Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: redakcia/red.

R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

Európska podpora vodíkového hospodárstva dostane jasnejšie kontúry a z jej využitia môže profitovať aj Slovensko. Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre energetiku, priemysel a výskum (ITRE) veľkou väčšinou hlasov podporil zámer vytvorenia Európskej vodíkovej banky (EHB). Informoval o tom hlavný spravodajca Európskeho parlamentu poslanec Robert Hajšel.

„Som veľmi rád, že výbor dnes schválil podporu vodíkovej ekonomiky a lepšie podmienky pre dekarbonizáciu ťažkého priemyslu a nákladnej dopravy aj na Slovensku. Z vodíka sa tak môže stať kľúčový nástroj na financovanie dekarbonizácie priemyselných odvetví a spoločností akými sú napríklad slovenskí výrobcovia ocele, či hnojív alebo cementu,“ upozornil spravodajca R. Hajšel.

„Absolútnou prioritou musí byť podpora domácej produkcie vodíka, na úkor dovozu z tretích krajín, čím prispejeme k  budovaniu strategickej autonómie slovenského a európskeho priemyslu, zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti a vytváraniu nových kvalitných pracovných miest,“ zdôraznil Hajšel.

„Svoje nespochybniteľné miesto musí mať v prechodnom období aj nízkouhlíkový vodík, vyrábaný napríklad z jadrovej energie alebo zachytávaním uhlíka zo zemného plynu. Nevyhnutná bude tiež potreba budovania elektrolýzerov a ťažby kriticky dôležitých nerastných surovín,“ konštatoval R. Hajšel s tým, že dokument má význam aj z hľadiska znižovania regionálnych rozdielov pri produkcii vodíka, najmä v prípade krajín, ktoré nedisponujú veľkými kapacitami OZE, ku ktorým patrí aj Slovensko.

Schválený dokument reprezentuje pozíciu EP k financovaniu produkcie obnoviteľného vodíka, jeho dovozov do EÚ, regionálnych rozdielov a udržateľnosti vodíkového hospodárstva. Vo svete sa v súčasnosti vyrába 99,5% vodíka parnou reformáciou zo zemného plynu. Ambíciou EÚ je väčšinu vodíka vyrábať elektrolýzou z energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) a celkový objem by mal do roku 2030 narásť na 10 miliónov ton.

Vodík by mal zohrať dôležitú úlohu pri dekarbonizácii priemyslu, či ťažkej dopravy, vrátane námornej alebo leteckej. „Musíme podporou vodíka pomáhať sektorom priemyslu, ktoré je inak ťažko dekarbonizovať. Na Slovensku ide najmä o odvetvia ťažkého priemyslu a dopravy. Z vodíka sa tak môže stať kľúčový nástroj na financovanie dekarbonizácie priemyselných odvetví a spoločností akými sú napríklad slovenskí výrobcovia ocele, či hnojív alebo cementu,“ uviedol Hajšel.

Viac..  Europoslanci aktualizovali pravidlá o vodičských preukazoch na zvýšenie bezpečnosti

Spravodlivé prerozdelenie financií medzi členské štáty bolo jednou z priorít spravodajcu. „Musíme v rámci EÚ predísť prehlbovaniu existujúcich rozdielov medzi členskými štátmi, preto som presadil regionálne aukcie, ktoré zabezpečia spravodlivé rozdelenie zdrojov medzi spoločnosti v všetkých členských štátoch. Zároveň sme spravodlivý mechanizmus regionálnych aukcií skombinovali s prísnymi  pravidlami o štátnej pomoci, čo zabráni, aby spoločnosti v najbohatších štátoch ako je Nemecko a Francúzsko mohli získavať najviac z disponibilných prostriedkov a spoločnosti napríklad na Slovensku iba tzv. omrvinky. Na základe našej dohody tak Komisia nebude môcť v tomto procese zanedbávať chudobnejšie štáty ako Slovensko,“ vysvetlil Robert Hajšel.

Prvá aukcia sa začala už pred niekoľkými dňami a potrvá do februára 2024. Na podporu vodíkových projektov má vyčlenených 800 miliónov eur. EHB nebude klasickou kamennou bankou alebo inštitúciou, no skôr akýmsi jednotným kontaktným miestom na  koordináciu všetkých aktivít a financovanie podpory projektov v oblasti výroby a využívania vodíka v európskom dodávateľskom reťazci.

O mam

Odporúčame pozrieť

cesta, auto

Europoslanci aktualizovali pravidlá o vodičských preukazoch na zvýšenie bezpečnosti

Vodičské preukazy v mobile a sebahodnotenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo sú niektoré zo zmien pravidiel …

Consent choices