sud
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia víta politickú dohodu o boji proti zneužívajúcim žalobám proti verejnej účasti

Európska komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú dnes dosiahli Európsky parlament a Rada o nových pravidlách EÚ na ochranu osôb, ktoré sú terčom strategických žalôb proti účasti verejnosti (SLAPP), ako sú novinári, obhajcovia práv alebo organizácie občianskej spoločnosti.

Ako navrhla Komisia v apríli 2022, smernica vytvára systém účinných procesných záruk pre cezhraničné prípady SLAPP. Existencia týchto záruk vybaví súdy, aby sa mohli vysporiadať so zneužívajúcimi súdnymi spormi, ale zároveň odradí potenciálnych žalobcov od takýchto praktík.

Po nadobudnutí účinnosti novej smernice bude po prvýkrát existovať záväzný európsky právny nástroj proti strategickým žalobám proti účasti verejnosti, a to v nadväznosti na výzvy občianskej spoločnosti na prijatie takýchto opatrení po vražde maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej.

Nové pravidlá budú zahŕňať:

    • včasné zamietnutie zjavne neopodstatnených nárokov;
    • prostriedky nápravy proti zneužívaniu súdnych konaní vrátane priznania plnej výšky nákladov a pokút alebo iných vhodných opatrení;
    • ochrana pred rozsudkami tretích krajín, ktoré nebudú uznané alebo vykonané v EÚ.

Táto smernica tvorí balík spolu s horizontálnym odporúčaním Komisie o anti-Slapp, ktoré bolo prijaté v roku 2022 a už sa vykonáva.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada teraz budú musieť formálne prijať politickú dohodu.

Súvislosti

V akčnom pláne pre európsku demokraciu, ktorý bol prijatý v decembri 2020, sa oznámil súbor konkrétnych iniciatív na podporu a ochranu slobody a plurality médií. Jednou z oznámených iniciatív bolo opatrenie na ochranu novinárov a organizácií občianskej spoločnosti pred SLAPP. Používanie SLAPP sa v EÚ zvyšuje, pričom ciele často čelia viacerým žalobám súčasne a vo viacerých jurisdikciách.

Viac..  Ivan Štefanec: Okamžitý prevod peňazí pomôže malým a stredným podnikateľom

Rozšírenosť SLAPP je v niektorých členských štátoch predmetom vážneho znepokojenia, ako sa uvádza v správach o právnom štáte na roky 2020 a 2021. Partneri v rámci projektu Media Freedom Rapid Response (MFRR) v roku 2021 zdokumentovali 626 prípadov porušenia slobody tlače v EÚ vrátane rozsiahlych SLAPP, ktoré sa dotkli 1 063 osôb alebo mediálnych subjektov v 30 krajinách.

Tragickým príkladom používania SLAPP je novinárka Daphne Caruana Galizia, ktorá v čase svojej vraždy v roku 2017 čelila 43 žalobám. Cieľom žalôb SLAPP nie je prístup k spravodlivosti, ale obťažovanie, zastrašovanie a umlčanie obžalovaných finančným tlakom a stresom vyplývajúcim zo zdĺhavých súdnych konaní. Je mimoriadne dôležité, aby sme mohli ponúknuť konkrétnu podporu tým, ktorí podstupujú takéto vážne riziko, aby boli ľudia riadne informovaní.

Novinári nie sú jediným terčom; SLAPP čelia aj obhajcovia ľudských práv, organizácie občianskej spoločnosti a ďalší vrátane tých, ktorí pracujú v oblasti životného prostredia.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europoslanci Jurzyca a Štefanec: Robert Fico si dovolil urobiť to, čo si nedovolil urobiť žiadny slovenský premiér

Slovenskí europoslanci žiadajú spoločným listom podpredsedníčku Európskej komisie Věru Jourovú preveriť, či sú kroky predsedu …

Consent choices