Monika Beňová, europoslankyňa /SMER-SD, SD/. PHOTO: FB M. Beňová

M. Beňová: Hospodárske záujmy Únie nesmú zasahovať do právomocí členských štátov

Európska stratégia hospodárskej bezpečnosti sa má zameriavať na ochranu ekonomických záujmov v oblasti medzinárodného obchodu a investícií. Akékoľvek obranné obchodné nástroje však musia slúžiť na posilňovanie ekonomického rastu a konkurencieschopnosti členských štátov, nie na obmedzovanie ich právomocí.

Navrhovaná stratégia znamená ústup od ekonomického liberalizmu smerom k väčšej miere protekcionizmu. „Reaguje na situáciu v európskej ekonomike, ktorá je napriek svojmu výkonu výrazným spôsobom zraniteľná,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Identifikuje napríklad snahu obmedzovať vývoz citlivých technológií, potrebu lepšej ochrany proti neférovým obchodným praktikám, či vyššiu mieru kontroly investícií pochádzajúcich z tretích krajín do strategických sektorov. „Faktom však je, že právomoci v týchto oblastiach majú predovšetkým vlády jednotlivých členských krajín,“ zdôraznila europoslankyňa.

Európskej komisii tak v súčasnosti chýbajú kompetencie, aby do rozhodnutí týkajúcich sa zahraničných investícií vstupovala. „Zároveň nie je úplne zrejmé čo všetko sa skrýva za snahou o ochranu ekonomických záujmov Únie. Dôležité je zabezpečiť, aby jej prostredníctvom nedochádzalo k nepriamemu posilňovaniu vplyvu Komisie a to na úkor členských štátov,“ uzavrela Monika Beňová. Poslanci Európskeho parlamentu budú o návrhu Európskej stratégie hospodárskej bezpečnosti diskutovať na dnešnom plenárnom zasadnutí.

Viac..  Robert Hajšel: Návrh na zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ by limitovalo zvrchovanosť členských krajín

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Komisia nemá prečo vstupovať do rozhodnutí o zahraničných investíciách

Poslanci Európskeho parlamentu budú na tohto týždňovom plenárnom zasadnutí diskutovať s predstaviteľmi Komisie aj o skutočných zámeroch …

Consent choices