Martin Hojsík, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Martin Hojsík: Vzácne kovy, na ktorých je EÚ závislá, získame ich lepšou recykláciou

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE.

Kritické suroviny: Zabezpečenie dodávok a suverenity EÚ

• Strategické partnerstvá s tretími krajinami v oblasti kritických surovín
• Zníženie byrokracie, podpora inovácií a vývoj alternatívnych materiálov
• Vyššia obehovosť a ambiciózne ciele recyklácie

Poslanci prijali svoje stanovisko k posilneniu dodávok strategických surovín, ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie prechodu EÚ na udržateľnú a digitálnu budúcnosť.

Cieľom zákona o kritických surovinách je zvýšiť konkurencieschopnosť a autonómiu EÚ. Zníži byrokraciu, podporí inovácie v celom hodnotovom reťazci, podporí malé a stredné podniky a tiež výskum a vývoj alternatívnych materiálov a ekologickejších ťažobných a výrobných metód.

Strategické partnerstvá

Poslanci vo svojej rokovacej pozícii pred rozhovormi s Radou zdôrazňujú, že je dôležité zabezpečiť strategické partnerstvá medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti kritických surovín s cieľom diverzifikovať dodávky EÚ – za rovnakých podmienok a s prínosom pre všetky strany. Chcú pripraviť pôdu pre dlhodobé partnerstvá s transferom znalostí a technológií, odbornou prípravou a zvyšovaním kvalifikácie pre nové pracovné miesta s lepšími pracovnými a príjmovými podmienkami, ako aj pre ťažbu a spracovanie na základe najlepších ekologických noriem v partnerských krajinách.

Poslanci tiež chcú klásť väčší dôraz na výskum a inovácie týkajúce sa náhradných materiálov a výrobných procesov, ktoré by mohli nahradiť suroviny v strategických technológiách. Chcú stanoviť ciele obehovosti a tak podporiť ťažbu strategickejších surovín z odpadových výrobkov. Poslanci tiež trvajú na potrebe znížiť byrokraciu, najmä pre malé a stredné podniky (MSP).

Vedúca poslankyňa Nicola Beer (Renew, DE) uviedla: „Bol stanovený smer k európskej suverenite a konkurencieschopnosti. Prevažnou väčšinou hlasov naprieč politickými skupinami vyjadril Európsky parlament v dnešnom hlasovaní svoju pozíciu k európskej bezpečnosti dodávok veľmi jasne a do rokovaní s Radou a Komisiou si berie silný mandát. Zameriavame sa na zníženie byrokracie, rýchle a jednoduché schvaľovacie procesy, podporu výskumu a inovácií v celom hodnotovom reťazci a cielené hospodárske stimuly pre súkromných investorov s ohľadom na európsku výrobu a recykláciu. Cieľom Európskeho parlamentu je budovanie strategických a rovnocenných partnerstiev s tretími krajinami.“

Parlament bude presadzovať ukončenie rokovaní v rámci trialógu do Vianoc 2023. Spoliehame sa na naliehavosť a relevantnosť bezpečných a udržateľných dodávok surovín, ktoré sú rovnako dôležité pre členské štáty, ako aj pre nás, zástupcov občanov.“

Viac..  P. Szijjártó: Neuvážené rozhodnutia Bruselu znížili konkurencieschopnosť EÚ

Návrh právneho predpisu bol prijatý 515 hlasmi za, pričom 34 hlasov bolo proti a 28 sa zdržalo hlasovania. Parlament teraz začne rokovania so španielskym predsedníctvom Rady s cieľom dosiahnuť dohodu v prvom čítaní.

Elektromobily, solárne panely a smartfóny – všetky obsahujú kritické suroviny. EÚ je zatiaľ závislá od určitých surovín. Kritické suroviny sú kľúčové pre zelenú a digitálnu transformáciu EÚ a zabezpečenie ich dodávok je kľúčové pre hospodársku odolnosť Európskej únie, jej vedúce postavenie v oblasti technológií a pre jej strategickú autonómiu. Od ruskej vojny proti Ukrajine a čoraz agresívnejšej čínskej obchodnej a priemyselnej politiky sa kobalt, lítium a iné suroviny stali geopolitickým faktorom.

S globálnym prechodom na energiu z obnoviteľných zdrojov a digitalizáciou hospodárstiev a spoločností dopyt po týchto strategických surovinách v nasledujúcich desaťročiach rýchlo narastie.

O red

Odporúčame pozrieť

Vladimír Bilčík: Ak vieme akýkoľvek obal opätovne zrecyklovať, musíme to aj dôsledne robiť

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices