Ivan Štefanec, europoslanec /KDH, EPP/. PHOTO: © European Union 2022 - Source : EP

Ivan Štefanec: Dvojaká kvalita potravín musí byť sankcionovaná

Jednou z tém, ktoré rezonujú v Európskom parlamente je aj dvojaká kvalita výrobkov. Ide o stav, keď ten istý súkromný výrobca produkuje výrobky pre zákazníkov v rôznych štátov Európskej únie v odlišnej kvalite. Na tento neblahý stav, hlavne v segmente potravinového priemyslu,  dlhodobo upozorňuje europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH). Vo Výbore Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, ktorého je členom, sa tentoraz zameral na pokuty pre výrobcov pri ktorých sa prax znižovania kvality produktov pre zákazníkov konkrétnej krajiny potvrdila.

„Slovensko je v kategórii krajín, kde si niektorí medzinárodní súkromní výrobcovia dovolia znižovať kvalitu svojich výrobkov za účelom šetrenia nákladov, pričom by im táto znížená kvalita na domácich západných trhoch neprešla. Špeciálne to na Slovensku môžeme cítiť pri kvalite potravín tej istej značky, pokiaľ si ten istý produkt kúpime v zahraničí a preštudujeme jeho zloženie. Sú to nekalé obchodné praktiky, ktoré musia byť sankcionované, ak naozaj chceme budovať jednotný európsky trh, nehovoriac o diskriminácii obyvateľov chudobnejších krajín Európskej únie. Taktiež potrebujeme ustáliť jednotnú metodiku posudzovania duálnej kvality výrobkov, ktorá sa opiera o odborné a nespochybniteľné fakty,“ hovorí europoslanec.

Viac..  Ivan Štefanec: Cestovný ruch je šancou pre chudobné regióny Slovenska

O mam

Odporúčame pozrieť

europsky parlament, brusel

Experti v Bruseli hľadajú spôsoby, ako zabrániť obchádzaniu sankcií EÚ voči Rusku

Eurokomisárka pre finančnú stabilitu, finančné služby a únie kapitálových trhov Mairead McGuinnessová v pondelok predsedala …

Consent choices