Robert Hajšel, europoslanec /SMER-SD/. PHOTO: redakcia/red.

Robert Hajšel: Presadili sme fond, vďaka ktorému pôjdu miliardy eur na nové technológie v EÚ

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE.

STEP na podporu konkurencieschopnosti a odolnosti EÚ v strategických odvetviach

• Platforma „Strategické technológie pre Európu“ (STEP) zahŕňa investície do výšky 160 miliárd eur
• Navrhovaný rozpočet vo výške 10 miliárd eur, poslanci sa zasadzujú za dodatočné 3 miliardy eur
• Schéma bude podporovať zavádzanie digitálnych, zelených a biotechnológií

Cieľom platformy „Strategické technológie pre Európu“ je podporiť digitálne a zelené technológie a biotechnológie a umožniť priemyslu EÚ dosiahnuť digitálnu a zelenú transformáciu.

Parlament prijal svoju pozíciu k vytvoreniu platformy „Strategické technológie pre Európu (STEP)“ určenej na podporu kritických strategických technológií prostredníctvom finančnej podpory, v rámci tzv. „Značky suverenity“ a „Portálu suverenity“.

Cieľom platformy je posilniť rôzne programy a fondy EÚ a nasmerovať až 160 miliárd eur do nových investícií spolu so stimulmi politiky súdržnosti a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Platforma podporí rast kľúčových technologických hodnotových reťazcov v digitálnom hospodárstve, priemyselných odvetviach s nulovou bilanciou a biotechnológiách, a zamerá sa aj na riešenie nedostatku pracovnej sily a zručností a podporu inovácií. Poslanci sa vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zasadzujú za ďalšie 3 miliardy eur nad rámec sumy navrhovanej Komisiou, čím sa rozpočet STEP zvýši na 13 miliárd eur v nových fondoch.

STEP by mal fungovať aj ako „test pre plnohodnotný fond suverenity v budúcom období VFR“. Poslanci žiadajú Komisiu, aby do roku 2025 vykonala priebežné hodnotenie vrátane návrhu na zmenu STEP alebo nového návrhu na plnohodnotný Európsky fond suverenity.

Trvajú na tom, že STEP a dlhodobá revízia rozpočtu EÚ by mali byť dohodnuté čo najskôr, keďže balík by sa mal začleniť do budúceho ročného rozpočtu, o ktorom sa bude rokovať v novembri 2023.

„STEP bol kedysi naplánovaný ako nový Európsky fond suverenity – ale tým nie je. Pokiaľ ide o STEP, Komisia sa snaží o nemožné, keďže návrh má tri konkurujúce si ciele: výroba potrebných technológií na dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy, zvýšenie suverenity Európy voči ostatným regiónom a posilnenie súdržnosti medzi členskými štátmi EÚ,“ uviedol spravodajca Christian Ehler (EPP, DE).

Viac..  M. Beňová: Komisia by mala najskôr vedieť šetriť, až potom si pýtať ďalšie peniaze

„Strategické investície sú nevyhnutné na posilnenie našej autonómie a sú príspevkom ku geopoliticky zjednotenej Európe,“ tvrdí spoluspravodajca Výboru pre rozpočet José Manuel Fernandes (EPP, PT). „Iniciatíva STEP je komplexná a využíva existujúce programy ako InvestEU a Horizont Európa. Navrhujeme 13 miliárd eur – namiesto 10 miliárd EUR, čo je návrh Komisie – na posilnenie tejto stratégie a zabezpečenie pridanej hodnoty projektov nielen na miestnej úrovni, ale v celej EÚ. Je nevyhnutné mať synergie medzi týmito fondmi, geografickú rovnováhu a transparentnosť. To je verzia STEP, o ktorú žiadame, aby sa predišlo ďalšej byrokracii a aby sme sa zamerali na rýchlu realizáciu projektov.

Právny predpis bol prijatý 385 hlasmi za, pričom 85 členovia hlasovali proti a 151 sa hlasovania zdržalo. Rokovania s členskými štátmi sa môžu začať hneď, ako sa Rada dohodne na spoločnej pozícii.

Cieľom „Platformy strategických technológií pre Európu“ je posilniť európsku konkurencieschopnosť a odolnosť v strategických odvetviach a znížiť ich závislosť na zahraničných dodávateľských reťazcoch. Predpokladá sa v ňom podpora rozvoja a výroby kritických technológií a rieši sa nedostatok pracovných síl a zručností.

O red

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: Európska únia potrebuje reformu, ale navrhované zmeny sú pre mňa neprijateľné

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Budúcnosť …

Consent choices