Značký archívu: vodík

EK pracuje na novom pilotnom mechanizme na podporu trhu s vodíkom

Komisia podniká ďalšie kroky na podporu rozvoja európskeho trhu s vodíkom tým, že začala pracovať na pilotnom mechanizme. Nový mechanizmus bol vytvorený v rámci nedávno prijatého balíka opatrení v oblasti dekarbonizovaných plynov a vodíka a jeho cieľom je urýchliť investície tým, že poskytne jasnejší obraz o situácii odberateľov aj dodávateľov na trhu a uľahčí kontakty medzi nimi. Bude fungovať päť …

Viac ... »

Jozef Mihál: Podporujem dohodu dosiahnutú v trialógoch vo veci reformy trhov EÚ s plynom a vodíkom

Poslanci schválili reformy pre udržateľnejší a odolnejší trh EÚ s plynom • Nová smernica prispeje k dekarbonizácii plynárenského sektora s cieľom bojovať proti zmene klímy • Poslanci zabezpečili opatrenia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov a na zabezpečenie transparentnosti • Krajiny EÚ budú môcť obmedziť dovoz z Ruska • Legislatíva bude podporovať …

Viac ... »

Komisia schválila štátnu pomoc od siedmich členských štátov vo výške 6,9 miliardy eur na podporu vodíkovej infraštruktúry

Komisia schválila na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci tretí dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu vodíkovej infraštruktúry. Očakáva sa, že tento dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu posilní dodávky obnoviteľného vodíka, čím zníži závislosť od zemného plynu a pomôže dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody a plánu REPowerEU. Projekt s názvom IPCEI Hy2Infra spoločne …

Viac ... »

Europarlament schválil správu poslanca Roberta Hajšela k Európskej vodíkovej banke

Plénum europarlamentu v Štrasburgu dnes veľkou väčšinou (418/44/59) schválilo správu europoslanca Roberta Hajšela (nom. SMER) k Európskej vodíkovej banke. Vodík môže hrať kľúčovú úlohu v dekarbonizácií priemyselných odvetví ako je napríklad výroba ocele, hnojív alebo cementu ci petrochemických výrobkov. Pre slovensky priemysel sú tieto odvetvie kľúčové a vodík im pomôže znižovať …

Viac ... »

R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

Európska podpora vodíkového hospodárstva dostane jasnejšie kontúry a z jej využitia môže profitovať aj Slovensko. Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre energetiku, priemysel a výskum (ITRE) veľkou väčšinou hlasov podporil zámer vytvorenia Európskej vodíkovej banky (EHB). Informoval o tom hlavný spravodajca Európskeho parlamentu poslanec Robert Hajšel. „Som veľmi rád, že výbor dnes schválil podporu …

Viac ... »

Robert Hajšel o využívaní vodíka: Čo je mojim cieľom a aká je situácia na Slovensku

Jedným z nástrojov, ktorý by mal pomôcť rozšíreniu kapacity zeleného vodíka je tzv. Európska vodíková banka, pre ktorej vytvorenie som sa nedávno stal hlavným spravodajcom Európskeho parlamentu, a preto aj tento týždeň svoje rokovania v Bruseli okrem klasických povinností v rámci svojich výborov a frakcie venujem práve vodíkovej banke. Z …

Viac ... »

Robert Hajšel: Takzvané vodíkové údolie by sa mohlo vytvoriť napríklad v okolí Košíc

hajsel

Podľa slovenského europoslanec Roberta Hajšela /SD/ má Slovensko napriek svojej geograficko-klimatickej polohe dostatočný potenciál a vhodné podmienky na rozvoj a prepravu vodíka v rámci Európy vďaka dobre rozvinutej plynovodnej sústave, ktorá môže prepájať výrobcov vodíka s priemyselnými odberateľmi. „Potrebujeme uvoľniť celý potenciál Slovenska. Slovensko je druhá najplynofikovanejšia krajina v EÚ …

Viac ... »

Robert Hajšel: Dáme vodíku ozajstnú šancu?

🇸🇰 AKO HLAVNÝ SPRAVODAJCA EUROPARLAMENTU SA POKÚSIM POMÔCŤ AJ VÝROBCOM NA SLOVENSKU Viete si predstaviť bezemisné auto na vodíkový pohon? Že by bolo cenovo dostupné a mohla by si ho kúpiť aj rodina s bežným príjmom? Alebo kúrenie na vodík vo vašom byte? Pravdu povediac, ja zatiaľ nie, lebo bezemisný …

Viac ... »

Infraštruktúra pre alternatívne palivá: bude sa zvyšovať počet nabíjacích aj vodíkových staníc

elektromobil

Komisia víta politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorej účelom je zvýšiť počet verejne prístupných elektrických nabíjacích a vodíkových čerpacích staníc predovšetkým v hlavných dopravných koridoroch a uzloch v rámci celej Európskej únie. Ide o prelomovú dohodu, ktorá umožní prechod na dopravu s nulovými emisiami a prispeje …

Viac ... »

Komisia stanovila pravidlá pre obnoviteľný vodík

Komisia prijala dva delegované akty (v rámci smernice o obnoviteľných zdrojoch energie), v ktorých navrhla podrobné pravidlá, ako EÚ bude vymedzovať, čo považuje za obnoviteľný vodík. Tieto akty sú súčasťou rozsiahleho regulačného rámca EÚ v oblasti vodíka. Zahŕňa investície do energetickej infraštruktúry a pravidlá štátnej pomoci, ako aj legislatívne cieľové …

Viac ... »

EK schválila podporu vo výške 5,2 mld. eur na vybudovanie potrebnej infraštruktúry vo vodíkovom reťazci

komisia

V zmysle pravidiel EÚ o štátnej pomoci Komisia schválila druhý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu výskumu a inovácie – prvú priemyselnú inštaláciu a vybudovanie potrebnej infraštruktúry vo vodíkovom hodnotovom reťazci. Projekt s názvom „IPCEI Hy2Use“ spoločne oznámilo a pripravilo trinásť členských štátov: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Poľsko, …

Viac ... »

Európska komisia predstavila stratégiu využívania vodíka v prospech klimaticky neutrálnej Európy

Timmermans, Simson

Ak sa má stať Európa do roku 2050 klimaticky neutrálnou, potrebuje transformovať svoj energetický systém, ktorý dnes produkuje 75 % všetkých emisií skleníkových plynov v EÚ. Prijaté stratégie EÚ pre integráciu energetického systému a vodík, založené na dvoch paralelných cieľoch dosiahnutia čistejšej planéty a silnejšej ekonomiky, smerujú k vybudovaniu efektívnejšieho …

Viac ... »
Consent choices