europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Týždeň v EP: Sloboda médií, umelá inteligencia, Euro 7 či bezpečnosť hračiek a sankcie

Umelá inteligencia: Parlament prijme prelomový zákon

Poslanci budú hlasovať o nových pravidlách, ktoré zabezpečia, aby umelá inteligencia bola dôveryhodná, bezpečná a rešpektovala základné práva EÚ a zároveň podporovala inovácie.

Europoslanci schvália plány na dekarbonizáciu sektora budov v EÚ

O plánoch na zníženie spotreby energie a emisií skleníkových plynov z odvetvia budov sa bude v pléne diskutovať v pondelok a hlasovať v utorok.

Zákon o slobode médií: väčšia ochrana novinárov EÚ a sloboda tlače

Europoslanci by mali v stredu definitívne schváliť nové právne predpisy na ochranu novinárov a médií EÚ pred politickými alebo ekonomickými zásahmi.

Európsky parlament si pripomenie Medzinárodný deň žien (8. marca)

Ivana Andrés a Alba Redondo zo španielskeho ženského národného futbalového tímu sa v utorok obrátia na europoslancov.

Parlament prijme svoju pozíciu k znižovaniu plytvania textilom a potravinami

V stredu poslanci prijmú svoje stanovisko k predchádzaniu vzniku a znižovaniu odpadu z potravín a textílií v celej EÚ.

Euro 7: Európsky parlament schváli emisné limity pre automobily a iné vozidlá

Nové pravidlá EÚ na zníženie emisií z osobných automobilov, dodávok, autobusov, nákladných vozidiel a prívesov budú v stredu predložené na záverečné hlasovanie poslancov.

Znečistenie: Poslanci budú hlasovať o dohode o znížení priemyselných emisií

Cieľom nových pravidiel je znížiť znečistenie ovzdušia, vody a pôdy z priemyselných zariadení a veľkých chovov hospodárskych zvierat.

Tvrdenia o životnom prostredí: ochrana spotrebiteľov pred uvádzaním do omylu

Po pondelkovej rozprave poslanci v utorok prijmú svoje stanovisko k novým pravidlám o tvrdeniach v rámci ekologického marketingu s cieľom chrániť spotrebiteľov pred zavádzajúcimi reklamami.

Parlament sa rozhodol podporiť prísnejšie pravidlá pre bezpečnosť hračiek

Cieľom návrhu pravidiel je znížiť počet nebezpečných hračiek predávaných na jednotnom trhu EÚ a lepšie chrániť deti pred rizikami súvisiacimi s hračkami.

Europoslanci chcú obnoviť obchodnú podporu Ukrajine a Moldavsku

Europoslanci budú hlasovať o svojom stanovisku k predĺženiu dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu s Ukrajinou a Moldavskom v čase ruskej agresie.

Boj proti zahraničnému zasahovaniu

Počas utorkovej Hodiny otázok sa budú europoslanci pýtať podpredsedníčky Komisie Jourovej na pripravenosť vlád EÚ bojovať proti zasahovaniu zo zahraničia vrátane Ruska.

Ukrajinské deti deportované do Ruska: rozprava v pléne

Viac..  Európska priemyselná dohoda: Výzva k podpore investovania v Európe

Poslanci budú v stredu diskutovať s Radou a Komisiou o tom, ako riešiť naliehavé obavy týkajúce sa násilných deportácií ukrajinských detí do Ruska.

Prísnejšie pravidlá pre obchádzanie sankcií EÚ a konfiškáciu majetku

Poslanci prijmú dva nové zákony na zlepšenie presadzovania sankcií EÚ a na posilnenie pravidiel týkajúcich sa odhaľovania a konfiškácie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti.

Lepšia ochrana spotrebiteľov v EÚ pred škodami spôsobenými chybnými výrobkami

Po pondelkovej rozprave poslanci v utorok uskutočnia záverečné hlasovanie o prepracovaných pravidlách, ktoré spotrebiteľom zabezpečia prístup k náhrade škody spôsobenej chybnými výrobkami.

Zákon o kybernetickej odolnosti: Zvýšenie bezpečnosti digitálnych produktov

Poslanci budú v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o nových pravidlách kybernetickej odolnosti na ochranu digitálnych produktov v EÚ pred kybernetickými hrozbami.

Poslanci vyzvali Radu, aby neblokovala smernicu o náležitej starostlivosti

Poslanci budú naliehať na belgické predsedníctvo, aby zabezpečilo, že smernica o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti bude prijatá pred koncom volebného obdobia.

Parlament rozhodne o dlhších a ťažších „zelených“ nákladných vozidlách

V utorok budú poslanci hlasovať o pravidlách EÚ na zmenu hmotnostných a veľkostných limitov uplatňovaných na nákladné vozidlá a autobusy s nulovými emisiami pre medzinárodnú cestnú dopravu.

Aktualizované pravidlá pre kombinované povolenie na prácu a pobyt v EÚ

Poslanci budú v stredu hlasovať o revidovaných administratívnych postupoch vydávania povolení štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí chcú žiť a pracovať v EÚ.

Europoslanci budú hlasovať o dôkladnom prepracovaní Colného kódexu EÚ

V stredu popoludní Parlament prijme pozíciu k najväčšej reforme colného systému EÚ od vzniku colnej únie v roku 1968.

Parlament posúdi vyhliadky Arménska a Azerbajdžanu na mier

Poslanci v stredu vyjadria svoj postoj k úsiliu o dosiahnutie trvalého mieru medzi Arménskom a Azerbajdžanom.

Ďalšie témy na programe plenárneho zasadnutia

O mam

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Týždeň v EP: Ženy v športe, obchod s Ukrajinou a Moldavskom a príprava na plenárne zasadnutie  

Európski poslanci budú tento týždeň na pôde výborov diskutovať o situácii žien v športe a …

Consent choices