rudolf
Ján Rudolf, odborník na eurofondy.

Ján Rudolf: 22 miliárd z EÚ je posledná šanca pre Slovensko

Slovensko je extrémne závislé na eurofondoch, pretože takmer všetky investície vo verejnom sektore sú spolufinancované z fondov EÚ. Žiaľ, dlhodobo vykazujeme najnižšiu mieru čerpania európskych fondov spomedzi krajín V4, v dôsledku čoho nám eurofondy prepadajú, alebo sme nútení tieto vzácne prostriedky určené na zmierňovanie regionálnych rozdielov často využiť nezmysluplne. Slovensko je naďalej, aj po cca 20 rokoch využívania eurofondov, jednou z krajín s najvyššími rozdielmi z hľadiska sociálno-ekonomického rozvoja svojich regiónov v rámci EÚ. Je to aj dôsledok neschopnosti štátu využívať európske fondy. Najlepšie to vystihuje graf čerpania v prioritnej osi Informačná spoločnosť, kde sme za 20 rokov dokázali využiť bruselské peniaze len na 36%.

V rámci európskej pomoci v programovom období 2021-2027 máme dnes jedinečnú historickú príležitosť využiť viac ako 22 miliárd eur. A preto je v strategickom záujme SR, aby sme po voľbách ihneď naštartovali zmeny v čerpaní európskych fondov a tak zabezpečili čo najskorší prílev investícií do našich regiónov. Iné zdroje žiaľ nemáme. Pre ekonomiku je kľúčové, aby sme ich dokázali zmysluplne a efektívne využívať. Zmysluplné a efektívne využitie zdrojov EÚ, navyše do roku 2026 rozšírených o zdroje Plánu obnovy a odolnosti predstavuje pre Slovensko obrovský rozvojový potenciál. Investovanie do rozvoja regiónov má taktiež potenciál zmierniť únik mozgov z regiónov. Je to posledná šanca, ktorú máme, pretože takúto štedrú pomoc z Bruselu dostávame posledný krát. Budúcnosť máme vo svojich rukách.

Viac..  R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Európskymi peniazmi môžeme výrazne prispieť k lepšej kvalite nášho života, k zmierňovaniu regionálnych rozdielov, k vyššej konkurencieschopnosti a k naštartovaniu hospodárskeho, resp. ekonomického rastu. Eurofondy sú tu na to, aby sme využívali náš prírodný, kultúrny, historický, sociálno-ekonomický potenciál regiónov Slovenska, a tam musíme tieto zdroje nasmerovať. Domnievam sa, že toto je jedna z najväčších výziev pre budúcu vládu, ak nebudeme chcieť stagnovať.

Saska má riešenia, medzi ktoré patrí najmä:

  1. Nárokovateľnosť
  2. Jednoduchšia komunikácia so žiadateľmi
  3. Elektronizácia procesov administrácie
  4. Pomoc menším obciam s projektami
  5. Orientácia na výsledky
  6. Zjednodušené vykazovanie výdavkov
  7. Návratná forma pomoci pre podnikateľov

Som presvedčený, že iba odborné riešenia nám pomôžu v lepšom a efektívnejšom využívaní európskych fondov a tak dosiahneme vyššiu kvalitu života nás všetkých. Viac o našom programe a riešeniach pre eurofondy nájdete TU.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk napísal Ján Rudolf, tímlíder SASKY pre eurofondy, kandidát č.18 na poslanca NR SR za stranu Sloboda a Solidarita

O red

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices