Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: © European Union 2023.

Robert Hajšel: Prijatá norma Euro 7 je zbytočná a skomplikuje život výrobcov automobilov

Európsky parlament schválil dnes novú verziu emisnej normy Euro 7, ktorá by mala prispieť k znižovaniu znečisťovania ovzdušia bez toho, aby spôsobila výrobcom zbytočne veľké náklady. Výsledná podoba normy Euro 7 bude ale závisieť od výsledku nadchádzajúcich rokovaní medzi europarlamentom a členskými štátmi.

Európsky parlament vo štvrtok prijal svoju rokovaciu pozíciu k prepracovanému návrhu pravidiel EÚ pre typové schvaľovanie a dohľad nad trhom s motorovými vozidlami (Euro 7). Za nové nariadenie sa vyslovilo 329 poslancov, 230 bolo proti a 41 sa zdržalo hlasovania. Znamená to, že europoslanci sú pripravení začať rokovania s vládami členských štátov o nových pravidlách na zníženie emisií z cestnej dopravy pre osobné automobily, dodávky, autobusy a nákladné vozidlá.

Novým nariadením sa aktualizujú súčasné limity pre emisie výfukových plynov (ako sú oxidy dusíka, tuhé častice, oxid uhoľnatý a amoniak) a zavedú sa nové opatrenia na zníženie emisií z pneumatík a bŕzd a zvýšenie životnosti batérií.

Poslanci súhlasia s úrovňami, ktoré navrhla Európska komisia pre emisie znečisťujúcich látok pre osobné automobily, a navrhujú rozdelenie emisií do troch kategórií ľahkých úžitkových vozidiel na základe ich hmotnosti. Navrhujú sa v nich aj prísnejšie limity výfukových emisií merané v laboratórnych a skutočných jazdných podmienkach pre autobusy a ťažké úžitkové vozidlá.

Parlament chce tiež zosúladiť metodiky a limity EÚ na výpočet emisií častíc z bŕzd a miery oderu pneumatík s medzinárodnými normami, ktoré v súčasnosti vypracúva Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov.

Viac..  M. Hojsík: EÚ sprísňuje ochranu spoločenských zvierat. Zakročí aj proti množiarom

Český europoslanec a spravodajca EP pre toto nariadenie Alexandr Vondra v správe pre médiá uviedol, že europarlamentu sa podarilo dosiahnuť rovnováhu medzi environmentálnymi cieľmi a životne dôležitými záujmami výrobcov. „Bolo by kontraproduktívne vykonávať environmentálne politiky, ktoré poškodzujú európsky priemysel aj občanov. Prostredníctvom nášho kompromisu slúžime záujmom všetkých zúčastnených strán a vyhýbame sa extrémnym postojom,“ vysvetlil Vondra.

Parlament je teraz pripravený začať rokovania s vládami členských štátov EÚ o konečnej podobe zákona. Eurokomisia vlani v novembri navrhla prísnejšie emisné normy látok znečisťujúcich ovzdušie pre vozidlá so spaľovacími motormi bez ohľadu na použité palivo. Súčasné emisné limity sa vzťahujú na osobné automobily a dodávky a na autobusy, nákladné vozidlá a iné ťažké úžitkové vozidlá (Euro 6). Ako novinka sa v návrhu Euro 7 riešia emisie mimo výfukových plynov (mikroplasty z pneumatík a častice z bŕzd) a sú tam zahrnuté aj požiadavky týkajúce sa životnosti batérie.

(redakcia/TASR).

O red

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Premárnili sme šancu na revolúciu „práva na opravu“

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Oprava …

Consent choices