnom prostredí polovodičov a riešiť zraniteľné miesta v dodávateľských reťazcoch, ktoré pandémia odhalila. Chceme mať väčší vplyv a byť lídrami, a tak sme zabezpečili 3,3 miliardy eur na výskum a inovácie. Naším cieľom je posilniť technologickú kapacitu a realizovať opatrenia na boj proti potenciálnemu nedostatku. Európa je pripravená čeliť budúcim výzvam v odvetví polovodičov uprednostňujúc strategickú autonómiu, bezpečnosť a priaznivé podnikateľské prostredie.“

Viac..  Európske automobilky musia byť schopné konkurovať novým ázijským hráčom

Právny predpis bol prijatý 587 hlasmi za, pričom 10 členov hlasovalo proti a 38 sa hlasovania zdržalo. Teraz ho bude musieť schváliť Rada ministrov, aby mohol nadobudnúť účinnosť.

V štúdii Parlamentu sa zdôrazňuje, že podiel Európy na celosvetovej výrobnej kapacite polovodičov je nižší ako 10 %. Cieľom legislatívneho návrhu je zvýšiť ho na 20 %. V ďalšej analýze Parlamentu z roku 2022 sa zdôraznilo, že pandémia odhalila dlhodobé slabé miesta v globálnych dodávateľských reťazcoch a bezprecedentný nedostatok polovodičov je hlavným príkladom. Ukazuje situácie, ktoré by mohli nastať v nasledujúcich rokoch. Tento nedostatok viedol okrem iného k rastúcim nákladom pre priemysel a vyšším cenám pre spotrebiteľov a spomaľoval tempo oživenia v Európe.

Európsky akt o čipoch reaguje na návrhy občanov zo Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy. Tento akt sa zaoberá návrhom 11 ods. 5 ohľadne podpory rozširovania európskej technológie ako spoľahlivej alternatívy voči zahraničným partnerom. Reaguje aj na potrebu bezpečnosti dodávok a zlepšenia výroby v Európe, ako sa uvádza v návrhu 12 ods. 12. Zákon odráža postoje návrhu 17 ods. 3 a návrhu 17 ods. 7, v ktorom sa presadzuje posilnenie dodávateľských reťazcov EÚ prostredníctvom strategických investícií a posilnenej spolupráce medzi členskými štátmi pri riadení rizík dodávateľského reťazca. Vďaka mobilizácii verejných a súkromných investícií vo výške viac ako 43 miliárd eur sa v zákone stanovujú opatrenia na proaktívne riadenie a rýchlu reakciu na budúce narušenia dodávateľského reťazca.

O red

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Vzdelávanie rómskych detí na Slovensku sa musí zmeniť

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices