osn
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ na 78. zasadaní Valného zhromaždenia OSN: globálne opatrenia a solidarita

Delegácia Európskej komisie na vysokej úrovni sa budúci týždeň v New Yorku zúčastní na 78. zasadaní Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, výkonný podpredseda Maroš Šefčovič, vysoký predstaviteľ a podpredseda Komisie Josep Borrell, podpredsedníčka Komisie Dubravka Šuicová, komisárka Ylva Johanssonová, komisár Janez Lenarčič, komisárka Jutta Urpilainenová a komisár Virginijus Sinkevičius budú viaceré diskusie nielen spoluorganizovať, ale zároveň sa na viacerých podujatiach a stretnutiach s lídrami z celého sveta zúčastnia aj ako návštevníci, pričom v priebehu týždňa absolvujú aj viacero bilaterálnych stretnutí na vysokej úrovni.

78. zasadanie VZ OSN sa koná v kontexte zložitých kríz a konfliktov vrátane ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine a jej globálnych dôsledkov či situácie v regióne Sahel. Historicky najvyššia úroveň humanitárnych potrieb, klimatická kríza, zdravotné krízy, ako aj porušovanie demokratických zásad a ľudských práv na celom svete sú výzvami, ktoré žiadna krajina nedokáže riešiť sama. Účinný multilateralizmus nie je jednou z alternatív, ale jedinou možnosťou, ako zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo.

EÚ a jej členské štáty sa na tohtoročnom zasadaní Valného zhromaždenia OSN zamerajú na tri hlavné priority, a to urýchlenie dosahovania cieľov udržateľného rozvoja, posilnenie globálneho riadenia a budovanie globálnych partnerstiev, ktoré majú pomôcť pri dosahovaní spoločných cieľov. Tieto priority určia smerovanie aktivít EÚ v rámci OSN v nasledujúcom roku.

V nedeľu 17. septembra bude predsedníčka von der Leyenová a vysoký predstaviteľ a podpredseda Komisie Borrell spolu s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom zastupovať EÚ na trilaterálnom stretnutí s Africkou úniou a Organizáciou Spojených národov. V ten istý deň sa zídu aj s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Podpredsedníčka Šuicová bude zastupovať EÚ na podujatiach na vysokej úrovni počas Dňa venovaného zrýchleniu dosahovania cieľov udržateľného rozvoja.

V pondelok 18. a utorok 19. septembra sa predsedníčka von der Leyenová a komisárka Urpilainenová zúčastnia na samite o cieľoch udržateľného rozvoja a súvisiacich sprievodných podujatiach, kde opätovne potvrdia záväzok EÚ náležite zintenzívniť plnenie cieľov udržateľného rozvoja. Podpredsedníčka Šuicová sa ako návštevníčka i spoluorganizátorka zúčastní na viacerých ministerských podujatiach venovaných cieľom udržateľného rozvoja či právam žien a detí.

V utorok 19. septembra sa predsedníčka von der Leyenová a vysoký predstaviteľ a podpredseda Komisie Borrell spolu s predsedom Európskej rady Michelom zúčastnia na otvorení všeobecnej rozpravy 78. zasadania Valného zhromaždenia OSN.

V stredu 20. septembra sa predsedníčka von der Leyenová a výkonný podpredseda Šefčovič zúčastnia na samite o ambíciách v oblasti klímy. Na slávnostnom podpísaní Zmluvy o šírom mori bude Európsku úniu zastupovať komisár Sinkevičius.

Vo štvrtok 21. septembra počas všeobecnej rozpravy prednesie predseda Európskej rady Michel, ktorého bude sprevádzať vysoký predstaviteľ a podpredseda Komisie Borrell, vyhlásenie v mene EÚ. Na ministerskom zasadnutí venovanom prípravám na samit o budúcnosti prednesie vysoký predstaviteľ Borrell prejav v mene EÚ.

Hlavné podujatia EÚ počas týždňa

V rámci Valného zhromaždenia bude EÚ organizovať alebo spoluorganizovať viacero významných podujatí:

  • V pondelok vysoký predstaviteľ Borrell spolu so Saudskoarabským kráľovstvom, s Ligou arabských štátov, Egyptom a Jordánskom usporiadajú ministerské zasadnutie venované mierovému procesu na Blízkom východe. Komisárka Urpilainenová bude predsedať zasadnutiu na vysokej úrovni venovanému stratégii EÚ Global Gateway a podpore EÚ pre digitálnu transformáciu.
  • V utorok podpredsedníčka Šuicová spoluorganizuje sprievodné podujatie venované problematike detí v úlohe iniciátorov zmeny, na ktorom aj vystúpi s prejavom. Cieľom podujatia je urýchliť plnenie cieľov udržateľného rozvoja. Komisár Sinkevičius bude EÚ zastupovať na podujatí na vysokej úrovni venovanom prírode a ľuďom s názvom Od ambícií k činom, ktorého cieľom je urýchliť vykonávanie globálneho rámca pre biodiverzitu.
  • V stredu bude vysoký predstaviteľ a podpredseda Komisie Borrell spoločne s Egyptom predsedať 13. ministerskému zasadnutiu Globálneho fóra pre boj proti terorizmu. Podpredsedníčka Šuicová bude spoločne s EÚ, Belgickom, Maltou a OSN predsedať podujatiu na vysokej úrovni, ktorého nosnou témou bude ochrana detí v ozbrojených konfliktoch. Komisár Lenarčič bude spolupredsedať ministerskej darcovskej konferencii o humanitárnej situácii v Sudáne a okolitom regióne s názvom „Cena za nečinnosť“. V spolupráci s Botswanou, OSN (programom na boj proti ochoreniu AIDS – UNAIDS) a USA zorganizuje komisárka Urpilainenová podujatie na vysokej úrovni, ktoré bude venované súčasnému úsiliu zameranému na skoncovanie s ochorením AIDS a na ochranu pred budúcimi pandémiami.
  • Vo štvrtok usporiada komisár Lenarčič spoločne s Belgickom a Spojenými arabskými emirátmi okrúhly stôl na vysokej úrovni zameraný na urýchlenie klimatických opatrení v nestabilných a rizikových podmienkach. Okrem toho bude v ten istý deň spolu so Švédskom a Saudskoarabským kráľovstvom predsedať sprievodnému podujatiu na vysokej úrovni, na ktorom sa bude diskutovať o preklenutí medzery vo financovaní humanitárnej pomoci.

Ďalšie podujatia na vysokej úrovni počas týždňa

Zástupcovia EÚ budú mať na programe celý rad diskusií na vysokej úrovni a sprievodných podujatí, ako aj početné bilaterálne stretnutia:

  • V nedeľu bude podpredsedníčka Šuicová zastupovať EÚ na podujatí o rovnosti generácií, ako aj na sprievodných podujatiach venovaných problematike ukončenia násilia páchaného na ženách a dievčatách a na podujatí na vysokej úrovni organizovanom Detským fondom OSN (UNICEF) s názvom Obhajcovia detí: práva detí ako ústredný prvok pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja (Champions for Children, Child Rights at the Heart of the SDG).
  • V pondelok bude vysoký predstaviteľ Borrell predsedať neformálnemu zasadnutiu ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ, pričom hlavnou témou bude Ukrajina a región Sahel. Neskôr sa zúčastní aj na zasadnutí ministrov zahraničných vecí G7. Komisárka Johanssonová sa zúčastní na ministerskom zasadnutí globálnej koalície pre boj proti hrozbám v podobe syntetických drog. V ten istý deň sa zúčastní aj na ministerskom zasadnutí diplomatickej siete Resettlement Diplomacy Network zaoberajúcej sa otázkami presídľovania.
  • V utorok sa predsedníčka von der Leyenová zúčastní na fóre o financovaní transformácie, ktoré organizuje spoločnosť Bloomberg. Vysoký predstaviteľ a podpredseda Komisie Borrell privíta na pracovnom obede vedúcich predstaviteľov z oblasti západného Balkánu. Podpredsedníčka Šuicová vystúpi na sprievodných podujatiach zameraných na zmiernenie utrpenia ukrajinských detí postihnutých vojnou a na práva detí v digitálnom prostredí. Komisárka Johanssonová sa zúčastní na podujatí organizovanom agentúrou USAID, ktoré bude venované boji proti korupcii a možnosti urýchlenia euroatlantickej integrácie Ukrajiny a Moldavska. Komisárka Urpilainenová sa zúčastní na podujatí na vysokej úrovni venovanom pripravenosti na pandémiu, ktoré organizuje pandemický fond a WHO. Neskôr bude spolupredsedať zasadnutiu na vysokej úrovni, ktoré organizuje Globálne fórum pre vzdelávanie.
  • V stredu sa predsedníčka von der Leyenová zúčastní na udeľovaní cien Atlantickej rady. Výkonný podpredseda Šefčovič zavíta na Kanadou organizované podujatie o globálnych cenách uhlíka. Vysoký predstaviteľ a podpredseda Komisie Borrell sa spolu s predstaviteľmi Nórska zúčastní na ministerskom zasadnutí ad hoc styčného výboru pre Palestínu. V rovnaký deň vystúpi aj na verejnom podujatí o úlohe Európy vo svete, ktoré sa uskutoční na Newyorskej univerzite. Komisárka Johanssonová sa zúčastní na 4. ministerskom zasadnutí Skupiny priateľov pre obete terorizmu. Komisár Sinkevičius sa zúčastní na sprievodnom podujatí koalície vysokých ambícií s názvom Vytvorenie politického impulzu na rýchlu ratifikáciu Zmluvy o šírom mori (Building Political Momentum to Fast-Track Ratification of the High Seas Treaty), ktoré bude venované otázkam biodiverzity mimo vnútroštátnej jurisdikcie. Zúčastní sa aj na stretnutí venovanom pokroku pri dosahovaní globálnej zmluvy o plastoch a na verejnej panelovej diskusii na vysokej úrovni s názvom Obrana obhajcov: úsilie o globálnu reakciu na obranu tých, ktorí bojujú v prvej línii klimatickej krízy (Defend the defenders: Towards a global response for protection of defenders on the frontline of the climate crisis), ako aj na slávnostnej recepcii na vysokej úrovni venovanej ochrane lesov, prírody a klímy.
  • Vo štvrtok prednesie predsedníčka von der Leyenová hlavný prejav na podujatí organizovanom platformou Global Citizen Now. Výkonný podpredseda Šefčovič sa zúčastní na ministerskej konzultácii organizovanej budúcim predsedníctvom konferencie zmluvných strán COP-28. Témou konzultácie bude globálne hodnotenie a tretí dialóg na vysokej úrovni o napredovaní energetickej transformácie zosúladenej s cieľom obmedziť nárast otepľovania na 1,5 °C. Vysoký predstaviteľ a podpredseda Komisie Borrell prednesie vyhlásenie počas zasadnutia Skupiny priateľov pre vyvodenie zodpovednosti za ruskú agresiu proti Ukrajine. Zúčastní sa aj na večeri transatlantických ministrov zahraničných vecí, ktorú usporiadajú USA. Komisárka Johanssonová sa zúčastní na zasadnutí na vysokej úrovni organizovanom platformou pre silné mestá (Strong Cities Network), ktorej usporiadateľom je starosta mesta New York.
  • V piatok sa výkonný podpredseda Šefčovič zúčastní na ministerských konzultáciách o mechanizmoch financovania určených na reakciu na situácie, keď dochádza k stratám a škodám.
Viac..  Predsedníčka EK zaželala Pellegrinimu úspech pri plnení nových povinností

Ďalšie informácie

Viac informácií o prioritách EÚ na 78. zasadnutí VZ OSN možno nájsť tu.

EÚ spolu so svojimi členskými štátmi sú najväčším finančným prispievateľom do systému OSN, pričom ich príspevky predstavujú takmer štvrtinu riadneho rozpočtu OSN.

Program jednotlivých zástupcov EÚ je k dispozícii na ich webových stránkach.

Tlačové a audiovizuálne materiály budú k dispozícii na portáloch EEASEuropaConsilium a Ebs.

Zapojte sa do diskusie online na Twitteri, Instagrame a Facebooku pomocou hashtagov #UNGA a #EU. Počas celého týždňa môžete aktuálne informácie sledovať v reálnom čase na stránke @EUatUN a stránkach jednotlivých členov kolégia.

O mam

Odporúčame pozrieť

osn

Únia podporuje reformu OSN na zvýšenie efektívnosti v partnerských krajinách

Európska únia (EÚ) v utorok oznámila podporu reforme Organizácie Spojených národov (OSN) na zvýšenie efektívnosti …

Consent choices