Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP. 2020

M. Beňová: Snahy o obmedzovanie práva veta prehlbujú už existujúce spory

Snahy o otváranie a revíziu európskych zmlúv môžu v aktuálnej situácii napomôcť ďalšiemu podkopávaniu jednoty Európskej únie. Neprimerané tlaky na prehlbovanie federalizácie zo strany predstaviteľov niektorých frakcií v rámci Európskeho parlamentu nepochybne narazia na záujmy mnohých členských krajín.

Desať členských štátov varovalo pred unáhlenými zmenami v základných zmluvách Únie už v súvislosti s publikovanými závermi Konferencie o budúcnosti Európy,“ pripomenula europoslankyňa Monika Beňová. Nezhody spôsobuje predovšetkým pretrvávajúca snaha o obmedzovanie zásady jednomyseľnosti pri rozhodovaní v Rade.

Jednomyseľné hlasovanie v otázkach zahraničnej politiky, sankcií či pri rozširovaní Európskej únie je overeným nástrojom, ktorý nabáda k hľadaniu kompromisov zohľadňujúcich záujmy Únie ako celku, ale aj jej jednotlivých členských štátov,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu. Pomáha pri riešení konfliktov, budovaní vzájomného rešpektu a posilňuje súdržnosť v rámci integračného celku.

Schopnosť dosiahnuť jednomyseľnú dohodu vytvára predpoklad, že ju budú všetci rešpektovať a nebudú sa ju snažiť obchádzať. „Iniciatívy zamerané na obmedzovanie práva veta naopak prehlbujú už existujúce spory. Snahy o zmenu európskych zmlúv sú nezodpovednou lotériou, ktorej výsledok nedokáže nikto predpovedať. Môže to viesť k ďalšiemu chaosu, vrátane ohrozenia európskej bezpečnosti,“ uzavrela Monika Beňová. Poslanci sa budú návrhmi na zmenu zmlúv upravujúcich fungovanie Európskej únie zaoberať na dnešnom zasadnutí.

Viac..  Rada Európy: Maďarsko musí upustiť od návrhu na obranu národnej suverenity

O mam

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices