dieta
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Europarlament vyzýva na lepšiu ochranu detí a ich rodín a nalieha na členské štáty, aby prijali svoje národné akčné plány záruky pre deti.

Parlament v utorok prijal 386 hlasmi za, 87 hlasov proti a 141 sa zdržalo hlasovania, správu zameranú na zníženie nerovností a podporu sociálneho začlenenia detí a ich rodín v čase krízy. Poslanci tiež prijali uznesenie, v ktorom sa členské štáty vyzývajú, aby zabezpečili úplné vykonávanie Európskej záruky pre deti.

Prelomiť začarovaný kruh chudoby

V správe poslanci vyzývajú na lepšie integrované sociálne služby, služby vzdelávania a zamestnanosti s cieľom pomôcť prelomiť začarovaný kruh chudoby a chrániť deti a ich rodiny ohrozené chudobou, najmä v čase krízy.

Poslanci vyzývajú členské štáty, aby zabezpečili účinný a bezplatný prístup ku kľúčovým službám, ako sú vzdelávanie a školská činnosť, zdravotná starostlivosť, ako aj jedno zdravé jedlo každý školský deň a účinný prístup k zdravej výžive a primeranému bývaniu. Tento viacrozmerný prístup sa týka aj primeraných výhod a politík týkajúcich sa dovolenky, ako aj prístupného a spravodlivého trhu práce.

Vykonávanie záruky pre deti

Cieľom Európskej záruky pre deti, ktorá bola zriadená odporúčaním Rady v júni 2021, je bojovať proti chudobe detí zabezpečením prístupu k základným službám, ako je zdravotná starostlivosť a vzdelávanie. Doteraz 25 z 27 členských štátov EÚ prijalo svoje národné akčné plány záruky pre deti (NAP). Parlament vyzýva zostávajúce členské štáty, aby tak urýchlene urobili tiež.

Národné akčné plány sa v jednotlivých členských štátoch líšia – nie všetky zahŕňajú nové opatrenia na riešenie chudoby a sociálneho vylúčenia detí alebo majú jasný rozpočet, harmonogram a mechanizmus monitorovania. Parlament vyzýva všetky členské štáty, aby zabezpečili úplné vykonávanie a účinné hodnotenie svojich národných akčných plánov, a opakuje svoju výzvu na urýchlené zvýšenie financovania európskej záruky pre deti.

Vyhlásenia spravodajcov

Viac..  EÚ poskytuje 83 miliónov eur na humanitárnu pomoc na podporu ľudí na Ukrajine a v Moldavsku

Sandra Pereira (Ľavica, PT), spravodajkyňa pre správu o znižovaní nerovností a podpore sociálneho začlenenia, uviedla: Približne 25 % detí v EÚ žije v ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Rodiny zápasia s nízkymi mzdami, neistotou a rastúcimi životnými nákladmi. Kľúčom je investovať do univerzálnych, verejných a kvalitných služieb, ako aj do zaistenia zamestnania, spravodlivých príjmov a rodičovských práv. Umožniť deťom vyrastať v spravodlivejšej a rovnoprávnejšej spoločnosti, to je to, čo požadujeme.“

Dragoş Pîslaru (Renew, RO), spravodajca uznesenia o posilnení záruky pre deti, povedal: „Dnešnou silnou politickou podporou sa zaväzujeme, že prioritou EÚ budú deti. Európska záruka pre deti je tým nástrojom, ktorý má deti vymaniť z chudoby. Európsky orgán pre deti, dodatočný rozpočet vo výške 20 miliárd eur do roku 2027 a zmysluplné vykonávanie tohto opatrenia v našich krajinách zmení život miliónom mladých duší. A nám to pozitívne zmení našu budúcnosť.“

Súvislosti

Podľa Eurostatu bolo v roku 2022 ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 95,3 milióna ľudí v EÚ, čo predstavuje takmer 22 % obyvateľstva EÚ. V roku 2022 bolo takmer každé štvrté dieťa v EÚ ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, pričom ich počet sa v posledných rokoch zvýšil.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europarlament prijal plán na ochranu trhu EÚ s energiou pred manipuláciou

Europoslanci schválili vo štvrtok legislatívu na riešenie manipulácie na trhoch s energiami posilnením transparentnosti a …

Consent choices