Batérie. PHOTO: © European Union 2020

Obehové hospodárstvo: Nový zákon o udržateľnejších, obehových a bezpečnejších batériách

V súčasnosti nadobúda účinnosť nový právny predpis, ktorý má zabezpečiť, aby sa batérie v Európe zbierali, opätovne používali a recyklovali. Novým nariadením o batériách sa zabezpečí, aby batérie mali v budúcnosti nízku uhlíkovú stopu, používali minimálne škodlivé látky, potrebovali menej surovín z krajín mimo EÚ a aby sa v Európe vo veľkej miere zbierali, opätovne používali a recyklovali. Podporí sa tým prechod na obehové hospodárstvo, zvýši sa bezpečnosť dodávok surovín a energie a posilní sa strategická autonómia EÚ.

V súlade s ambíciami Európskej zelenej dohody v oblasti obehovosti je nariadenie o batériách prvým európskym právnym predpisom, v ktorom sa uplatňuje prístup založený na celom životnom cykle, v rámci ktorého sa zdroje, výroba, používanie a recyklácia riešia a zakotvujú v jednotnom právnom predpise.

Batérie sú kľúčovou technológiou, ktorá podnecuje zelenú transformáciu, podporuje udržateľnú mobilitu a prispieva ku klimatickej neutralite do roku 2050. Na tento účel sa nariadením od roku 2025 postupne zavedú požiadavky na vyhlásenia, výkonnostné triedy a maximálne limity uhlíkovej stopy elektrických vozidiel, ľahkých dopravných prostriedkov (ako sú elektronické bicykle a kolobežky) a dobíjateľných priemyselných batérií. Nariadením o batériách sa zabezpečí, aby batérie uvedené na jednotný trh EÚ mohli obsahovať len obmedzené množstvo škodlivých látok, ktoré sú potrebné. Látky vzbudzujúce obavy používané v batériách sa budú pravidelne preskúmavať.

Od roku 2025 sa postupne zavedú ciele v oblasti účinnosti recyklácie, zhodnocovania materiálov a recyklovaného obsahu. Všetky zozbierané použité batérie sa budú musieť recyklovať a bude potrebné dosiahnuť vysokú úroveň zhodnocovania, najmä kritických surovín, ako sú kobalt, lítium a nikel. Tým sa zaručí, že cenné materiály sa na konci ich životnosti zhodnotia a vrátia sa späť do hospodárstva prijatím prísnejších cieľov v oblasti účinnosti recyklácie a materiálového zhodnocovania v priebehu času.

Od roku 2027 budú môcť spotrebitelia kedykoľvek počas životného cyklu vybrať a vymeniť prenosné batérie vo svojich elektronických výrobkoch. Tým sa predĺži životnosť týchto výrobkov pred ich konečným zneškodnením, podporí sa opätovné použitie a prispeje sa k zníženiu množstva odpadu po spotrebe.

S cieľom pomôcť spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia o tom, ktoré batérie si kúpiť, sa na etikete uvedú kľúčové údaje. Od roku 2027 budú môcť spotrebitelia kedykoľvek počas životného cyklu vybrať a vymeniť prenosné batérie vo svojich elektronických výrobkoch. QR kód poskytne prístup k digitálnemu pasu s podrobnými informáciami o každej batérii, ktorý pomôže spotrebiteľom a najmä odborníkom v celom hodnotovom reťazci v ich úsilí o to, aby sa obehové hospodárstvo stalo realitou pre batérie.

Viac..  Inštitúcie EÚ sa dohodli na zákone o kritických surovinách

Podľa povinnosti náležitej starostlivosti nového zákona musia spoločnosti identifikovať, predchádzať a riešiť sociálne a environmentálne riziká spojené so získavaním, spracovaním a obchodovaním so surovinami, ako sú lítium, kobalt, nikel a prírodný grafit obsiahnutý v ich batériách.  Očakávaný masívny nárast dopytu po batériách v EÚ by nemal prispieť k zvýšeniu takýchto environmentálnych a sociálnych rizík.

Ďalšie kroky

Práca sa teraz zameria na uplatňovanie práva v členských štátoch a úpravu sekundárnych právnych predpisov (vykonávacích a delegovaných aktov) s podrobnejšími pravidlami.

Súvislosti

Od roku 2006 sú batérie a použité batérie regulované na úrovni EÚ podľa smernice o batériách. Komisia navrhla revíziu tejto smernice v decembri 2020 z dôvodu nových sociálno-ekonomických podmienok, technologického vývoja, trhov a používania batérií.

Dopyt po batériách rýchlo rastie. Očakáva sa, že do roku 2030 sa celosvetovo zvýši 14-násobne a EÚ by mohla predstavovať 17 % tohto dopytu. To je väčšinou poháňané elektrifikáciou dopravy. Takýto exponenciálny nárast dopytu po batériách povedie k rovnocennému zvýšeniu dopytu po surovinách, a preto je potrebné minimalizovať ich vplyv na životné prostredie.

V roku 2017 Komisia spustila Európsku alianciu pre batérie s cieľom vybudovať inovačný, udržateľný a globálne konkurencieschopný hodnotový reťazec batérií v Európe a zabezpečiť dodávky batérií potrebných na dekarbonizáciu odvetví dopravy a energetiky.

O mam

Odporúčame pozrieť

Vladimír Bilčík: Ak vieme akýkoľvek obal opätovne zrecyklovať, musíme to aj dôsledne robiť

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices