Michaela Kršková, Chief Innovation Officer slovenskej vlády a tajomníčka Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie. PHOTO: TASR

Slovenka Michaela Kršková sa stala členkou rady Európskej rady pre inovácie

Európska rada pre inovácie (EIC) je hlavným inovačným programom Európy, ktorý pomáha identifikovať, vyvíjať a rozširovať prelomové technológie a inovácie. Európska komisia vymenovala desať nových členov, ktorí sa ujmú svojich úloh ako členovia rady EIC. Na druhé obdobie bolo vymenovaných desať predchádzajúcich členov. Jednou z novovymenovaných členiek je aj Slovenka Michaela Kršková.

V rôznych formách s Európskou inovačnou radou, najväčším európskym nástrojom na financovanie deeptech firiem, spolupracujem už takmer desať rokov. Najskôr ako hodnotiteľka projektov, neskôr ako členka poroty. V posledných rokoch v rámci mojej práce vnímam Európsku inovačnú radu najmä cez tvorbu inovačných politík v slovenskom, ale aj európskom kontexte. Veľmi sa teším z tejto príležitosti spolupracovať s ďalšími členmi poradnej rady EIC na tvorbe nástrojov pre podporu konkurencieschopnosti európskych inovatívnych firiem, možnosti získavať know-how od kolegov z rozvinutejších inovačných ekosystémov, ako aj z možnosti prinášať do práce rady EIC špecifický stredoeurópsky pohľad, a to vzhľadom na zatiaľ mimoriadne nízku úspešnosť našich firiem v rámci tohto nástroja,“ hovorí Michaela Kršková.

Michaela Kršková je prvou Chief Innovation Officer slovenskej vlády a zároveň tajomníčkou Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie. Ako generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) je zodpovedná za implementáciu Národnej stratégie vedy, výskumu a inovácií 2030, medzirezortnú koordináciu výskumných a inovačných politík, ako aj implementáciu reforiem a investícií z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 572 miliónov eur.

Michaela spoluzakladala jeden z prvých slovenských fondov seed a venture kapitálu a bola tiež spoluzakladateľkou súťaže Startup Awards, ktorá zohrávala dôležitú úlohu v rozvoji slovenského inovačného ekosystému. Pôsobila tiež ako inovačná konzultantka pre spoločnosť Civitta a projeková manažérka v Oxford University Innovation, kancelárii pre technologický transfer Univerzity v Oxforde. Absolvovala štúdium na Princetonskej univerzite (B.A.) a Graduate Institute of International and Development Studies v Ženeve (M.A.).

Viac..  EÚ a sociálni partneri sa zaväzujú posilniť sociálny dialóg s cieľom riešiť výzvy v oblasti práce

Podľa právnych predpisov programu Horizont Európa má rada EIC ústrednú úlohu pri usmerňovaní stratégie EIC ako hlavného európskeho inovačného programu s rozpočtom viac ako 10 miliárd eur. Rada EIC pod vedením svojho predsedu poskytuje poradenstvo v oblasti stratégie, pracovného programu a tematických portfólií a Komisia ju môže požiadať o poradenstvo v súvislosti so širšími otázkami inovačnej politiky.

Členovia rady konajú osobne a vymenúvajú sa na dvojročné funkčné obdobie, ktoré možno dvakrát obnoviť (s cieľom rotovať približne jednu tretinu členov každé dva roky). Aktuálny mandát nových a obnovených členov je dva roky, do decembra 2025. Prvé zasadnutie obnovenej rady sa má konať 10. a 11. januára 2024 v Leuvene.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európska rada pre inovácie: najväčšia príležitosť získať ročné zdroje na rast

Komisia prijala pracovný program Európskej rady pre inovácie na rok 2022. Prevratným inovátorom ponúka v …

Consent choices