domace zviera, macka
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Psy, mačky, aj preprava zvierat. Návrh nových pravidiel na zlepšenie životných podmienok zvierat

Ako bolo oznámené v stratégii Z farmy na stôl, programe Európskej zelenej dohody pre udržateľné poľnohospodárstvo a výrobu potravín, Komisia navrhla najväčšiu reformu pravidiel EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy za posledných 20 rokov. Komisia tiež po prvýkrát navrhuje nové pravidlá EÚ týkajúce sa dobrých životných podmienok a vysledovateľnosti psov a mačiek, ktoré sú chované, držané a predávané ako spoločenské zvieratá na hospodárske účely.

Balík zahŕňa prepracovanie súčasných pravidiel EÚ pre zvieratá počas prepravy, vďaka čomu sa zlepšia životné podmienky 1,6 miliardy zvierat, ktoré sa každoročne prepravujú do EÚ a z EÚ. Nové pravidlá zohľadňujú najnovšie vedecké dôkazy a poznatky, ako aj technologický vývoj.

Novými pravidlami týkajúcimi sa dobrých životných podmienok a vysledovateľnosti psov a mačiek sa pre tieto zvieratá po prvýkrát stanovia jednotné normy EÚ pre chov, chovné priestory a zaobchádzanie v chovných zariadeniach a obchodoch so spoločenskými zvieratami, ako aj v útulkoch. Vysledovateľnosť psov a mačiek sa posilní aj prostredníctvom povinnej identifikácie a registrácie vo vnútroštátnych databázach s cieľom bojovať proti nezákonnému obchodu a lepšie kontrolovať dobré životné podmienky zvierat v chovných zariadeniach.

Komisia napokon navrhuje ďalšie kroky ako reakciu na európsku iniciatívu občanov „Európa bez kožušín“, ktorá požaduje únijný zákaz chovu kožušinových zvierat a predaja výrobkov obsahujúcich kožušinu týchto zvierat na jednotnom trhu. Komisia túto iniciatívu víta a uznáva, že dobré životné podmienky zvierat sú stále zdrojom veľkého znepokojenia európskych občanov.

Lepšie pravidlá prepravy zvierat

Existujúce pravidlá EÚ pre zvieratá počas prepravy majú 20 rokov a už nezohľadňujú súčasnú realitu, najnovšie vedecké poznatky a odporúčania, ciele udržateľnosti ani oprávnené obavy našich občanov, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat. Dnešný návrh sa preto zameriava na kľúčové oblasti, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy:

  • Skráti sa dĺžka prepravy a počas dlhého transportu sa zvieratá musia vyložiť na odpočinok, kŕmenie a napájanie. Na zvieratá určené na zabitie a na zraniteľné zvieratá, ako sú neodstavené teľatá a gravidné zvieratá, sa budú uplatňovať osobitné pravidlá.
  • Sprísnia sa povinnosti zabezpečenia minimálneho priestoru pre rôzne zvieratá a prispôsobia sa jednotlivým druhom.
  • Pre prepravu pri extrémnych teplotách budú platiť prísne podmienky vrátane obmedzenia prepravy len na nočné hodiny, ak teploty vystúpia nad 30 stupňov. Navyše pri teplotách pod bodom mrazu budú musieť byť vozidlá zakryté a v priestoroch pre zvieratá sa bude musieť kontrolovať cirkulácia vzduchu, aby sa zvieratá počas cesty nevystavovali mrazivému vetru. Okrem uvedených opatrení by sa v prípadoch, keď teplota klesne pod –5 °C, mala obmedziť dĺžka prepravy na najviac 9 hodín.
  • Sprísnia sa aj pravidlá vývozu živých zvierat z Únie vrátane lepších kontrol v tretích krajinách, aby spĺňali rovnocenné normy ako tie platné v EÚ.
  • Budú sa maximálne využívať digitálne nástroje na uľahčenie presadzovania prepravných pravidiel (napr. určovanie polohy vozidiel v reálnom čase, centrálna databáza).

Lepšie životné podmienky psov a mačiek

Približne 44 % domácností v EÚ má spoločenské zviera. Obchod so psami a s mačkami sa v posledných rokoch výrazne zvýšil a dosiahol ročnú hodnotu 1,3 miliardy EUR. Normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat týkajúce sa profesionálneho šľachtenia a držby a predaja psov a mačiek sa však medzi členskými štátmi značne líšia. Existujú aj rozsiahle dôkazy o nevyhovujúcich postupoch a zneužívaní.

Viac..  Ivan Štefanec: Potrebujeme posilniť dlhodobú odolnosť poľnohospodárstva EÚ

Okrem toho prudko narástol nezákonný obchod so psami a s mačkami. Tento trend urýchlil rastúci online trh, ktorý momentálne predstavuje 60 % celkového predaja psov a mačiek v EÚ. V dnes zverejnenej novej správe sa odsudzuje rozsah nezákonného obchodu so psami a s mačkami, ako aj súčasné legislatívne medzery, ktoré ho umožňujú.

Dnešný návrh neobsahuje nové povinnosti pre občanov ani majiteľov spoločenských zvierat. Stanovujú sa v ňom jednotné pravidlá EÚ týkajúce sa dobrých životných podmienok psov a mačiek, ktoré sú chované alebo držané v chovných zariadeniach a obchodoch so spoločenskými zvieratami, ako aj v útulkoch.

  • Po prvýkrát sa budú na tieto zvieratá uplatňovať minimálne normy na chov, chovné priestory, starostlivosť a zaobchádzanie, ktoré budú platné v celej EÚ.
  • Prísne požiadavky na vysledovateľnosť spolu s automatizovanými kontrolami online predaja pomôžu orgánom pri kontrole šľachtenia psov a mačiek a obchodovania s nimi a pomôžu ubezpečiť sa o správnosti ich identifikácie a registrácie.
  • Členské štáty budú musieť osobám zaobchádzajúcim so zvieratami poskytnúť odbornú prípravu a každý, kto kupuje psa alebo mačku, bude informovaný o dôležitosti zodpovedného vlastníctva.
  • Dovoz psov a mačiek bude musieť spĺňať rovnocenné normy v oblasti dobrých životných podmienok.

Reakcia na európsku iniciatívu občanov „Európa bez kožušín“

Komisia dnes reagovala aj na európsku iniciatívu občanov. Ide o iniciatívu „Európa bez kožušín“, ktorou sa Komisia vyzýva, aby prijala opatrenia s cieľom zakázať: i) chov a usmrcovanie zvierat na výhradný alebo hlavný účel výroby kožušín a ii) umiestňovanie kožušiny chovaných zvierat a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh EÚ. Okrem toho nastoľuje dôležité otázky týkajúce sa ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia, ktoré Komisia posúdi na základe svojho prístupu „jedno zdravie“, ktorého základnou zásadou je uznanie, že zdravie ľudí a zvierat a environmentálne zdravie sú neoddeliteľne prepojené.

Komisia poverila EFSA vypracovaním vedeckého stanoviska o dobrých životných podmienkach zvierat chovaných na kožušinu. Na základe tohto stanoviska a posúdenia hospodárskych a sociálnych vplyvov bude Komisia informovať o najvhodnejších opatreniach.

Ďalšie kroky

Oba legislatívne návrhy sa teraz predložia Európskemu parlamentu a Rade. Pokiaľ ide o európsku iniciatívu občanov, EFSA začne svoje vedecké posúdenie na základe žiadosti Komisie a do marca 2025 vydá svoje vedecké stanovisko.

Komisia bude pokračovať aj v prípravnej práci na ďalších návrhoch týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat, ako bolo oznámené v stratégii Z farmy na stôl.

O mam

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová podrobne vysvetľuje odchod od európskych socialistov: Urobili sme to na protest

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Europoslankyne …

Consent choices