kamion
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EP podporil pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia ťažkými vozidlami

Europoslanci sú pripravení začať rokovania s krajinami EÚ o nových opatreniach na posilnenie cieľov znižovania emisií CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá ako autobusy, nákladné vozidlá a prívesy.

V utorok Parlament prijal svoju rokovaciu pozíciu 445 hlasmi za, 152 členov hlasovalo proti a 30 sa zdržalo hlasovania. Poslanci požadujú prísne ciele znižovania emisií CO2 pre stredné a ťažké nákladné vozidlá vrátane profesionálnych vozidiel (ako sú odpadkové vozy, sklápače alebo miešačky) a autobusov. Ciele by boli 45 % na obdobie rokov 2030 – 2034, 65 % na roky 2035 – 2039 a 90 % od roku 2040.

Poslanci súhlasia s návrhom Komisie povoliť registráciu len nových mestských autobusov s nulovými emisiami od roku 2030 a navrhujú dočasnú výnimku (do roku 2035) pre mestské autobusy poháňané biometánom za prísnych podmienok.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Bas Eickhout (Zelení/ESA, NL) uviedol: „Prechod na nákladné automobily a autobusy s nulovými emisiami je nielen kľúčom k dosiahnutiu našich cieľov v oblasti klímy, ale aj kľúčovým opatrením pre čistejšie ovzdušie v našich mestách. Prinášame prehľadnosť pre jedno z hlavných výrobných odvetví v Európe a jasný stimul na investovanie do elektrifikácie a vodíka. Staviame na návrhu Komisie rozšírením rozsahu pôsobnosti a prispôsobením niekoľkých cieľov a referenčných hodnôt, aby sme dobehli realitu, keďže transformácia prebieha rýchlejšie, ako sa očakávalo.“

Tlačová konferencia

Spravodajca Bas Eickhout bude informovať novinárov po hlasovaní v utorok 21. novembra o 13:30 hod v tlačovej konferenčnej miestnosti Daphne Caruany Galizie (WEISS N -1/201) v Štrasburgu. Živé vysielanie a záznam z tlačovej konferencie si môžete pozrieť na webovom sídle Parlamentu.

Ďalší postup

Parlament je teraz pripravený začať rokovania s vládami EÚ o konečnej podobe právnych predpisov.

Súvislosti

Komisia 14. februára 2023 predložila legislatívny návrh na stanovenie noriem CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá od roku 2030 s cieľom pomôcť dosiahnuť EÚ klimatickú neutralitu do roku 2050 a znížiť dopyt po dovážaných fosílnych palivách. Ťažké úžitkové vozidlá, ako sú nákladné vozidlá, mestské autobusy a diaľkové autobusy, sú zodpovedné za viac ako 25 % emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy v EÚ a predstavujú viac ako 6 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.

Prijatím tejto správy Parlament reaguje na očakávania občanov týkajúce sa boja proti znečisťovaniu a podpory nákupu elektrických vozidiel a investícií do vývoja iných neznečisťujúcich technológií, ako sa uvádza v návrhoch 2 ods. 2 a 4 ods. 3 5 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (NI, SK) uviedla: „Považujem za dôležité zachovať si realistický pohľad, čo znamená, že sprísňovanie emisných noriem by sa nemalo aj v tomto segmente diať až príliš rýchlo. Navrhovaná úprava znamená, že výrobcovia budú môcť aj naďalej pokračovať vo výrobe štandardných nákladných vozidiel a autobusov so spaľovacím motorom, aj keď vo výrazne zníženom množstve. Mali by mať zároveň dostatok času sa na navrhované zmeny pripraviť.“

Viac..  EK: prísnejšie zníženie emisií do roku 2040 a oznámenie o hospodárení s oxidom uhličitým v priemysle

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Podporujem opatrenia, ktoré prispejú k vyššej kvalite ovzdušia. Sprísnenie emisií pre ťažké úžitkové vozidlá je pre zdravie Slovákov a Sloveniek dobrou správou. Stanovené ciele však musia byť realistické. Popri zavádzaní prísnejších pravidiel sa potrebujeme sústrediť aj na budovanie príslušnej infraštruktúry, ktorá zabezpečí možnosti čerpania alternatívnych nízkoemisných energetických zdrojov naprieč Európou.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Rastúca kamiónová doprava trápi nielen množstvo obcí a miest na Slovensku, ale prispieva aj ku klimatickej kríze. Znižovanie emisií skleníkových plynov je jedinou cestou ako klimatickej katastrofe zabrániť, predložený návrh je ďalším dielom v skladačke opatrení pre zelenú budúcnosť.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Je zrejmé, že na dosiahnutie klimatických cieľov pre roky 2030 a 2050 musíme znižovať emisie výrazne rýchlejšie než doteraz. To má svoje náklady. Preto je obzvlášť dôležité, aby sme ich vždy znižovali takým spôsobom, ktorý odstráni 1 tonu emisií najlacnejšie. Vyradenie starých áut považujem za lacnejšie než sprísnenie limitov pre nové.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Aj keď vozidlá s hmotnosťou viac ako 3,5 tony, predstavujú len 2% vozidiel prevádzkovaných v Únii, sú zodpovedné za 28% emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy. Je preto nutné pristúpiť k ráznym krokom. Ocenil som, že jedným z navrhovaných krokov je i uvádzanie autobusov s nulovými emisiami na trh EU do roku 2030.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Všetci si prajeme ekologickejšie jazdenie v osobnej, verejnej, či nákladnej doprave. Je však dôležité nastaviť normy realisticky a zbytočne nepredražovať výrobu áut. Opatrenia na znižovanie znečistenia ovzdušia nákladnými vozidlami a autobusmi sú jednou z možných ciest. Aj tu však treba myslieť na malých a stredných podnikateľov, ktorí tieto vozidlá využívajú.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Máme za sebou ďalší krok k dosiahnutiu cieľa bezemisnej dopravy. Práve ťažké vozidlá predstavujú najväčších znečisťovateľov ovzdušia skleníkovými plynmi v doprave. Nastavili sme ambiciózne ciele, aby sme postupne aj tento sektor transformovali k environmentálnej udržateľnosti, ciele ktoré sú zvládnuteľné a berú plne do úvahy všetky národné a technické špecifikácie tohto dôležitého dopravného odvetvia.“

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Očakávané uvoľňovanie menovej politiky má priniesť aj zlacňovanie hypoték

Poslanci Európskeho parlamentu na úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu diskutovali s prezidentkou Európskej …

Consent choices