Vlajky Moldavsko - EÚ. PHOTO © European Union 2022 - Source : EP

Europarlament vyzval na začatie prístupových rokovaní s Moldavskom

V uznesení europoslanci hlasovali za to, aby potvrdili svoj záväzok voči budúcemu členstvu Moldavska v EÚ. Prístupové rokovania s Kišiňovom chcú začať do konca roka.

Moldavská vláda podľa poslancov preukázala svoje odhodlanie a schopnosť splniť požiadavky Európskej komisie na začatie rokovaní o členstve. Tvrdia, že členstvo Moldavska v EÚ by predstavovalo geostrategickú investíciu do zjednotenej a silnej Európy. Zdôrazňujú, že je dôležité, aby vláda v Kišiňove pokračovala v reformnom procese, a to nielen s cieľom dosiahnuť politický cieľ vstupu do EÚ, ale predovšetkým pre hmatateľné zlepšenie životnej úrovne Moldavcov.

EÚ a jej členské štáty by tiež mali zvýšiť svoju finančnú a technickú pomoc Moldavsku, ako sa uvádza v uznesení, aby sa uľahčila jeho rýchla a účinná integrácia do EÚ. To zahŕňa rýchle uvoľnenie novej splátky prebiehajúcej makrofinančnej pomoci Európskou komisiou.

Moldavsko by malo pokračovať v reformách

Pripomínajúc, že pristúpenie k EÚ zostáva procesom založeným na zásluhách, ktorý si vyžaduje splnenie kritérií členstva, Parlament vyzýva všetkých moldavských politických aktérov, aby sa usilovali o konsenzus o najdôležitejších a naliehavých reformách s cieľom ďalšej harmonizácie právnych predpisov krajiny s normami EÚ. Poslanci zdôraznili, že prebiehajúca práca na udržateľnej a komplexnej reforme súdnictva a boja proti korupcii je mimoriadne dôležitá, a vyzývajú moldavské orgány, aby pokračovali v práci na odstraňovaní oligarchizácie, na reforme riadenia verejných financií, v boji proti organizovanej trestnej činnosti a v reforme verejnej správy. Uznesenie bolo prijaté 448 hlasmi za, pričom 45 členov bolo proti a 43 sa zdržalo hlasovania.

Viac..  Politico: Chystaná správa EK o pokroku kandidátov poteší Ukrajinu a Moldavsko

Súvislosti

Po rozsiahlej invázii Moskvy na Ukrajinu požiadalo Moldavsko v marci 2022 o členstvo v EÚ a v júni 2022 získalo štatút kandidátskej krajiny. V apríli 2023 Európsky parlament vyzval, aby sa prístupové rokovania s touto krajinou začali do konca roka 2023, ak Moldavsko splní deväť krokov, ktoré určila Európska komisia ako potrebné na začatie rokovaní.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európski politici privítali odporúčanie EK o Ukrajine a Moldavsku, Zelenskyj netají nadšenie

Európska únia má teraz šancu „stať sa väčšou geopolitickou silou“, uviedol v stredu lotyšský minister …

Consent choices