Európsky parlament. PHOTO: redakcia/red.

Týždeň v EP: Schengen, dlhodobý rozpočet EÚ, krátkodobé prenájmy, ECB aj Sacharovova cena

Europoslanci sa budú tento týždeň zaoberať reformou schengenského kódexu, rozvojom vysokokapacitných elektronických komunikačných sietí a revíziou Viacročného finančného rámca EÚ.

Zákonodarcovia budú na úrovni výborov hlasovať aj o nových pravidlách týkajúcich sa generovania a zdieľania údajov pri krátkodobých prenájmoch, vyjadria sa ku kandidatúre Claudie Buch na post predsedníčky Rady pre dohľad ECB a predstavia kandidátov na Sacharovovu cenu za slobodu myslenia. Prerokujú tiež ďalšie priority španielskeho predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ.

Voľný pohyb: reforma Kódexu schengenských hraníc

Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) bude pravdepodobne v stredu hlasovať o zmene pravidiel týkajúcich sa voľného pohybu, ktoré sú súčasťou Kódexu schengenských hraníc. Legislatívny návrh, ktorý je reakciou na stále permanentnejšie kontroly na vnútorných hraniciach v schengenskom priestore, by mal odstrániť nejasnosti v pravidlách, posilniť voľný pohyb a predstaviť cielené riešenia zamerané na skutočné hrozby.

Akt o gigabitovej infraštruktúre: hlasovanie

Návrh nariadenia, ktorého cieľom je uľahčiť a podporiť vývoj vysokokapacitných elektronických komunikačných sietí, bude predmetom hlasovania Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) v utorok. Nová legislatíva predpokladá využívanie existujúcej fyzickej infraštruktúry a zároveň rýchlejšie a lacnejšie zavádzanie novej infraštruktúry.

Revízia dlhodobého rozpočtu EÚ

Poslanci vo Výbore EP pre rozpočet (BUDG) budú v stredu hlasovať o revízii Viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021-2027, ktorý by mal zohľadniť nové výzvy vyplývajúce z ruskej agresie voči Ukrajine a potreby posilniť strategickú autonómiu EÚ. Spravodajcovia – v snahe vykryť nedostatok zdrojov v oblastiach ako migrácia či zahraničné výzvy, ale aj v súvislosti s platformou strategických technológií pre Európu (STEP) – navrhujú zvýšiť rozpočet o desať miliárd eur. Presadzujú tiež, aby mohla EÚ vyrovnať svoje záväzky z fondu obnovy bez obmedzovania programov, ktoré prinášajú úžitok občanom, a požadujú posilnenie krízového mechanizmu Únie.

Krátkodobé ubytovanie: väčšia transparentnosť a bezpečnejší turizmus

Výbor EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) bude v utorok hlasovať o nových pravidlách, ktoré by mali zlepšiť generovanie a zdieľanie údajov pri krátkodobých prenájmoch. Cieľom poslancov je zvýšiť transparentnosť a podporiť bezpečnejší a udržateľnejší ekosystém turistického ruchu, ktorý bude mať pozitívny vplyv na miestne komunity. Verejné orgány sa v súčasnosti len s ťažkosťami dostávajú k spoľahlivým dátam, ktoré by im umožnili zhodnotiť dosahy krátkodobých prenájmov a uplatňovať v danej oblasti vlastnú politiku. Služby krátkodobého ubytovania predstavujú v EÚ približne 25% ponuky turistického ubytovania.

Viac..  20 rokov EURES na Slovensku: 21-tisíc pracovných ponúk a 75 búrz práce

Hlasovanie o kandidátke na post predsedníčky Rady pre dohľad ECB

Výbor EP pre hospodárske a menové veci (ECON) v stredu dopoludnia vypočuje Claudiu Buch, ktorá kandiduje na post predsedníčky Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky. Poslanci výboru budú o jej menovaní hlasovať v ten istý deň napoludnie. Funkčné obdobie súčasného predsedu Rady pre dohľad ECB Andrea Enria vyprší v decembri.

Sacharovova cena 2023: predstavenie kandidátov

Poslanci v stredu na spoločnom zasadnutí výborov EP pre zahraničné veci (AFET) a rozvoj (DEVE) a podvýboru pre ľudské práva (DROI) predstavia svojich kandidátov na tohtoročnú Sacharovovu cenu za slobodu myslenia.

Priority španielskeho predsedníctva v Rade EÚ

Ministri španielskej vlády budú tento týždeň na pôde výborov EP pokračovať v predstavovaní priorít predsedníctva svojej krajiny v Rade (ministrov) EÚ. Španielsko prebralo šesťmesačné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ dňa 1. júla 2023 od Švédska a 1. januára 2024 ho odovzdá Belgicku.

O mam

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Týždeň v EP: Sloboda médií, umelá inteligencia, Euro 7 či bezpečnosť hračiek a sankcie

Umelá inteligencia: Parlament prijme prelomový zákon Poslanci budú hlasovať o nových pravidlách, ktoré zabezpečia, aby …

Consent choices