technologie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EK otvára výzvy na investovanie do dátových priestorov pre cestovný ruch a kultúrne dedičstvo

Komisia dnes uverejnila nové výzvy na predkladanie návrhov v rámci pracovných programov na roky 2023 – 2024 programu Digitálna Európa s cieľom posilniť digitálne kapacity v celej EÚ. Výzvy sú otvorené pre podniky, orgány verejnej správy a iné subjekty z členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP a pridružených krajín.

Viac ako 12 miliónov eur pridelených na projekty v rámci týchto výziev sa zameriava na pokračujúcu podporu vytvárania dátových priestorov, ktoré sú základným kameňom dátovej stratégie EÚ. V rámci týchto výziev programu Digitálna Európa sa poskytnú granty vo výške 8 miliónov eur na projekty a budú sa riadiť nedávnym oznámením Komisie o základných prvkoch spoločného európskeho dátového priestoru cestovného ruchu.

Európsky dátový priestor cestovného ruchu je kľúčovým výstupom spôsobu transformácie cestovného ruchu, vďaka ktorému je ekosystém cestovného ruchu odolnejší, digitálnejší a udržateľnejší. Dátový priestor podporí výmenu údajov medzi podnikmi, destináciami a verejnými orgánmi cestovného ruchu, čo bude mať vplyv na produktivitu, ekologizáciu a udržateľnosť, inovatívne obchodné modely a zvyšovanie úrovne zručností. To pomôže turistickým destináciám lepšie pochopiť, čo turisti hľadajú, primerane prispôsobiť svoje ponuky alebo predvídať, kedy turisti pravdepodobne prídu a umožní im plánovať.

Viac..  Komisia zasiela žiadosti o informácie spoločnostiam Meta a Snap podľa aktu o digitálnych službách

Okrem toho sa plánujú ďalšie investície vo výške 4 milióny eur na zavedenie dátového priestoru pre kultúrne dedičstvo. Vďaka tomu bude k dispozícii kvalitnejší európsky kultúrny obsah, najmä v oblasti 3D, podporí opätovné využívanie digitalizovaných kultúrnych zdrojov a poskytne viac príležitostí pre komunitu ponúkať obohatené služby, a to vďaka využívaniu pokročilých technológií. Viac informácií o podávaní žiadostí o granty na tieto výzvy na predkladanie návrhov je k dispozícii online.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Cestovný ruch je šancou pre chudobné regióny Slovenska

Pred dvadsiatimi siedmymi rokmi sa Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu  rozhodlo ustanoviť 27. september …

Consent choices