Značký archívu: zneužívajúce žaloby

Komisia víta politickú dohodu o boji proti zneužívajúcim žalobám proti verejnej účasti

sud

Európska komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú dnes dosiahli Európsky parlament a Rada o nových pravidlách EÚ na ochranu osôb, ktoré sú terčom strategických žalôb proti účasti verejnosti (SLAPP), ako sú novinári, obhajcovia práv alebo organizácie občianskej spoločnosti. Ako navrhla Komisia v apríli 2022, smernica vytvára systém účinných procesných záruk …

Viac ... »
Consent choices