zdravotne postihnuti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament je pripravený na rokovania o preukaze zdravotného postihnutia pre celú EÚ

Europarlament prijal svoj mandát na rokovania s Radou o preukaze EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím a parkovacej karte pre osoby so zdravotným postihnutím. „Táto smernica nielen uľahčí cestovanie, ale konečne premení na realitu zmluvný záväzok EÚ o voľnom pohybe pre všetkých Európanov. Verím, že existuje dobrá politická vôľa zo strany Parlamentu aj Rady nájsť zhodu čo najskôr,“ povedala hlavná spravodajkyňa smernice Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Navrhovaná legislatíva zavádza celoeurópsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím a vylepšuje európsku parkovaciu kartu pre osoby so zdravotným postihnutím. Cieľom je zabezpečiť, aby mali ľudia s postihnutím pri cestovaní prístup k rovnakým osobitným podmienkam ako tí, ktorí majú bydlisko v danom členskom štáte.

V mandáte parlamentu, ktorý pripravil Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), sa zavádzajú lehoty na vydávanie a predlžovanie preukazov – do 60 dní pre preukaz Európsky preukaz ZŤP a do 30 dní pre parkovací preukaz. Parlament v texte uvádza aj možnosť požiadať o digitálnu verziu parkovacej karty, ktorá má byť hotová do 15 dní. Poslanci navrhujú, aby boli obe karty dostupné vo fyzickom aj digitálnom formáte a to bezplatne.

Informácie o pravidlách a podmienkach pre žiadateľov o kartu by mali byť dostupné v prístupných formátoch vrátane národných a medzinárodných posunkových jazykov, Braillovho písma a v ľahko zrozumiteľnom jazyku. „Toto je len začiatok. Boj za to, aby mali osoby so zdravotným postihnutím rovnaké práva ako každý iný občan EÚ, bude pokračovať. Do legislatívy EÚ musíme priniesť zmeny, najmä v oblasti sociálnej ochrany,“ doplnila europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá bude hlavnou negociátorkou Európskeho parlamentu v rokovaniach s Radou o konečnej podobe smernice.

Viac..  Európski poľnohospodári oslobodení od pravidiel týkajúcich sa pôdy ležiacej úhorom

S cieľom zabezpečiť prístup k dávkam a sociálnej pomoci pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v inom členskom štáte, europoslanci upravili návrh na dočasnú ochranu držiteľov Európskeho preukazu zdravotného postihnutia, ktorí sa presťahujú do iného členského štátu za prácou alebo štúdiom. „Žiadame, aby domovská krajina poskytovala pomoc a dávky pre ľudí so zdravotným postihnutím až kým nebude formálne uznaný ich štatút v inom členskom štáte. Chceme, aby sa takýto postup uplatňoval aj pri tých, ktorí cestujú cez programy mobility EÚ, ako je napríklad Erasmus+,“ uviedla Ďuriš Nicholsonová.

Rokovania s Radou sa začnú koncom januára.

O mam

Odporúčame pozrieť

zdravotne postihnuti

Členské štáty, Komisia a Parlament sa dohodli na podobe Európskeho preukazu ZŤP

V Štrasburgu dnes padla na trialógoch historicky najrýchlejšia dohoda o podobe smernice. Členské štáty EÚ …

Consent choices