Počítač, digitálna bezpečnosť. PHOTO: © European Union 2021

Komisia odporúča členským štátom, aby urýchlili správu aktu o digitálnych službách

Komisia uverejnila súbor odporúčaní pre členské štáty, aby koordinovali svoju reakciu na incidenty, ktoré môžu zvýšiť šírenie a zosilňovanie nezákonného obsahu, ako je teroristický obsah, predtým, ako to môže viesť k vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

Cieľom je, aby členské štáty podporovali Komisiu pri zabezpečovaní úplného súladu s aktom o digitálnych službách zo strany veľmi veľkých online platforiem a vyhľadávačov, a to pred uplynutím lehoty, v ktorej majú členské štáty plniť svoju úlohu pri presadzovaní aktu o digitálnych službách.

V súvislosti s aktuálnym bezprecedentným obdobím konfliktu a nestability, Komisia počíta s tým, že členské štáty spoja svoje sily s cieľom zabezpečiť rýchle presadzovanie aktu o digitálnych službách. Aktom sa stanovuje súbor pravidiel bezpečného, predvídateľného a dôveryhodného online prostredia v EÚ, ktoré chráni základné práva, najmä slobodu prejavu a právo na informácie.

Viac..  EÚ na svoj zoznam sankcií pridala šesť osôb za kybernetické útoky

O mam

Odporúčame pozrieť

internet

Komisia určila prvý súbor veľmi veľkých online platforiem a vyhľadávačov

Európska komisia (EK) v utorok prijala prvé rozhodnutia o určení podľa aktu o digitálnych službách. …

Consent choices