Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Slovensko musí riešiť výzvy eurokomisie v prípade troch smerníc

Európska komisia (EK) vo štvrtok prijala balík rozhodnutí o porušení spoločného únijného práva. K členským štátom, ktoré v stanovených termínoch neoznámili opatrenia prijaté na prevedenie smerníc EÚ do vnútroštátneho práva, patrí aj Slovensko, informuje spravodajca TASR.

V oblasti dopravy EK upozornila, že Slovensko a ďalších 18 členských krajín nedodržali smernicu EÚ o zefektívnení opatrení na podporu realizácie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktorá má zaistiť sprehľadnenie postupov udeľovania povolení a verejného obstarávania.

Podobný postup zvolila eurokomisia voči Slovensku a ďalším 19 členským štátom pri smernici EÚ o používaní vozidiel prenajatých bez vodiča na cestnú prepravu tovaru, ktorá má okrem iného zabezpečiť zníženie prepravných nákladov.

Tretia formálna výzva voči Slovensku a ďalším 16 krajinám sa týka legislatívy EÚ na kontrolu tabaku. Delegovaná smernica z roku 2022 zakazuje uvádzanie ochutených zahrievaných tabakových výrobkov na trh EÚ a odstraňuje možnosť členských štátov udeľovať výnimky pre zahrievané tabakové výrobky z určitých požiadaviek na označovanie.

Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

Krajiny, ktoré zatiaľ neoznámili prevedenie uvedených troch smerníc do svojho vnútroštátneho práva, majú teraz dva mesiace na to, aby odpovedali na formálne výzvy eurokomisie a dokončili transpozíciu smerníc. V opačnom prípade môže EK ako druhý krok v právnom konaní vydať tzv. odôvodnené stanovisko.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

EU, komisia

EK vyzýva na predkladanie návrhov na emisne neutrálne technológie vo výške 4 miliárd eur

Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Inovačného fondu na rok 2023 s rekordným rozpočtom 4 …

Consent choices