pas
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Členské krajiny EÚ odobrili vydávanie schengenských víz online

Členské štáty (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli schválili nové pravidlá, ktoré umožnia požiadať o schengenské vízum online. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.

Schengenský priestor tvorí 27 európskych krajín (členov aj nečlenov EÚ), ktoré zrušili na svojich vnútorných hraniciach mnoho kontrol. Úradujúci španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska Gómez v mene španielskeho predsedníctva v Rade EÚ vyhlásil, že prijatie nových pravidiel je veľkým zlepšením pre žiadateľov o schengenské vízum. „Cestujúcim sa zjednoduší proces podávania žiadostí a zároveň sa zníži záťaž vnútroštátnych správnych orgánov, ktoré budú môcť reagovať rýchlejšie a efektívnejšie,“ opísal situáciu minister.

V pondelok prijaté dve nariadenia vytvoria platformu EÚ na podávanie žiadostí o víza až na niekoľko výnimiek. Žiadatelia budú môcť zadať potrebné údaje, nahrať elektronické kópie svojich cestovných dokladov a podporných dokumentov a zaplatiť poplatky. Osobná návšteva konzulátov bude potrebná len pre prvožiadateľov, ľudí, ktorých biometrické údaje už nie sú platné, a pre ľudí s novým cestovným dokladom. Doteraz používané vízové nálepky budú nahradené kryptograficky podpísaným čiarovým kódom.

Viac..  EK predstavuje osvedčené postupy na zlepšenie spolupráce členov EÚ pri azylových postupoch

Obe nariadenia budú zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnú účinnosť dvadsiaty deň po zverejnení. O dátume uplatňovania nových pravidiel sa rozhodne po ukončení prebiehajúcich technických prác na vízovej platforme a digitálnych vízach.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices