Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: © European Union 2023.

Robert Hajšel: Plne podporujeme výstavbu závodov na výrobu čipov v Európe

Polovodiče: Poslanci EP prijali legislatívu na posilnenie priemyslu čipov v EÚ

• Akt EÚ o čipoch posilní strategickú autonómiu a bezpečnosť Európy
• Mechanizmus reakcie na krízové situácie v prípade nedostatku čipov
• 3,3 miliardy eur na výskum a inovácie súvisiace s čipmi

Parlament prijal plány na zabezpečenie dodávok čipov do EÚ posilnením výroby a inovácií a zavedením núdzových opatrení pre prípady nedostatku čipov. Cieľom nového zákona, na ktorom sa už dohodli Parlament a Rada, je vytvoriť priaznivé prostredie pre investície do čipov v Európe urýchlením povoľovacích postupov a uznaním rozhodujúceho významu čipov prostredníctvom tzv. štatútu najvyššieho národného významu. Aj malé a stredné podniky budú mať prospech zo zvýšenej podpory, najmä v oblasti navrhovania čipov, s cieľom podporiť inovácie.

„Plne podporujeme výstavbu závodov na výrobu čipov v Európe a zasadzujem sa za to, aby takéto fabriky vznikali aj v našom regióne a nielen v západnej Európe. Prinesie to pre ľudí kvalitnú prácu, podporí investície do inovácií a najmä posilní strategickú autonómiu Európskej únie, doteraz v tejto oblasti veľmi závislej na Tajvane a USA. Čipy budeme čoraz viac potrebovať, od mobilov až po autá a naša doterajšia závislosť na tretích krajinách nás robí čoraz zraniteľnejšími. Preto treba ísť cestou oživovania nášho priemyslu a uľahčiť to musia práve prerokúvané zákony o kriticky dôležitých surovinách a vodíkovej banke, kde som hlavným spravodajcom,“ hovorí slovenský europoslanec Robert Hajše /SD/.

Právne predpisy budú podporovať projekty, ktoré zvyšujú bezpečnosť dodávok v EÚ prilákaním investícií a budovaním výrobných kapacít. Poslanci počas rokovaní so zástupcami Rady zabezpečili 3,3 miliardy eur na výskum a inovácie súvisiace s čipmi. Vytvorí sa sieť kompetenčných centier s cieľom riešiť nedostatok zručností v EÚ a prilákať nové talenty pre výskum, dizajn a výrobu.

Mechanizmus reakcie na krízové situácie a riešenie problémov s dodávkami

Vytvorí sa mechanizmus reakcie na krízové situácie, prostredníctvom ktorého Komisia posúdi riziká pre dodávky polovodičov do EÚ. Ukazovatele včasného varovania v členských štátoch sa použijú na spustenie celoeurópskeho varovania o nedostatku.

Viac..  Čína nalieha na EÚ, aby zrušila sankcie voči čínskym firmám spojených s Ruskom

Tento mechanizmus umožní Komisii vykonávať núdzové opatrenia, ako je uprednostňovanie dodávok výrobkov, ktoré sú obzvlášť postihnuté nedostatkom, alebo vykonávanie spoločného nákupu pre členské štáty. Poslanci tento systém zlepšili zavedením mapovacieho nástroja, ktorý pomôže identifikovať možné nedostatky v dodávkach. Tieto opatrenia budú poslednou možnosťou v prípade krízy v odvetví polovodičov.

Parlament tiež podporil ustanovenia na posilnenie medzinárodnej spolupráce so strategickými partnermi a v oblasti práv duševného vlastníctva s cieľom zaručiť konkurenčné výhody a ochranu pre odvetvie EÚ.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Dan Nica (S&D, RO) uviedol: „Cieľom európskeho aktu o čipoch je posilniť postavenie EÚ v globálnom prostredí polovodičov a riešiť zraniteľné miesta v dodávateľských reťazcoch, ktoré pandémia odhalila. Chceme mať väčší vplyv a byť lídrami, a tak sme zabezpečili 3,3 miliardy eur na výskum a inovácie. Naším cieľom je posilniť technologickú kapacitu a realizovať opatrenia na boj proti potenciálnemu nedostatku. Európa je pripravená čeliť budúcim výzvam v odvetví polovodičov uprednostňujúc strategickú autonómiu, bezpečnosť a priaznivé podnikateľské prostredie.“

Právny predpis bol prijatý 587 hlasmi za, pričom 10 členov hlasovalo proti a 38 sa hlasovania zdržalo. Teraz ho bude musieť schváliť Rada ministrov, aby mohol nadobudnúť účinnosť.

O red

Odporúčame pozrieť

EÚ otvorila výzvy za 325 miliónov eur na podporu inovácií v oblasti polovodičov

EÚ investuje 325 miliónov eur na podporu európskeho ekosystému inovácií v oblasti polovodičov, oznámila Európska komisia …

Consent choices