Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: European Union 2023.

Eugen Jurzyca: Od začiatku volebného mandátu presadzujem transparentnejšie fungovanie Európskeho parlamentu

Obrana demokratických inštitúcií a integrity Parlamentu pred zasahovaním

• výzva na väčšiu transparentnosť, integritu a zodpovednosť
• reformy musia vytvoriť priestor pre demokratický dialóg s občianskou spoločnosťou
• znepokojenie nad lobistickými aktivitami Kataru, Maroka, Číny, Ruska a Spojených arabských emirátov v Bruseli

V prijatej správe Parlament požaduje účinné systémy monitorovania a dohľadu s cieľom odhaliť zahraničné zasahovanie do fungovania inštitúcie. Europoslanci vo svojich odporúčaniach na reformu pravidiel Európskeho parlamentu týkajúcich sa transparentnosti, integrity, vyvodzovania zodpovednosti a boja proti korupcii varujú, že pokusy zasahovať do demokracie sú „rozšíreným javom, proti ktorému je potrebné čo najdôraznejšie bojovať“.

„Od začiatku svojho mandátu presadzujem, aby bolo fungovanie Európskeho parlamentu transparentnejšie. Napríklad, aby sa dalo vo výsledkoch hlasovaní jednoducho vyhľadávať a aby sa dalo lepšie dohľadať, kto jednotlivé zmeny v materiáloch EP presadzoval. Potešilo ma, že sa návrhy na zlepšenie v týchto oblastiach dostali do odporúčaní predloženej správy. Podľa mňa to prispeje k efektívnejšej EÚ,“ hovorí slovenský europoslanec Eugen Jurzyca /SaS, ECR/.

Europoslanci opätovne vyjadrili hlboké znepokojenie nad obvineniami, že traja aktívni a jeden bývalý poslanec Európskeho parlamentu a asistent poslanca sú zapletení do korupcie, prania špinavých peňazí a účasti v zločineckej organizácii. Vyzývajú na prijatie opatrení, ktoré by posilnili inštitúcie EÚ v prípade, že sa stanú terčom pokusov o zasahovanie zo zahraničia. Poukazujú na „mnohé medzery v pravidlách Parlamentu týkajúcich sa integrity a transparentnosti“ a žiadajú, aby sa 14-bodový návrh predsedníčky Metsoly na reformu pravidiel Parlamentu čo najskôr zaviedol do praxe.

Lepšia ochrana oznamovateľov a objasnenie pravidiel týkajúcich sa konfliktu záujmov

Parlament 441 hlasmi za, pričom 70 bolo proti a 71 sa zdržalo hlasovania, prijal správu, v ktorej požaduje urýchlenú revíziu kódexu správania poslancov vrátane účinných sankcií. Kódex by mal účinnejšie chrániť oznamovateľov a sprísniť pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov, majetkových priznaní a zverejňovania vedľajších príjmov, ako aj zákazať platenú vedľajšiu činnosť tým, na ktorých sa vzťahuje register transparentnosti.

Viac..  Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Parlament zdôraznil, že hoci dialóg medzi zástupcami záujmových skupín a rozhodovacími orgánmi zostáva „dôležitou súčasťou európskej demokracie“, nevhodné spôsoby ovplyvňovania, úplatkárstvo a iné trestné činy sú neprijateľné.

Zahraničné zasahovanie by malo mať následky

Europoslanci poukazujú na to, že krajiny ako „Katar, Maroko, Čína, Rusko, Spojené arabské emiráty (SAE), Srbsko a Turecko výrazne investujú do lobistického úsilia v Bruseli.“ Zdôrazňujú, že zahraničné zasahovanie „nesmie zostať bez následkov“ a vyzývajú na pozastavenie všetkých legislatívnych a nelegislatívnych návrhov týkajúcich sa spolupráce so štátnymi orgánmi krajín, ktoré sa pokúšajú o zasahovanie ako aj na pozastavenie všetkých finančných prostriedkov EÚ pre orgány takýchto krajín. Financovanie organizácií občianskej spoločnosti a nezávislých médií, ako aj humanitárnej pomoci by sa malo zachovať.

Podľa poslancov treba rozšíriť rozsah pôsobnosti a monitorovanie registra transparentnosti, pričom každý poslanec by mal byť povinný oznámiť svoje plánované stretnutia so zástupcami záujmových skupín vrátane stretnutí s diplomatickými zástupcami z krajín mimo EÚ.

Kontrola aktivít bývalých poslancov

Nový etický orgán EÚ by mal dohliadať na to, aby bývalí poslanci dodržiavali šesťmesačné obdobie, počas ktorého sa musia vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov. V prípade lobovania v mene rizikových krajín by sa mal príslušným poslancom odňať prístup do Parlamentu. Poslanci tiež ľutujú, že Komisii trvalo tak dlho, kým predložila svoj návrh a že jej chýba ambícia zriadiť nezávislý etický orgán EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

elektrina

Európsky parlament schválil reformu trhu EÚ s elektrinou

Vďaka aktuálne prijatej reforme bude trh EÚ s elektrinou stabilnejší, dostupnejší a udržateľnejší. Opatrenia zahŕňajúce …

Consent choices