komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK prijala podrobné pravidlá podávania správ pre uhlíkovú kompenzáciu na hraniciach

Európska komisia prijala pravidlá, ktorými sa riadi vykonávanie mechanizmu úpravy hraníc pre emisie oxidu uhličitého (CBAM) počas jeho prechodnej fázy, ktorá sa začne 1. októbra tohto roku a potrvá do konca roka 2025.

V zverejnenom vykonávacom nariadení sa podrobne uvádzajú prechodné povinnosti dovozcov tovaru CBAM do EÚ týkajúce sa podávania správ, ako aj prechodná metodika výpočtu vložených emisií uvoľnených počas výrobného procesu tovaru CBAM. V prechodnej fáze CBAM budú musieť obchodníci podávať správy len o emisiách vložených do ich dovozu, na ktorý sa vzťahuje mechanizmus, bez toho, aby platili akúkoľvek finančnú úpravu. To poskytne podnikom dostatok času na predvídateľnú prípravu a zároveň umožní doladiť konečnú metodiku do roku 2026.

S cieľom pomôcť dovozcom aj výrobcom z tretích krajín Komisia dnes uverejnila aj usmernenia pre dovozcov z EÚ a zariadenia mimo EÚ o praktickom uplatňovaní nových pravidiel. Zároveň sa v súčasnosti vyvíjajú špecializované IT nástroje, ktoré dovozcom pomôžu vykonávať a vykazovať tieto výpočty, ako aj školiace materiály, webové semináre a návody na podporu podnikov po začatí uplatňovania prechodného mechanizmu. Hoci dovozcovia budú požiadaní, aby od 1. októbra 2023 zhromažďovali údaje za štvrtý štvrťrok, svoju prvú správu budú musieť predložiť až 31. januára 2024.

Viac..  EK: Jedna miliarda eur na prvý dôležitý projekt spoločného záujmu v sektore zdravotníctva

Pred prijatím vykonávacieho nariadenia Komisiou prebehla verejná konzultácia a následne ho schválil výbor CBAM zložený zo zástupcov členských štátov EÚ. CBAM je jedným z hlavných pilierov ambicióznej agendy EÚ „Fit for 55“ a predstavuje významný nástroj EÚ na boj proti úniku uhlíka. K úniku uhlíka dochádza vtedy, keď spoločnosti so sídlom v EÚ presúvajú výrobu náročnú na emisie uhlíka do zahraničia, aby využili nižšie normy, alebo keď sa výrobky z EÚ nahrádzajú výrobkami z dovozu, ktoré sú náročnejšie na emisie uhlíka, čo následne oslabuje naše opatrenia v oblasti klímy.

O mam

Odporúčame pozrieť

Turecko prístupové rokovania

Rada a EP sa predbežne dohodli na podobe Mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach

Vyjednávači Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu dosiahli dohodu o predbežnej a podmienenej podobe Mechanizmu …

Consent choices